GDP Việt Nam 6 tháng đầu năm đạt 7,08% cao nhất từ năm 2011

Đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở lại đấy, có nông lâm nghiệp có tốc độ cao nhất từ năm 2012. Sáng nay Tổng Cục Thống kê đã tà

Đại sứ Thuỵ Điển nói về sai lầm phổ biến khi xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
Nhiệt điện Thái Bình 2: “Không có lý do gì chúng ta để thất thoát tài sản lớn như vậy”
Gia công, lắp ráp thu về 8,6 tỉ USD

Đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở lại đấy, có nông lâm nghiệp có tốc độ cao nhất từ năm 2012.

Sáng nay Tổng Cục Thống kê đã tài liệu về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm.

Theo đây, GDP 6 tháng năm 2018 ước tính tăng 7,08% so có cộng kỳ năm trước. Trong đây, quý I tăng 7,45% và quý II tăng 6,79%. Như vậy, đấy là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở về đấy.

Trong mức tăng của toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 3,39%, góp 9,7% vào mức tăng trưởng chung, khu vực công nghiệp và thi công tăng 9,07%, góp 48,9% và dịch vụ tăng 6,9%, góp 41,4%.

Nông lâm nghiệm đã đạt mức tăng trưởng 6 tháng năm nay cao nhất trong GĐ 2012 – 2018, trong đây, ngành tiếp tục khẳng định xu hướng bình phục rõ nét.

Số liệu cho thấy trong khu vực công nghiệp và thi công, ngành công nghiệp tăng 9,28% cao hơn nhiều mức tăng 7,01% và 5,42% của cộng kỳ năm 2016, 2017. Điểm sáng của khu vực này là sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo có mức tăng 13,02%, là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đấy.

Khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng 6,9% là mức tăng trưởng cao nhất trong 7 năm gần đấy. Trong đây, có thể thấy những mức tăng ấn tượng ở ngành bán buôn, bán lẻ, tăng 8,21%, là ngành tăng cao nhất trong khu vực dịch vụ.

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm khu vực nông lâm nghiệp thuỷ sản chiếm tỷ trọng 14,15% GDP, khu vực công nghiệp và thi công chiếm 33,78%, dịch vụ chiếm 41,82%, thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm chiếm 10,25%.

GDP nông lâm thủy sản 6 tháng tăng cao nhất trong 10 năm gần đấy

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: