Hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức sẽ biến động vì quyết định này?

Trong thời gian tới, 25 Cục Quản lý phân khúc sẽ được sắp xếp và 305 Đội Quản lý phân khúc sẽ bị cắt giảm. Thông tin trên được đưa ra trong kết luận

Giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thấp kỷ lục
Tiền lương bình quân của người lao động năm 2017 đã tăng 9,3%
Chìa khóa để kinh tế tư nhân thực sự lớn mạnh

Trong thời gian tới, 25 Cục Quản lý phân khúc sẽ được sắp xếp và 305 Đội Quản lý phân khúc sẽ bị cắt giảm.

Thông tin trên được đưa ra trong kết luận của Thủ tướng ở cuộc họp về dự thảo Quyết định quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý phân khúc.

Theo đây, Bộ Công thương cần có một số biện pháp nâng cao hiệu quả vận hành của lực lượng Quản lý phân khúc trong bối cảnh buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng… tăng thêm.

Với chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, Bộ Công thương áp dụng kiện toàn lực lượng quản lý phân khúc, tinh giản biên chế, đưa ra khỏi lực lượng một số cán bộ, viên chức, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà khi thực hiện công vụ, hoặc không đã đi vào hoạt động nhiệm vụ theo quy định.

Về tổ chức cơ quan Quản lý phân khúc ở Trung ương, cơ cấu tổ chức của cơ quan này gồm 6 đơn vị, trong đây có Văn phòng Tổng cục, 4 Vụ và Cục Nghiệp vụ quản lý phân khúc. Đưa Trung tâm Thông tin truyền thông quản lý phân khúc vào cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục. Văn phòng Tổng cục có 3 phòng và Cục Nghiệp vụ quản lý phân khúc có 4 phòng.

Về tổ chức cơ quan quản lý phân khúc ở địa phương, ngay sau khi Quyết định của Thủ tướng được ban hành, Bộ Công Thương chỉ đạo việc tiếp nhận Chi cục Quản lý phân khúc thuộc Sở Công Thương và Đội Quản lý phân khúc trực thuộc Chi cục Quản lý phân khúc từ một số địa phương về Tổng cục quản lý phân khúc.

Song song đây, chuyển đổi một số Chi cục Quản lý phân khúc thành Cục Quản lý phân khúc, giữ nguyên Đội Quản lý phân khúc trực thuộc Cục Quản lý phân khúc. Không tổ chức phòng trong Đội Quản lý phân khúc.

Tổ chức lại một số Đội Quản lý phân khúc cấp huyện thành Đội quản lý phân khúc liên huyện, giảm một số đội quản lý phân khúc cấp huyện theo công đoạn. Đến năm 2020, giảm 305 đội.

Còn trong năm 2019, cần kiện toàn 38 cơ quan Quản lý phân khúc cấp tỉnh thành 19 cơ quan Quản lý phân khúc liên tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương. Rà soát, sắp xếp 25 Cục quản lý phân khúc cấp tỉnh theo hướng khu vực liên tỉnh.

Ngoài ra, Bộ Công thương cần tiếp tục nghiên cứu kỹ, có phương án sắp xếp cho GĐ sau năm 2012 để tổ chức bộ máy của lực lượng Quản lý phân khúc tinh gọn, tinh giản biên chế, vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Từ vụ Con Cưng, Khaisilk…: Quản lý phân khúc “không biết”, “không thấy”?!

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0