Hơn 20 nghìn tỷ lãi dự thu tăng trở lại trên BCTC bán niên sau soát xét của Sacombank

Theo giải trình từ Sacombank, việc ghi nhận tăng trở lại lãi dự thu là do ngân hàng này áp dụng phân loại lại hơn 20 nghìn tỷ đồng từ khoản phải thu

1Pay về tay người Thái
Bắt cựu trưởng phòng giao dịch ngân hàng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng
Tại sao dân gửi vàng ngân hàng thu phí, gửi USD thì lãi suất 0%?

Theo giải trình từ Sacombank, việc ghi nhận tăng trở lại lãi dự thu là do ngân hàng này áp dụng phân loại lại hơn 20 nghìn tỷ đồng từ khoản phải thu chờ phân bổ theo đề án tái cơ cấu sang khoản lãi dự thu nhằm mục đích trình bày báo cáo tài chính.

Lãi ròng tăng 22%

Theo báo cáo phân phối niên 2017 sau soát xét của Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank – mã: STB), lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2017 của Sacombank (ngân hàng mẹ) đạt 358 tỷ đồng, tăng tới 22% so có lợi nhuận trước soát xét (293 tỷ đồng).

Theo phía Sacombank, lý do của sự tăng thêm này là do lãi chuyển nhượng chứng khoán đầu tư tăng 70,3 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng những khoản đầu tư. Ngoài ra, giá thành làm việc giảm 52,2 tỷ đồng chủ yếu do hoàn nhập những khoản phải thu; điều chỉnh giảm 45,9 tỷ đồng giá thành thuế lương doanh nghiệp do đã nộp trong năm 2016.

Trong khi đây, 1 số chỉ tiêu khác lại điều chỉnh giảm. Thu nhập lãi thuần giảm 56 tỷ đồng (do phân bổ 50 tỷ đồng lãi dự thu theo đề án tái cơ cấu và thoái thu 6 tỷ đồng lãi do hạ nhóm đối có 1 số khoản vay); giá thành dự phòng rủi ro tín dụng tăng 48,1 tỷ đồng (do hoàn nhập dự phòng 1,9 tỷ đồng đối có 1 số khoản vay và trích lập dự phòng 50 tỷ đối có khoản phân phối nợ cho VAMC theo đề án tái cơ cấu).

Sau khi bù trừ, kết quả sau cùng lãi ròng điều chỉnh tăng 64,3 tỷ, tương đương tăng 22%.

Tăng trở lại hơn 20.000 tỷ lãi dự thu​

Ở BCTC riêng quý II/2017 của Sacombank trước soát xét, khoản mục “Các khoản lãi, phí phải thu” giảm mạnh từ mức 25.299 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 4.704 tỷ đồng thời điểm ngày 30/6/2017, tương đương giảm 20.595 tỷ đồng.

Thực chất, con số chênh lệch này đã được chuyển sang khoản mục “Các khoản phải thu”. Các khoản phải thu của Sacombank tăng mạnh từ 16.880 tỷ đồng hồi đầu năm lên 35.561 tỷ đồng.

Việc hạch toán những khoản mục ở BCTC riêng phân phối niên 2017 của Sacombank trước soát xét.

Việc hạch toán những khoản mục ở BCTC riêng phân phối niên 2017 của Sacombank trước soát xét.

Tuy nhiên, ở BCTC riêng phân phối niên 2017 sau soát xét, việc hạch toán lãi dự thu của Sacombank lại có sự chuyển dịch trở lại. Lãi dự thu bất ngờ tăng trở lại có lượng tăng 20.123 tỷ đồng.

Theo giải trình từ Sacombank, việc ghi nhận tăng trở lại lãi dự thu là do ngân hàng này áp dụng phân loại lại 20.132,9 tỷ đồng từ khoản phải thu chờ phân bổ theo đề án tái cơ cấu sang khoản lãi dự thu nhằm mục đích trình bày báo cáo tài chính.

Nguồn: BCTC riêng phân phối niên 2017 của Sacombank sau soát xét.

Nguồn: BCTC riêng phân phối niên 2017 của Sacombank sau soát xét.

Còn theo ý kiến của cơ quan kiểm toán Ernst & Young Việt Nam: “Ngày 22/5/2017, Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập của Ngân hàng Sacombank và những kiến nghị của ngân hàng ở Đề án tái cơ cấu về 1 số cơ chế và giải pháp để xử lý tài chính đối có những khoản lãi dự thu, trái phiếu đặc trưng VAMC, những khoản nợ xấu, những tài sản tồn đọng và những khoản đầu tư góp vốn mua cổ phần trong thời gian thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt bởi NHNN. Vì vậy, cơ sở ghi nhận, phân tích và trình bày những khoản mục nêu trên trong BCTC riêng giữa niên độ này được ngân hàng thực hiện theo những văn bản phê duyệt của NHNN về Đề án tái cơ cấu và những kiến nghị của ngân hàng ở Đề án tái cơ cấu và được trình bày ở những thuyết minh liên quan trong BCTC riêng giữa niên độ. Kết luận soát xét của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này”.

BCTC riêng lẻ phân phối niên 2017 sau soát xét của Sacombank cho biết thêm 1 số nội dung tóm tắt của những kiến nghị đã được phê duyệt. Trong đây, Sacombank sẽ được chủ động phân bổ và trích lập dự phòng dự theo năng lực tài chính của chính ngân hàng.

Cụ thể, chính sách phân phối hàng kế toán đối có những khoản mục chính theo Đề án tái cơ cấu được NHNN Việt Nam phê duyệt:

Lãi dự thu: Cho phép Ngân hàng khoanh số lãi dự thu đã ghi nhận của những khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng trên báo cáo tài chính của Ngân hàng đến ngày 31/12/2015 và phân bổ dần số lãi và phí dự thu này vào giá thành làm việc kinh doanh của Ngân hàng theo năng lực tài chính trong thời hạn tối đa 10 năm theo Đề án tái cơ cấu do Ngân hàng thi công.

Dự phòng rủi ro tín dụng: Cho phép Ngân hàng thực hiện giải pháp trích lập và phân bổ dự phòng rủi ro tín dụng theo năng lực tài chính theo Đề án tái cơ cấu do Ngân hàng thi công trong thời gian thực hiện Đề án tái cơ cấu.

Trái phiếu VAMC: Cho phép Ngân hàng thực hiện việc trích lập dự phòng đối có trái phiếu VAMC theo năng lực tài chính trong thời hạn trái phiếu VAMC.

Các tài sản tồn đọng: Yêu cầu Ngân hàng thi công những giải pháp và công đoạn xử lý cụ thể, chắc chắn sớm xử lý dứt điểm những tài sản đã nhận cấn trừ nợ nhằm thu hồi vốn cho Ngân hàng. Cho phép Ngân hàng được phân phối nợ và những tài sản tồn đọng cho những tổ chức, cá nhân theo giá thị trường, trường hợp giá phân phối nợ thấp hơn dư nợ gốc thì phần chênh lệch giữa giá phân phối và dư nợ được phân bổ dần vào giá thành làm việc kinh doanh của Ngân hàng theo năng lực tài chính trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ thời điểm phân phối.

Các khoản đầu tư góp vốn mua cổ phần vượt 11% vốn điều lệ doanh nghiệp được góp vốn và có chéo: Chấp thuận công đoạn xử lý những khoản đầu tư, góp vốn, mua cổ phần để chắc chắn tuân thủ quy định hiện hành theo Đề án tái cơ cấu do Ngân hàng thi công.

Sacombank đã rút sạch vốn khỏi Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0