Giảm bớt sự phụ thuộc của thị trường bất động sản vào ngân hàng là cần thiết!

Đặc thù của hoạt động kinh doanh bất động sản cần nguồn vốn trung hạn, dài hạn nên ở 1 vài nước phát triển thì 1 vài quỹ đầu tư và phân khúc chứng kh

Vietcombank bán 270 triệu USD cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
Đầu năm mới, hàng loạt ngân hàng nhận tin vui từ NHNN về mạng lưới
Chỉ số vĩ mô tích cực, căng thẳng Mỹ – Trung tạm lắng sẽ hỗ trợ bình ổn tỷ giá

Đặc thù của hoạt động kinh doanh bất động sản cần nguồn vốn trung hạn, dài hạn nên ở 1 vài nước phát triển thì 1 vài quỹ đầu tư và phân khúc chứng khoán là nguồn cung cấp vốn chủ yếu, nhưng có Việt Nam 1 vài công ty bất động sản tùy thuộc rất lớn vào nguồn vốn ngân hàng và vốn huy động từ bạn.

Trong thực ở, mọi sản phẩm bất động sản (bất động sản) đều được hình thành từ nguồn tài chính cụ thể, có thể từ nguồn tự tích lũy của cá nhân/tổ chức, hoặc từ nguồn vốn vay ngân hàng, vay tổ chức/cá nhân khác…. Do đây, sản phẩm và phân khúc bất động sản sẽ được hình thành từ các nguồn tài chính khác nhau trong xã hội, trong đây đa số từ phân khúc tài chính. Ngược lại, trong nhiều trường hợp, sản phẩm bất động sản là cơ sở để tạo 1 vài nguồn tài chính mới thông qua 1 vài nghiệp vụ về cầm cố, thế chấp, bảo lãnh…Tại 1 vài nước phát triển thì mối điện thoại này khá mật thiết. Nhưng ở Việt Nam, mới chỉ có vế thứ nhất, đây là bất động sản được hình thành từ nguồn tài chính nào đây; còn vế thứ 2 là từ bất động sản tạo cơ sở hình thành nguồn của phân khúc tài chính thì vẫn chưa đạt được.

Các nguồn vốn chính tài trợ cho phân khúc bất động sản giai đoạn này ở Việt Nam gồm có: vốn ngân hàng, vốn đầu cơ/đầu tư trên phân khúc, vốn từ phân khúc chứng khoán, vốn FDI. Do đặc biệt của hoạt động kinh doanh bất động sản cần nguồn vốn trung hạn, dài hạn nên ở 1 vài nước phát triển thì 1 vài quỹ đầu tư và phân khúc chứng khoán là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho phân khúc bất động sản, nhưng có phân khúc bất động sản Việt Nam, 1 vài công ty bất động sản tùy thuộc rất lớn vào nguồn vốn vay tín dụng ngân hàng và vốn huy động từ bạn. Như vậy, chính sách bán hàng tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước sẽ có ảnh hưởng lớn tới các biến động của phân khúc bất động sản.

Từ năm 2019, khi 1 vài ngân hàng thương mại chỉ được sử dụng 40% nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung hạn, dài hạn, trong đây có bất động sản, cùng có Hệ số rủi ro của 1 vài khoản vay để kinh doanh bất động sản là 200% (quy định ở Thông tư 36) sẽ khiến cho dư nợ cho vay bất động sản của 1 vài ngân hàng bị thu hẹp, nguồn tín dụng cung cấp cho 1 vài dự án bất động sản bị kiểm soát. Điều này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới phân khúc. Tuy nhiên, việc cắt giảm dần sự tùy thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng là cần thiết. Theo đây, 1 vài công ty cần chủ động tiếp cận 1 vài nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn tín dụng ngân hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực tài chính, quan tâm 1 vài phân khúc nhà ở có tính thanh khoản cao, bền vững, tham dự 1 vài chương trình phát triển nhà.

Lộ trình giảm dần nguồn tín dụng này của Ngân hàng Nhà nước có mặt rất tích cực là đã tạo sức ép buộc 1 vài công ty bất động sản phải tìm kiếm 1 vài nguồn vốn bổ sung khác, trước hết là từ phân khúc chứng khoán, trái phiếu công ty, nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Để cắt giảm sự tùy thuộc của phân khúc bất động sản vào hệ thống ngân hàng, tác giả cho rằng thời gian tới cần phải chú tâm các vấn đề sau:

Thứ nhất, chính sách bán hàng tiền tệ cần được hoạt động linh hoạt, nhất quán, có kế hoạch phân bổ đều nhằm chắc chắn tăng trưởng tín dụng ổn định, có chất lượng, từ đây có thể nâng cao tính ổn định và chất lượng của nguồn vốn tín dụng vào khu vực bất động sản. Bên cạnh đây, quy định về hạn mức tín dụng phi sản xuất (trong đây có bất động sản) không nên cào bằng cho mọi tổ chức tín dụng và cần phân định rõ nhân tố phi sản xuất trong tín dụng bất động sản, nếu không, hiện trạng đảo nợ hoặc chuyển nợ bất động sản trong 1 vài tổ chức tín dụng xảy ra chỉ khiến cho hệ thống tài chính méo mó, phân khúc bất động sản bất ổn hơn.

Thứ hai, để giảm sự tùy thuộc vào nguồn vốn từ khu vực ngân hàng, thì việc phong phú hóa nguồn vốn từ ngoại khu vào phân khúc bất động sản (lôi kéo dòng vốn FDI, FII) là biện pháp lâu dài. Với dòng vốn đầu tư trực tiếp – FDI, khuyến khích nguồn vốn này phát triển 1 vài dự án phức hợp trung tâm, có diện tích lớn. Việc 1 vài quỹ đầu tư chuyển dịch từ các nhà kinh doanh đơn thuần sang việc kết hợp làm kinh doanh – đầu tư – quản lý – tiếp thị dự án giúp phân khúc bất động sản càng ngày càng chuyên nghiệp, tăng nguồn lực tài chính, bí kíp quản lý và tầm nhìn chiến lược bất động sản. Với dòng vốn đầu tư gián tiếp – FII, lôi kéo 1 vài nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu của 1 vài công ty trong nước thông qua minh bạch hóa tài liệu (cơ chế quản lý nhà nước, giám sát, chế tài xử phạt); thành lập 1 vài hình thức đầu tư có tổ chức (quỹ đầu tư mở,..); tăng cường vai trò của 1 vài nhà đầu tư có tổ chức; tăng cường hiệu lực của hệ thống dịch vụ công; đẩy nhanh quy trình thẩm định, xét duyệt 1 vài dự án đầu tư cũng như quá trình giải ngân.

Thứ ba, huy động nguồn vốn từ dân cư thông qua việc thành lập 1 vài quỹ tín thác bất động sản, quỹ tiết kiệm nhà. Quy định khuôn khổ pháp lý, cơ chế quản lý giám sát đồng bộ đối có 1 vài loại hình này, chắc chắn ích lợi và nghĩa vụ của 1 vài bên tham dự, độc đáo là của 1 vài nhà đầu tư nhỏ, 1 vài hộ gia đình lương trung bình và thấp có nhu cầu nhà ở.

Thứ tư, phát triển phân khúc trái phiếu công ty thông qua 1 vài biện pháp như: khuyến khích sự tham dự của 1 vài tổ chức phân tích tín nhiệm danh tiếng; khuyến khích tổ chức tín dụng tham dự bảo lãnh, chiết khấu cho trái phiếu công ty (nhà tạo lập phân khúc); phong phú hóa hình thức trái phiếu công ty; khuyến khích sự tham dự của 1 vài quỹ đầu tư vào trái phiếu công ty.

Làm được bởi thế, 1 vài dòng vốn chảy vào Bất động sản trong thời gian tới sẽ có nhiều biến chuyển, sự tùy thuộc của Thị trường bất động sản có hệ thống ngân hàng sẽ được giảm xuống. Xu thế này cũng là cần thiết để dần tiến tới 1 sự ổn định bền vững của không chỉ dòng vốn chảy vào phân khúc bất động sản mà còn là sự phát triển bền vững của cả hệ thống ngân hàng.

NHNN: Mục tiêu tín dụng 2019 tăng dao động 14%, ưu tiên ‘room’ cho nhóm áp chuẩn Basel II sớm

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: