FPT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 30%

Như vậy FPT sẽ chi dao động 800 tỷ đồng tiền mặt và phát hành dao động 80 triệu cổ phiếu mới chia cho cổ đông lần này. Ngày 28/5 tới đây FPT sẽ chốt

9 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
FTS, LDG, IDC, NKG, VNI, TDN, PVR, DHC, HTK, L18: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
Lực bán tăng dần trong phiên chiều, Vn-Index ghi nhận chuỗi 9 phiên giảm liên tiếp

Như vậy FPT sẽ chi dao động 800 tỷ đồng tiền mặt và phát hành dao động 80 triệu cổ phiếu mới chia cho cổ đông lần này.

Ngày 28/5 tới đây FPT sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền mật độ 15% và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận để lại mật độ 15%.

Chia cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền

Tỷ lệ chi trả 15%, tương ứng cổ đông có 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian chi trả vào 8/6/2018. Như vậy FPT sẽ chi dao động 800 tỷ đồng tiền mặt trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Năm 2017 FPT đạt 3.528 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đây lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông doanh nghiệp mẹ 2931 tỷ đồng. Tổng LNST chưa bán đến cuối năm đạt trên 5.511 tỷ đồng.

Trước đây cổ đông FPT đã được tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 vào tháng 8/2017 có mật độ 10%. Tính cả đợt này FPT chia cổ tức năm 2017 bằng tiền có tổng mật độ 25%.

Phát hành cổ phiếu thưởng

Bên cạnh đây FPT cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận còn lại để chia cho cổ đông đã đi vào hoạt động mật độ 15%, tương ứng cổ đông có 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới.

Tổng số cổ phiếu phát hành chuẩn bị dao động 80 triệu đơn vị, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá dao động 800 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong tháng 6/2018.

Không chỉ thu lãi nghìn tỷ, FPT còn nhẹ nợ khi thoái vốn khỏi mảng bán, bán lẻ

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

Nguồn tin ở https://giakhanhland.vn/tin-tuc-bat-dong-san/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0