Hàng tỷ USD rót vào công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đây công nghiệp chế biến, chế tạo... có tổng

Ngày làm việc thứ 2: Trung ương thảo luận Đề án về công tác cán bộ
Sao nỡ đánh thuế tài sản người nghèo, đang thiếu nợ?
“Du lịch Việt Nam tăng trưởng cao hàng đầu thế giới”

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đây công nghiệp chế biến, chế tạo… có tổng số vốn 11,69 tỷ USD, chiếm 50% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngày 28/8, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, 8 tháng đầu năm 2017, số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt 10,3 tỷ USD, chiếm 44 % tổng vốn đăng ký.’

Theo đây, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần là 23,36 tỷ USD, tăng 45,1% so có cộng kỳ năm 2016. Cả nước có 1.624 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; tăng 37,4% so có cộng kỳ năm 2016. Có 773 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư có tổng vốn đăng ký tăng thêm 6,4 tỷ USD và 3.374 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đây công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực lôi kéo được nhiều sự quan tâm nhiều nhất có tổng số vốn 11,69 tỷ USD, chiếm 50% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, bán điện đứng thứ hai có tổng vốn đầu tư 5,36 tỷ USD. Đứng thứ ba là lĩnh vực khai khoáng có tổng vốn đầu tư đăng ký 1,28 tỷ USD, chiếm 5,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư, có 98 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư ở Việt Nam, trong đây Hàn Quốc đứng đầu có tổng vốn đầu tư 6,02 tỷ USD; Nhật Bản đứng thứ hai (tổng vốn đầu tư đăng ký 5,74 tỷ USD) và Singapore đứng thứ ba.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 58 tỉnh đô thị, trong đây đô thị Hồ Chí Minh là địa phương lôi kéo nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất có tổng số vốn đăng ký 3,3 tỷ USD, chiếm 14,1% tổng vốn đầu tư. Thanh Hóa đứng thứ hai có tổng vốn đăng ký 3,06 tỷ USD. Bắc Ninh đứng thứ ba có tổng số vốn đăng ký 3,05 tỷ USD.

Thúc đẩy công nghiệp chế biến nông sản

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0