Hộ kinh doanh, cá nhân nợ thuế có thể bị cưỡng chế qua hình thức cắt điện, nước

Ngoài việc cắt các dịch vụ điện, nước... cơ quan thuế sẽ phối hợp có địa phương để thông báo hiện trạng nợ thuế về nơi cư trú... Cơ quan thuế sẽ phố

Đại sứ Anh: “Brexit không gây ra thách thức cho quan hệ Anh-Việt Nam”
Lãnh đạo Trung ương đang tiếp dân Thủ Thiêm
Doanh nghiệp yêu nước là phải “làm ăn thật”

Ngoài việc cắt các dịch vụ điện, nước… cơ quan thuế sẽ phối hợp có địa phương để thông báo hiện trạng nợ thuế về nơi cư trú…

Cơ quan thuế sẽ phối hợp có chính quyền địa phương để cưỡng chế thuế của hộ kinh doanh, cá nhân nợ thuế bằng hình thức cắt nguồn cung cấp các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông…

Bộ Tài chính vừa tiếp tục đưa ra lấy ý kiến về dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi). Theo đây, 1 trong các điểm mới ở dự thảo lần này là bổ sung thêm quy định về phương pháp cưỡng chế thi hành chọn lọc hành chính thuế.

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, giai đoạn này đối có các cá nhân kinh doanh, cá nhân có lương bổng chịu thuế từ tiền lương bổng, tiền công cơ quan thuế đang gặp rất nhiều vướng mắc khi cưỡng chế các trường hợp còn nợ thuế do chẳng thể tiến hành các phương pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản người nợ thuế, khấu trừ 1 phần tiền lương bổng hoặc lương bổng… dẫn đến hiện trạng nợ thuế của hộ kinh doanh, nợ thuế của cá nhân.

“Mặc dù có số tiền nợ thuế không lớn nhưng cũng cần có các biện pháp xử lý để thực hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Theo ý kiến của các cơ quan thuế quản lý trực tiếp, phương pháp cưỡng chế nợ thuế đối có hộ kinh doanh, cá nhân thì phối hợp có chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước ở địa bàn để cưỡng chế nợ thuế thông qua các hình thức như cắt nguồn cung cấp các dịch vụ thiết yếu (điện, nước, viễn thông,…), thông báo về nơi cư trú…”, Bộ Tài chính cho biết.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung vào khoản 1 Điều 93 về phương pháp cưỡng chế đối có hộ kinh doanh, cá nhân theo hướng: Trong trường hợp không tiến hành được các phương pháp cưỡng chế như rích tiền từ tài khoản người nợ thuế, khấu trừ 1 phần tiền lương bổng hoặc lương bổng… thì cơ quan thuế phối hợp có chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức có liên quan để tiến hành các phương pháp thích hợp khác. Bộ Tài chính sẽ quy định cụ thể nội dung ở điểm này.

Bên cạnh đây, ở dự thảo lần này, Bộ Tài chính cũng bổ sung thêm quy định về công khai tài liệu vi phạm pháp luật về thuế.

Cụ thể, theo quy định giai đoạn này, cơ quan quản lý thuế chỉ được công khai các tài liệu vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trên phương tiện tài liệu đại chúng trong các trường hợp người trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn; người nợ thuế vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến ích lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác; người nợ thuế không thực hiện các đề nghị của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

“Quy định công khai tài liệu khi người nộp thuế chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn mà không quy định rõ thời hạn chây ỳ là bao lâu. Do vậy, cơ quan thuế các cấp chưa có đủ cơ sở để thực hiện công khai tài liệu đối có các trường hợp nợ thuế, đã bị cơ quan thuế ban hành quyết an cưỡng chế thi hành chọn lọc hành chính thuế”, Bộ Tài chính nhận định.

Để chắc chắn cơ sở pháp lý khi thực hiện công khai tài liệu người nợ thuế, tránh bị người nộp thuế khiếu kiện, Bộ Tài chính đề xuất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều 74 theo hướng minh bạch, rõ ràng, cơ quan thuế các cấp có cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện công khai tài liệu người nợ thuế.

Theo đây, đối có các trường hợp bị cưỡng chế thi hành chọn lọc hành chính thuế sẽ được công khai tài liệu trên các phương tiện tài liệu đại chúng và cổng tài liệu điện tử ngành thuế.

Lỗ nghìn tỷ, nợ thuế trăm tỷ vẫn thưởng

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0