Dự thảo: Tập đoàn Nhà nước, doanh nghiệp niêm yết bắt buộc lập báo cáo tài chính theo IFRS

Bộ Tài chính vừa gửi xin ý kiến dự thảo Đề án ứng dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào Việt Nam (IFRS). Đề án nhằm hướng đến đã đi vào làm v

Vừa lên sàn May Sông Hồng (MSH) đã tạm ứng 40% cổ tức bằng tiền
DPG tăng trần trước thông tin Đạt Phương tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền
11 tính năng ưu việt tích hợp trong bảng giá thông minh của ACBS

Bộ Tài chính vừa gửi xin ý kiến dự thảo Đề án ứng dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào Việt Nam (IFRS).

Đề án nhằm hướng đến đã đi vào làm việc khuôn khổ pháp lý về tài chính, kế toán; tạo dựng công cụ quản lý hiệu lực, hiệu quả cho công tác quản trị, điều hành ở công ty cũng như việc quản lý, giám sát của cơ quan tính năng Nhà nước trong GĐ mới, góp phần thực hiện thành công trong 1 số mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Theo nội dung của dự thảo, việc triển khai Đề án IFRS được trải qua 2 GĐ: Giai đoạn 1 từ năm 2022 đến 2025; Giai đoạn 2 từ sau năm 2025.

Từ năm 2019 đến hết năm 2021, Bộ Tài chính dự định 1 số điều kiện cần thiết triển khai thực hiện Đề án để chắc chắn hỗ trợ 1 số công ty bắt đầu ứng dụng IFRS từ năm 2022, như: ra mắt bản dịch IFRS ra tiếng Việt, đào tạo nguồn nhân lực, thi công 1 số giải cung cấp dụng IFRS…

Giai đoạn 1 từ năm 2022 đến 2025: Áp dụng IFRS tự nguyện

Đối có BCTC hợp nhất, 1 số công ty từ nhóm 1 số công ty có nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện hoặc do Bộ Tài chính chọn lọc thực hiện ứng dụng IFRS để lập BCTC hợp nhất như: Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước diện tích lớn có 1 số khoản vay được tài trợ bởi 1 số định chế tài chính quốc tế; Công ty niêm yết; Công ty đại chúng diện tích lớn là công ty mẹ chưa niêm yết; Các công ty mẹ khác có nhu cầu và nguồn lực tự nguyện ứng dụng IFRS.

Đối có BCTC riêng, 1 số công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện ứng dụng IFRS để lập BCTC riêng. Khi ứng dụng IFRS công ty phải chắc chắn cung cấp đầy đủ tài liệu và giải trình rõ ràng, minh bạch có cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát về việc xác định nghĩa vụ có ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, đối có công ty tự nguyện hoặc được chọn lọc ứng dụng IFRS để lập BCTC hợp nhất hoặc BCTC riêng sẽ không phải lập BCTC theo VAS.

Giai đoạn 2 từ sau năm 2025: Doanh nghiệp niêm yết ép buộc lập BCTC theo IFRS

Đối có BCTC hợp nhất, công ty ép buộc lập BCTC hợp nhất theo IFRS, gồm toàn bộ 1 số công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước; Tất cả 1 số công ty niêm yết; Các công ty đại chúng diện tích lớn là công ty mẹ chưa niêm yết; Các công ty mẹ khác không thuộc đối tượng ép buộc nêu trên được khuyến khích tự nguyện ứng dụng IFRS cho BCTC hợp nhất.

Trên cơ sở phân tách kết quả ứng dụng IFRS của GĐ 1, Bộ Tài chính căn cứ nhu cầu, khả năng sẵn sàng của 1 số công ty và tình hình thực ở để quy định thời điểm và công đoạn ép buộc ứng dụng IFRS cho từng nhóm đối tượng cụ thể, chắc chắn tính hiệu quả và khả thi.

Đối có BCTC riêng, 1 số công ty có nhu cầu và đủ nguồn lực tự nguyện hoặc được Bộ Tài chính chọn lọc ứng dụng IFRS để lập BCTC riêng như Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có nhu cầu, đủ nguồn lực để ứng dụng IFRS; Các công ty khác có nhu cầu, đủ nguồn lực để ứng dụng IFRS; Khi ứng dụng IFRS công ty phải chắc chắn cung cấp đầy đủ tài liệu và giải trình rõ ràng, minh bạch có cơ quan thuế, cơ quan quản lý, giám sát về việc xác định nghĩa vụ có ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đây, đối có công ty ép buộc hoặc tự nguyện lập BCTC hợp nhất hoặc BCTC riêng theo IFRS sẽ không phải lập BCTC hợp nhất theo VAS.

Nhu cầu cấp thiết ứng dụng chuẩn IFRS khi lập BCTC

Theo Bộ Tài chính, mặc dù đã có các đâyng góp lớn lao trong GĐ trước đây nhưng Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) giai đoạn này đã phát triển thành lạc hậu so có mặt bằng chung địa cầu do chưa được sửa đổi, bổ sung và cập nhật. Vì vậy, VAS đã bộc lộ nhiều tồn ở và hạn chế trong việc cung cấp sự phát triển của nền kinh tế đất nước cũng như việc tiếp cận có thông lệ quốc tế. Trong khi đây, khảo sát cho thấy nhiều công ty niêm yết lớn hoặc 1 số định chế tài chính quốc tế, đặc trưng là khối công ty FDI có nhu cầu ứng dụng IFRS do đề nghị từ 1 số nhà đầu tư, hợp nhất báo cáo công ty mẹ ở nước ngoài, cung cấp tài liệu cho chủ nợ nước ngoài. Tuy nhiên, 1 số công ty vẫn gặp nhiều gặp khó khi chuyển đổi BCTC theo IFRS.

Lợi ích của việc ứng dụng IFRS đối có Việt Nam

Dự thảo: Tập đoàn Nhà nước, công ty niêm yết ép buộc lập báo cáo tài chính theo IFRS - Ảnh 1.

Ông Vũ Đức Chính, Cục Trưởng, Cục Quản lý Giám sát Kế toán – Kiểm toán

Theo cổng tài liệu Bộ Tài chính, ông Vũ Đức Chính, Cục Trưởng, Cục Quản lý Giám sát Kế toán – Kiểm toán (Bộ Tài chính) cho rằng, việc ứng dụng IFRS ở Việt Nam sẽ giúp (i) nâng cao chất lượng BCTC theo hướng tăng cường tính minh bạch và khả năng so sánh có chuẩn mực quốc tế, giúp 1 số công ty Việt Nam có thời cơ thuận lợi hơn trong việc huy động vốn trên phân khúc quốc tế, (ii) tạo điều kiện lôi kéo đầu tư trực tiếp nước ngoài do 1 số DN FDI sẽ cắt giảm kinh phí chuyển đổi báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam sang báo cáo tài chính theo IFRS để hợp nhất có công ty mẹ ở nước ngoài, (iii) giúp 1 số tổ chức quốc tế có thêm căn cứ để công nhận kinh tế phân khúc của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 1 số làm việc đàm phán quốc tế về kinh tế, tài chính.

“Loay hoay” có chuẩn mực kế toán IFRS – Nhiều công ty tự tạo sức ép khi bước ra sân chơi lớn

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: