Hộ kinh doanh, doanh nghiệp phải chuyển sang hóa đơn điện tử trong 24 tháng

Theo quy định mới, trong thời hạn 24 tháng từ ngày 1/11/2018, 1 số hộ kinh doanh, công ty phải chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử... Tr

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa được 63%
Kiểm toán chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu thất thoát trăm tỉ đồng sang công an
Bộ Nông nghiệp nói gì về loạt xe sang đội lốt “xe hộ đê” trốn phí BOT

Theo quy định mới, trong thời hạn 24 tháng từ ngày 1/11/2018, 1 số hộ kinh doanh, công ty phải chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử…

Trong thời gian từ 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, 1 số Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Đây là quy định ở Nghị định 119 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ và bắt đầu có hiệu lực từ 1/11/2018.

Theo đây, trường hợp công ty, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký tiến hành hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày 1/11/2018.

Còn đối có 1 số công ty, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và vẫn phải thực hiện 1 số thủ tục về hóa đơn theo quy định ở 1 số Nghị định: Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong thời gian từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để tiến hành hóa đơn điện tử có mã, nếu cơ sở kinh doanh chưa cung cấp điều kiện về hạ tầng công nghệ tài liệu mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo 1 số hình thức đặt in, tự in thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cộng có việc nộp tờ khai thuế giá trị tăng lên.

Nghị định cũng nêu rõ, đối có tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng phiếu thu tiền và chuyển đổi dần sang tiến hành hóa đơn điện tử (hoặc phiếu thu tiền điện tử) theo công đoạn của Bộ Tài chính.

Nghị định 119 cũng quy định, kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, công ty, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy các hóa đơn giấy còn tồn nhưng chưa sử dụng.

Bên cạnh đây, Nghị định 119 có điểm mới là quy định hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng không ngừng nghỉ từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thi công hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện ép buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có đề nghị thì cũng được tiến hành hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, phân phối lẻ thuốc tân dược, phân phối lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng ở 1 số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử có cơ quan thuế từ năm 2018.

Như vậy ngay trong tháng 11, 12/2018 nếu 1 số hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực này đã có máy tính tiền thì có thể tiến hành thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đối có hộ, cá nhân kinh doanh không cung cấp điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho bạn thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử.

Áp dụng hóa đơn điện tử có hộ kinh doanh: Chống né và trốn thuế

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: