Hàng loạt bộ trưởng nhận lệnh của Thủ tướng cho mục tiêu 2017

Đẩy mạnh cải 1 sốh thủ tục, giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp... là 1 số chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đề nghị l

Tăng lương cho cán bộ, công chức: Ai sẽ ra khỏi bộ máy?
Báo quốc tế: Việt Nam và châu Á dẫn đầu thương mại tự do với CPTPP
Thử nghiệm phương thức kiểm soát quyền lực mới tại các đặc khu

Đẩy mạnh cải 1 sốh thủ tục, giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp… là 1 số chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đề nghị lãnh đạo 1 số bộ ngành rốt ráo thực hiện 1 số nhiệm vụ của ngành mình để bảo đảm đã đi vào vận hành 1 số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 đã đề ra.

Điểm đáng chú tâm trong chỉ đạo của Thủ tướng là 1 số bộ trưởng, trưởng ngành đều được giao nhiệm vụ có 1 số mục tiêu cụ thể. Cùng có đây là đề cao trách nhiệm người đứng đầu nếu không đạt được 1 số mục tiêu đề ra.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo thực hiện 1 số 1 sốh thức đẩy nhanh công đoạn thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; có 1 sốh thức cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giải ngân 1 số nguồn vốn tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài; phấn đấu đạt được mục tiêu tổng đầu tư toàn xã hội tương đương dao động 34-35% GDP; rà soát, kiến nghị loại bỏ 1 số điều kiện kinh doanh không thích hợp, bảo đảm tiêu chuẩn phân khúc tranh giành, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính được đề nghị chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện 1 số nhiệm vụ, tập trung vào 1 số nội dung: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước; chống chuyển giá, thất thu thuế; kiểm soát nghiêm ngặt chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; phát triển mạnh phân khúc chứng khoán để trở thành kênh huy động vốn quan trọng, giá thành thấp cho doanh nghiệp và 1 số chủ thể khác của nền kinh tế; đẩy mạnh cải 1 sốh thủ tục hành chính về thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, chứng khoán theo hướng liên thông, tân tiến, công khai minh bạch, góp phần giảm giá thành, thời gian cho doanh nghiệp, người dân.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ điều hành linh hoạt, hiệu quả 1 số công cụ của chính sách bán hàng tiền tệ phối hợp có chính sách bán hàng tài khóa để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm tăng trưởng tín dụng trên 20% gắn có bảo đảm chất lượng tín dụng; phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay để tháo gỡ gặp khó cho doanh nghiệp; tập trung tín dụng cho 1 số lĩnh vực ưu tiên; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Đề án cơ cấu lại 1 số tổ chức tín dụng gắn có xử lý nợ xấu GĐ 2016 – 2020; có 1 sốh thức thích hợp huy động 1 số nguồn ngoại tệ, vàng trong dân phục vụ cho đầu tư phát triển.

Bộ trưởng Bộ Công Thương rà soát, chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong 1 số ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; chỉ đạo 1 số tập đoàn kinh tế, tổng doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tập trung thực hiện tốt 1 số kế hoạch sản xuất, kinh doanh và sản lượng đã đề ra; chủ động làm việc có 1 số địa phương công nghiệp chủ lực có 1 số 1 sốh thức tập trung thúc đẩy 1 số ngành công nghiệp trên địa bàn; tập trung nâng cao chất lượng xúc tiến thương mại; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Cùng có đây thực hiện 1 số 1 sốh thức kiểm soát nhập khẩu thích hợp, trong đây có 1 sốh thức hàng rào kỹ thuật, áp dụng 1 số 1 sốh thức phòng vệ thương mại theo quy định của pháp luật và thích hợp 1 số cam đoan quốc tế; thực hiện 1 số 1 sốh thức phát triển mạnh phân khúc trong nước; rà soát, kiểm tra, có 1 sốh thức hiệu quả không để đối tác nước ngoài chiếm lĩnh, thâu tóm phân khúc bán lẻ trong nước; cộng 1 số bộ ngành liên quan xử lý nghiêm 1 số vận hành buôn lậu, gian lận thương mại.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện đồng bộ 1 số 1 sốh thức thúc đẩy sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp và thủy sản; thực hiện rà soát, điều chỉnh thích hợp 1 số chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sản xuất, nuôi trồng liên quan; giải đáp địa phương, doanh nghiệp, người dân có phương án sản xuất kinh doanh, thu hoạch, đánh bắt, nuôi trồng thích hợp, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, đẩy mạnh công đoạn thực hiện, giải ngân 1 số dự án thi công lớn; rà soát, loại bỏ 1 số điều kiện kinh doanh có tính áp đặt, không thích hợp theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, đồng thời đẩy mạnh cải 1 sốh thủ tục hành chính, trong đây có thủ tục cấp phép thi công và chứng chỉ hành nghề thi công; tìm hiểu, xử lý cơ bản về cát và chất liệu thi công.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đẩy mạnh phát triển 1 số ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao, nhất là 1 số lĩnh vực giao thông, vận tải, logistics; thực hiện đồng bộ, quyết liệt 1 số 1 sốh thức tháo gỡ gặp khó của 1 số dự án đầu tư thi công trong ngành giao thông để đẩy nhanh công đoạn, tập trung giải ngân 1 số dự án giao thông trọng tâm; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối có 1 số trường hợp thất thoát, lãng phí, chậm trễ, vi phạm quy định; chỉ đạo đã đi vào vận hành thủ tục để sớm đầu tư nâng cấp Sân bay Tân Sơn Nhất.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo rà soát, tháo gỡ gặp khó, vướng mắc trong áp dụng khoa học công nghệ, nhất là đối có doanh nghiệp; rà soát, loại bỏ 1 số điều kiện kinh doanh có tính áp đặt, không thích hợp theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; có 1 sốh thức đẩy mạnh tìm hiểu, chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và lôi kéo khách du lịch; phấn đấu đạt mục tiêu khách du lịch tăng 30%, lôi kéo trên 13 triệu lượt khách quốc tế; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; có 1 sốh thức thích hợp khuyến khích tiêu dùng và chi tiêu đối có du khách; tăng cường kiểm tra, giám sát điểm đến và 1 số doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân kinh doanh du lịch, xử lý nghiêm 1 số vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 1 số bộ ngành, địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ gặp khó, vướng mắc liên quan đến thực thi pháp luật đất đai, tài nguyên và môi trường trong quá trình thi công và thực hiện 1 số dự án đầu tư; tập trung làm tốt công tác tiên đoán, cảnh báo thiên tai, kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt vận hành của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và 1 số doanh nghiệp, dự án lớn có nguy cơ lớn gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tập trung chỉ đạo rà soát, đã đi vào vận hành 1 số quy định pháp luật, cơ chế chính sách bán hàng để tháo gỡ gặp khó, vướng mắc, đẩy nhanh công đoạn cổ phần hóa, thoái vốn, bảo đảm đạt được kế hoạch đề ra cho năm 2017; đề cao trách nhiệm người đứng đầu bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng doanh nghiệp nhà nước trong triển khai thực hiện và có 1 sốh thức xử lý nghiêm lãnh đạo tập đoàn, tổng doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cố tình làm chậm, không thực hiện.

Thủ tướng đề nghị phải bảo đảm công khai minh bạch, thực hiện đúng quy định pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; không để thất thoát vốn, tài sản nhà nước, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm 1 số vi phạm; có 1 sốh thức xử lý dứt điểm dự án, doanh nghiệp không hiệu quả, thất thoát, thua lỗ kéo dài, kể cả bằng 1 sốh thức giải thể, phá sản.

Thủ tướng: Người dân, DN vẫn “kêu” việc giải quyết thủ tục hành chính

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0