Hà Nội và Tp.HCM được cho vay lại 100% vốn ODA

Nghị định của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ trong đây quy định rõ điều kiện được vay lại ... Chính phủ v

Ba hãng hàng không xin tăng giá: Phải xem xét kỹ
Lenovo, Foxconn, Samsung đều muốn xây nhà máy chỉ trong 1 năm, Việt Nam đang trở thành “hố đen” thu hút chuỗi gia công phần mềm
Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số

Nghị định của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ trong đây quy định rõ điều kiện được vay lại …

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ trong đây quy định rõ điều kiện được vay lại đối có UBND cấp tỉnh, công ty, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định ở Điều 36 Luật Quản lý nợ công.

Theo nghị định, mật độ cho vay lại đối có UBND cấp tỉnh được quy định theo 1 số qui định: Địa phương có mật độ bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương so có tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, mật độ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi;

Địa phương có mật độ bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương so có tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, mật độ cho vay lại là 40%. Địa phương có mật độ bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương so có tổng chi cân đối ngân sách địa phương dưới 50%, mật độ cho vay lại là 50%.

Địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương trừ Hà Nội, Tp.HCM, mật độ cho vay lại là 70%. Riêng Hà Nội và Tp.HCM mật độ cho vay lại là 100%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ra mắt mật độ cho vay lại vốn vay ODA, vốn ưu đãi cho từng tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương tiến hành cho từng thời kỳ ổn định ngân sách trước ngày 1/1 năm Thứ nhất của thời kỳ ổn định ngân sách.

Về mật độ cho vay lại đối có đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định nêu rõ: Đơn vị sự nghiệp công lập tự chắc chắn trọn vẹn chi phí không ngừng nghỉ và chi phí đầu tư, mật độ vay lại là 100% vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chắc chắn trọn vẹn chi phí không ngừng nghỉ và 1 phần chi phí đầu tư thì mật độ vay lại là 50%.

Đối có công ty, Nghị định quy định công ty đủ điều kiện vay lại trọn vẹn vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư, nhưng không vượt quá 70% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị định nêu rõ, lãi suất cho vay lại được quy định ở khoản 5 Điều 34 của Luật Quản lý nợ công bao gồm lãi suất Chính phủ vay nước ngoài, những khoản phí theo quy định ở thỏa thuận vay nước ngoài, phí quản lý cho vay lại và dự phòng rủi ro cho vay lại.

Bên vay lại chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay lại đúng mục đích, có hiệu quả theo những chọn lọc phê duyệt chủ trương đầu tư, chọn lọc đầu tư của cấp có thẩm quyền, văn kiện dự án được phê duyệt, hợp đồng cho vay lại đã ký kết.

Bên vay lại thực hiện trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo hợp đồng vay lại cho Bộ Tài chính (trường hợp cho vay lại UBND cấp tỉnh) hoặc cho cơ quan được ủy quyền cho vay lại để những cơ quan này hoàn trả đầy đủ, đúng hạn khoản thu hồi nợ vào Quỹ Tích lũy trả nợ.

TPHCM kiến nghị được ứng vốn ODA để thực hiện những dự án trọng tâm

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: