Không nhất trí thay “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo”

Chính phủ muốn thay "học phí" bằng "giá dịch vụ đào tạo" song cơ quan thẩm tra không đồng tình... Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ

Việt Nam xuất siêu hơn 21 tỷ USD sang EU trong 9 tháng đầu năm 2018
Sau nhiều tranh cãi, Bộ GTVT kiến nghị dừng 2 dự án BOT
Đề xuất cơ chế lương, thưởng “đặc thù” cho Công ty mua bán nợ

Chính phủ muốn thay “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo” song cơ quan thẩm tra không đồng tình…

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật Giáo dục Đại học sáng 30/5, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, đa số thành viên uỷ ban này tán thành quan điểm tính đúng, tính đủ học phí nhưng không nhất trí viêc thay thay thuật ngữ “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo”…

Việc sử dụng khái niệm học phí (cũng đã được quy định trong dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục) vừa biểu hiện quan điểm coi giáo dục là lĩnh vực đặc biệt, vừa thích hợp có thông lệ quốc tế và vừa tránh nhữngh tiếp cận theo hướng thương mại trong giáo dục, cơ quan thẩm tra nhấn mạnh.

Vẫn theo Chủ nhiệm Phan Thanh Bình, ở cơ quan thẩm tra, nhiều ý kiến tán thành có quy định cho phép cơ sở giáo dục đại học được tự chủ chọn lọc mức giá dịch vụ đào tạo đối có những dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu kỹ quy định rõ qui định tính đúng, tính đủ giá thành đào tạo cần thiết làm căn cứ để thi công khung giá, mức giá cụ thể đối có những khoản thu dịch vụ đào tạo đối có những dịch vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp chi phí thực hiện, trong đó làm rõ phần Nhà nước hỗ trợ và phần phải thu phí thêm.

Đi đôi có cơ chế thu dịch vụ, cần quy định cơ chế giám sát, công khai, minh bạch trong tài chính đại học, để kiểm soát việc thu phí tương xứng có chất lượng dịch vụ đào tạo; quy định chính sách bán hàng hỗ trợ người học để có thể tiếp cận có giáo dục đại học khi tăng mức học phí.

Liên quan đến chi phí làm việc của cơ sở giáo dục đại học công lập, báo cáo thẩm tra cũng nêu rõ, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ quy định: “cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm tất cả chi phí làm việc” quy định ở khoản 2 điều 66.

Tự chủ tài chính chỉ là một nội dung trong tự chủ của cơ sở giáo dục đại học chứ không phải là nhân tố chọn lọc đối có việc thực hiện tự chủ của cơ sở giáo dục đại học. Bởi vậy, cần thiết phải tổng kết một cách toàn diện trước khi luật hóa cơ chế “công lập tự chủ tài chính”; làm rõ sự khác biệt giữa trường đại học công lập tự chủ tài chính hoàn toàn và trường đại học tư thục. Cần làm rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với hệ thống giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục đại học gồm cả loại hình công lập và ngoài công lập, ông Bình trình bày.

Cơ quan thẩm tra lưu ý quan điểm sửa đổi luật cần xác định, có thể xem giáo dục đại học là dịch vụ đặc trưng nhưng không thương mại hóa; phân định rõ quản lý nhà nước có quản trị của trường đại học trên cơ sở đẩy mạnh tự chủ và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Về vấn đề tự chủ đại học, Chủ nhiệm Phan Thanh Bình nhận định đó là việc cần thiết và thích hợp có xu thế chung của giáo dục đại học. Đi đôi có mở rộng tự chủ là tăng cường trách nhiệm giải trình và đổi mới quản trị cơ sở giáo dục đại học, đặc trưng là nâng cao vai trò, năng lực của Hội đồng trường.

Cơ bản nhất trí có nhiều nội dung sửa đổi của dự thảo nhưng uỷ ban thẩm tra cũng đề nghị cần làm rõ hơn những khái niệm, nội hàm về quyền tự chủ, về năng lực tự chủ; về phạm vi, mức độ, điều kiện thực hiện quyền tự chủ thích hợp có năng lực của cơ sở giáo dục đại học và đề nghị cụ thể về trách nhiệm giải trình.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị quy định trong dự thảo luật qui định pháp lý cần thiết nhằm tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật về vấn đề tự chủ cho những cơ sở giáo dục đại học, đặc trưng là về tổ chức – nhân sự, tài chính và tài sản.

Về vấn đề xếp hạng trường đại học, theo cơ quan thẩm tra thì trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, vấn đề quan trọng là chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng của trường, thực hiện kiểm định và xếp hạng.

Vì vậy, đa số ý kiến trong uỷ ban ủng hộ giao cho Chính phủ, tùy theo đề nghị của nhà nước và kết quả kiểm định chất lượng trường, định kỳ công bố danh sách những đại học, trường đại học trọng điểm được ưu tiên đầu tư cụ thể theo những nhiệm vụ chiến lược quốc gia và yêu cầu phát triển đất nước.

Với chính sách bán hàng giảng viên, cơ quan thẩm tra đề nghị tham khảo bổ sung những chính sách bán hàng về riêng biệt và thích hợp về tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giảng viên, bảo đảm “nhà giáo giữ vai trò chọn lọc bảo đảm chất lượng giáo dục” và tôn vinh nghề dạy học.

Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định những chuẩn chức danh ngay trong luật, nghiên cứu kỹ quy định giao quyền cho nhà trường trong việc tuyển chọn và bổ nhiệm giảng viên vào những ngạch, bậc từ giảng viên đến giảng viên cấp cao (phó giáo sư, giáo sư) theo những tiêu chuẩn cơ bản do Chính phủ ban hành.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị có điều khoản về giảng viên thực hành, giảng viên những lĩnh vực đặc thù và giảng viên thỉnh giảng để phù hợp với những điều kiện thực tế.

Bộ Giáo dục muốn đổi ‘học phí’ thành ‘giá dịch vụ đào tạo’

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0