Kiểm toán Nhà nước chỉ ra loạt sai phạm tại chương trình dùng vốn vay WB

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi 529 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, giảm chi trả 8,86 tỷ đồng, xử lý khác 7,1 tỷ đồng... Kiểm toán Nhà nước

Bức tranh ngành khai khoáng Việt Nam nửa đầu năm 2018 diễn biến như thế nào?
Thị trường bia Việt khó nhằn, nhiều đại gia tháo chạy
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Tích cực nhưng…

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi 529 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, giảm chi trả 8,86 tỷ đồng, xử lý khác 7,1 tỷ đồng…

Kiểm toán Nhà nước vừa có kết luận kiểm toán về Chương trình phát triển thành thị quốc gia cho khu vực miền núi phía Bắc năm 2016, sử dụng vốn vay của Ngân hàng địa cầu (WB).

Cụ thể, chương trình sử dụng nguồn vốn vay WB và vốn đối ứng của Trung ương có vốn đầu tư ban đầu là 206 tỷ đồng. Nguồn vốn được cấp trong năm là 581 tỷ đồng, nguồn vốn sử dụng trong năm lên tới 787 tỷ đồng.

Chương trình báo cáo giá trị đầu tư lên tới 721 tỷ đồng trong khi giá trị sau kiểm toán chỉ là 707 tỷ đồng, giảm 16 tỷ đồng so có con số báo cáo. Nguyên nhân là do sai khối lượng 2,75 tỷ đồng, sai đơn giá 6,5 tỷ đồng, sai định mức 908 triệu đồng đồng, sai khác 6,2 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện đầu tư các công trình, tỉnh Hòa Bình chưa chắc chắn công đoạn theo kế hoạch GĐ 1 của Chương trình nên phải điều chỉnh 5/7 gói thầu xây lắp thuộc GĐ 1 chưa đã đi vào hoạt động trong năm 2016 gia hạn sang năm 2017, lý do do vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Tỉnh yên Bái điều chỉnh giảm vốn kế hoạch của Chương trình năm 2016 có số tiền là 23 tỷ đồng để tăng vốn kế hoạch cho dự án giảm nghèo GĐ 2 của tỉnh Yên Bái.

Công tác giải ngân giao kế hoạch vốn năm 2016 cho các tỉnh chưa giải ngân theo kết quả thực hiện của Chương trình, tổng số kế hoạch vốn giao năm 2016 là 442,6 tỷ đồng.

“Một số tình chưa được bố trí chắc chắn đủ số vốn để giải ngân chi trả cho khối lượng đã thực hiện của Chương trình như tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Cao Bằng… Đây cũng là 1 nhân tố làm phát sinh nợ đầu tư xây dựng đối có 1 số hạng mục thuộc Chương trình. Tổng số nợ xây dựng căn bản đến thời gian 31/12/2016 ở 7 tỉnh là 249,5 tỷ đồng”, văn bản nêu.

Tại 1 số tỉnh thực hiện chi trả 1 số nội dung chi chưa đúng theo quy định theo Sổ tay giải đáp của Chương trình gồm giá thành thẩm định dự án, thẩm tra kiến trúc bản vẽ xây dựng hạng mục công trình có giá trị đã chi trả 554 triệu đồng.

Năm 2016, ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng chưa thực hiện giải ngân chi trả từ nguồn chi phí nước ngoài, dẫn đến còn dư dự toán 8,5 tỷ đồng ở Kho bạc. Nguyên nhân chưa sử dụng số tiền là 8,5 tỷ đồng là do Bộ Xây dựng không thực hiện theo cơ chế chuyển vốn của Chương trình về các tài khoản của đơn vị mở ở kho bạc theo quy định của Bộ Tài chính.

“Trong năm 2016, các sở tài chính ở 7 tỉnh và Bộ Xây dựng đã thực hiện hạch toán ghi thu ngân sách địa phương, ghi chỉ cho Chương trình 650,1 tỷ đồng (gồm năm 2015 267,8 tỷ đồng, năm 2016 là 382 tỷ đồng) theo thông báo của Bộ Tài chính. Các địa phương chưa thực hiện hạch toán ghi ngân sách địa phương. Do đến thời điểm kiểm toán (tháng 4/2017) các sở tài chính chưa nhận được thông báo của Bộ Tài chính và các chứng từ của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại nên chưa có cơ cở để hạch toán. Chưa thực hiện quyết toán nguồn chi phí của Chương trình thành thị miền núi phía Bắc”, văn bản cho hay.

Kiểm toán Nhà nước còn cho biết có nhiều tồn ở, hạn chế trong công tác chấp hành chế độ quản lý đầu tư xây dựng công trình như công tác lập, thẩm định, phê duyệt kiến trúc và dự toán; Khối lượng giữa bản vẽ kiến trúc có khối lượng dự toán còn chưa thích hợp ở 1 số công việc xây dựng, 1 số hạng mục công trình; Công tác thẩm kiểm tra, thẩm định khối lượng dự toán của 1 số hạng mục công trình còn hạn chế chưa phát hiện, loại trừ được các sai sót về khối lượng thừa giữa dự toán và bản vẽ kiến trúc kỹ thuật xây dựng.

Chủ đầu tư là UBND đô thị Thái Nguyên tổ chức triển khai xây dựng gói thầu XL 05B thuộc Công trình xây dựng hạ tầng khu tái an cư Việt Bắc – phần hạ tầng số 2 theo kiến trúc dự toán, tuy nhiên đến thời điểm kiểm toán, hồ sơ dự toán điều chỉnh của công trình vẫn còn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Về công tác chọn lọc nhà thầu, Kiểm toán Nhà nước nêu rõ tổ giải đáp phân tích hồ sơ dự tuyển công trình không yêu cầu làm rõ hồ sơ dự tuyển. Đồng thời, ban hành các chọn lọc chỉ định thầu khi chưa có kế hoạch thầu được duyệt.

Công tác thương thảo, ký kết có hợp đồng ở 1 số gói thầu chưa thích hợp so có kế hoạch chọn lọc nhà thầu, chưa thích hợp so có quy dẫn đến khi chế độ tiền thu nhập nhân công xây dựng cách tân theo quy định của Bộ Xây dựng thì không đủ cơ sở giảm giá trị đơn giá nhân công. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các nhà thầu đã có biên bản thỏa thuận điều chỉnh để giảm giá trị quyết toán công trình tương ứng có giảm đơn giá nhân công xây dựng như đã nêu ở trên, đến thời điểm kết thúc kiểm toán chủ đầu tự đã ký kết phụ lục hợp đồng có các nhà thầu (tỉnh Cao Bằng) có giá trị điều chỉnh là 5,4 tỷ đồng.

Các Ban Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu, chi trả vẫn có sai sót qua kết quả kiểm toán phải giảm từ 16,4 tỷ đồng.

Tại 1 số tỉnh (Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên) đến thời điểm kiểm toán chưa lập và trình thẩm định, phê duyệt báo cáo quyết toán công trình đã đi vào hoạt động theo quy định.

Tại 1 số gói thầu, chủ đầu tư chưa rà soát kỹ khối lượng mời thầu dẫn tới khối lượng trong hợp đồng lớn hơn khối lượng mời thầu dẫn tới khối lượng trong hợp đồng lớn hơn khối lượng theo bản kiến trúc, làm tăng giá thành đầu tư 248 triệu đồng. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở 1 số địa phương còn có tồn ở vướng mắc làm ảnh hưởng đến công đoạn thực hiện mốt số gói thầu, hạng mục của Chương trình.

Do đây, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi 529 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, giảm chi trả 8,86 tỷ đồng, xử lý khác 7,1 tỷ đồng. Đồng thời, yêu cầu các tỉnh thành thuộc Chương trình sớm khắc phục các sai phạm đã chỉ rõ phía trên.

Thành lập đoàn giám sát về vốn vay nước ngoài

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0