Elcom (ELC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu tổng tỷ lệ 9%

Trong đấy doanh nghiệp trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông đã đi vào hoạt động có mật độ 2% và trả cổ tức bằng cổ phiếu có mật độ 7

Vượt mặt “cường quốc 5 châu”, VnIndex trở thành chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất Thế giới trong quý 1/2018
Những cổ phiếu “ăn bằng lần” năm con Gà
Chuyển động quỹ đầu tư tuần 12-18/3

Trong đấy doanh nghiệp trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông đã đi vào hoạt động có mật độ 2% và trả cổ tức bằng cổ phiếu có mật độ 7%.

Ngày 21/09 tới đấy, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông- Elcom (mã chứng khoán ELC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt và trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho cổ đông đã đi vào hoạt động.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ áp dụng trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông đã đi vào hoạt động có mật độ 2% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 200 VND). Như vậy, Elcom sẽ chi dao động 9,5 tỷ đồng cho việc trả cổ phiếu bằng tiền mặt đợt này. Ngày chi trả cổ tức là 18/10/2017.

Bên cạnh đấy doanh nghiệp sẽ áp dụng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông đã đi vào hoạt động có mật độ 7% (cổ đông có 100 cổ phần sẽ nhận thêm 07 cổ phần mới). Tương ứng trong đợt này doanh nghiệp phát hành 3,33 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp năm 2016. Tính đến 31/12/2016 lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ghi nhận còn 94,7 tỷ đồng.

Năm 2017, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu là 1350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 108 tỷ đồng và có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt mật độ 12%. Tính đến hết quý 2/2017, doanh thu thuần về phân phối hàng và dịch vụ của doanh nghiệp là 303 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 25,2 tỷ đồng. Như vậy, Elcom còn rất xa kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ giao phó.

Từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu ELC giảm mạnh từ mức giá 25.900 đồng/cp xuống 20.300 đồng/cp tương ứng mức giảm 21,6%.

Vocarimex dự chi hơn 120 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

Nguồn tin ở https://giakhanhland.vn/tin-tuc-bat-dong-san/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0