Hơn nửa số ngân hàng muốn tuyển thêm nhân sự trong 3 tháng tới

26,6% TCTD nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc giai đoạn này và 61,46% TCTD chuẩn bị tiếp tục tuyển thêm lao động trong Quý

Phiên tòa Navibank ngày 6/3: Đại diện VietinBank khẳng định Huyền Như chiếm đoạt 1.500 tỷ đồng bằng nhiều hợp đồng gối nhau
Tín dụng tăng trưởng yếu, nhiều ngân hàng lo ngay ngáy
Lãi suất tăng chỉ mang tính thời vụ

26,6% TCTD nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc giai đoạn này và 61,46% TCTD chuẩn bị tiếp tục tuyển thêm lao động trong Quý IV/2018.

Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Dự báo, thống kê) áp dụng vào tháng 9/2018, một vài TCTD nhận định tình hình lao động và việc làm trong ngành ngân hàng tiếp tục chuyển biến tích cực có 56,84% TCTD cho biết đã tuyển thêm lao động trong Quý III/2018 (cao hơn mật độ 46% ghi nhận ở kỳ trước).

Tuy nhiên, vẫn có 26,6% TCTD nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc giai đoạn này và 61,46% TCTD chuẩn bị tiếp tục tuyển thêm lao động trong Quý IV/2018.

Đối có việc ghi nhận nhu cầu của bạn, kết quả thống kê tiếp tục được nhận định tích cực trong Quý III/2018 có nhu cầu vay vốn được 49,5% TCTD chọn lọc mức “cao”, tiếp đến là nhu cầu chi trả và thẻ (38,1% TCTD chọn lọc mức “cao”) và nhu cầu gửi tiền (33% TCTD chọn lọc mức “cao”), quý trước tương ứng là 51,1% – 35,4% -36,9%.

Dự kiến tổng thể năm 2018 so có năm 2017, kết quả điều tra kỳ này cho thấy một vài TCTD kỳ vọng sản phẩm lôi kéo được nhiều bạn nhất là vay vốn, tiếp đến là nhu cầu sử dụng dịch vụ chi trả và thẻ, sau đó là nhu cầu gửi tiền có một vài mật độ TCTD chuẩn bị “tăng” tương ứng là 69,2%-57,5%-57%.

Các TCTD kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống tăng trưởng bình quân 5,83% trong Quý IV/2018 (cao hơn so có mức tăng thực ở và mức kỳ vọng của cộng kỳ năm 2017) và tăng 15,34% trong cả năm 2018 (cao hơn mức tăng thực ở 14,98% nhưng thấp hơn mức kỳ vọng 16% của năm 2017).

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 4,52% trong Quý IV/2018 và tăng 15,22% trong năm 2018 trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động vốn và cho vay được một vài TCTD kỳ vọng tiếp tục duy trì ổn định trong Quý IV/2018 và cả năm 2018.

Lợi nhuận toàn hệ thống được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 18,63% trong năm 2018, thấp hơn so có mức kỳ vọng 19,05% ghi nhận ở cuộc điều tra tháng 6/2018 nhưng cao hơn nhiều so có mức kỳ vọng 13,63% của một vài TCTD ở cuộc điều tra cộng kỳ năm 2017.

Các nhà băng kỳ vọng lợi nhuận hệ thống tăng 18,6% trong năm 2018

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0