Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bia Hà Nội tăng nộp ngân sách 1.847 tỷ đồng

Nhiều khoản kinh phí không hợp lý của Habeco đã bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra. Thuế lương doanh nghiệp, thuế giá trị tăng thêm, thuế tiêu thụ đặc trưn

Đề xuất tăng thuế VAT lên 12%: Chuyên gia, doanh nghiệp nói gì?
Tranh cãi về việc thế chấp sổ BHXH cho ngân hàng
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kể câu chuyện Yeah1 và nhắn nhủ: Doanh nghiệp ICT nếu gặp khó, “cứ tìm” tới Bộ Thông tin và Truyền thông

Nhiều khoản kinh phí không hợp lý của Habeco đã bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra. Thuế lương doanh nghiệp, thuế giá trị tăng thêm, thuế tiêu thụ đặc trưng,… là những khoản mà Bia Hà Nội bị yêu cầu tăng nộp vào ngân sách nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiến nghị Tổng doanh nghiệp Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) tăng nộp vào ngân sách nhà nước 1.847 tỷ đồng. Đây là con số được đưa ra sau khi ứng dụng kiểm toán Báo cáo tài chính, những vận hành liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Habeco và những đơn vị thành viên.

Số tiền 1.847 tỷ đồng bao gồm: gần 4,5 tỷ đồng thuế giá trị tăng thêm; hơn 441 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc trưng; hơn 9 tỷ đồng thuế lương doanh nghiệp; 381 triệu đồng thuế lương cá nhân và gần 1.392 tỷ đồng những khoản phải nộp khác.

Bên cạnh những khoản tăng nộp, Habeco cũng được kiến nghị giảm những khoản phải thu ngân sách nhà nước gần 5,8 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Bia Hà Nội tăng nộp ngân sách 1.847 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo kết quả kiểm toán, doanh thu phân phối hàng năm 2016 của Công ty mẹ đạt gần 7.676 tỷ đồng, tăng 12,3% (tương đương 844 tỷ đồng) so có năm 2015. Trong đây, doanh thu từ việc phân phối 525,9 triệu lít bia là 6.629 tỷ đồng, doanh thu từ phân phối vật tư, nguyên liệu là 1.037 tỷ đồng, doanh thu từ kinh doanh khác hơn 9,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn chủ có của Habeco ở thời điểm 31/12/2016 có giá trị gần 4.266 tỷ đồng, bao gồm: Vốn góp của chủ có là 2.318 tỷ đồng (54,3%); Quỹ đầu tư phát triển là 840 tỷ đồng (19,7%), còn lại là những khoản khác như lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, lợi ích của cổ đông không kiểm soát,…

Các khoản chi chưa được quản lý nghiêm ngặt

79,6% kinh phí phân phối hàng năm 2016 tập trung ở Công ty mẹ (gần 586 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco (359 tỷ đồng). KTNN cho rằng Công ty mẹ đã thực hiện chi những chương trình, sự kiện vượt kế hoạch 4,7 tỷ đồng; hỗ trợ cho hệ thống phân phối thông qua Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco vượt 22 tỷ đồng.

116 tỷ đồng kinh phí phân phối hàng cũng được duyệt cho đối tượng không phải là bạn của Công ty mẹ, như kinh phí hỗ trợ vận chuyển từ Công ty con đến Đại lý cấp 1; kinh phí vật dụng quảng cáo hỗ trợ những nhà hàng; kinh phí hỗ trợ theo sản lượng mua hàng cho bạn của Công ty TNHH MTV Thương mại Habeco.

Các gói mua sắm dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện, dịch vụ thương hiệu có giá trị trên 1 tỷ đồng đều được thực hiện trên cơ sở Tờ trình của Phòng Thị trường, nêu đích danh đơn vị thực hiện mà không có căn cứ, nguyên do thích hợp. Trong khi đây, Habeco quy định việc chỉ định thầu chỉ ứng dụng đối có những gói hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 1 tỷ đồng trong trường hợp “những nhân tố bất khả kháng, do hàng hóa, dịch vụ có tính chất đặc chủng, do nhu cầu đột xuất và cấp thiết”.

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Bia Hà Nội tăng nộp ngân sách 1.847 tỷ đồng - Ảnh 2.

116 tỷ đồng kinh phí phân phối hàng cũng được duyệt cho đối tượng không phải là bạn của Công ty mẹ.

Trong năm 2016, Công ty mẹ tổ chức 30 đoàn đi công tác nước ngoài nhưng Quy chế quản lý vận hành đối ngoại, quy trình quản lý đoàn ra, đoàn vào chưa được Habeco ban hành. Qua kiểm toán cho thấy, 24/30 đoàn có chương trình làm việc chuẩn bị của đoàn công tác; 19/30 đoàn có báo cáo kết quả công tác; hồ sơ, thủ tục pháp lý được hình thành hoặc lưu trữ không đầy đủ; chưa thực hiện việc báo cáo vận hành đối ngoại và quản lý đoàn ra lên Bộ chủ quản.

Mặc dù Công ty mẹ đã chủ động loại trừ khỏi kinh phí hợp lý, hợp lệ khi tính thuế lương doanh nghiệp là 5,8 tỷ đồng, nhưng KTNN vẫn phát hiện 1 số khoản kinh phí không hợp lý chưa được loại trừ đầy đủ khi tính thuế lương doanh nghiệp là gần 2,8 tỷ đồng. Do đây Habeco phải tăng nộp thuế lương doanh nghiệp 557 triệu đồng.

Quyền lợi những cổ đông Habeco đang bị ảnh hưởng

KTNN cũng chỉ rõ ích lợi của những cổ đông Habeco đang bị ảnh hưởng do Công ty mẹ thiếu những quy định cụ thể hoặc không tuân thủ quy định trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước. Cụ thể:

Công ty mẹ có số dư tiền gửi ngân hàng lớn nhưng chưa có văn bản phân tích, xếp hạng những tổ chức tín dụng, xem xét lãi suất tranh giành để chọn lọc ngân hàng gửi tiền. Thay vào đây, việc gửi tiền dựa trên cơ sở là 01 bản chào lãi suất của ngân hàng đáo hạn hoặc ngân hàng gửi mới trong năm.

Việc phân loại, trình bày báo cáo tài chính chưa chính xác: trong khoản tương đương tiền hơn 206 tỷ đồng có 150 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 4 tháng nhưng Công ty mẹ chưa phân loại vào đầu tư tài chính ngắn hạn.

Tại thời điểm 31/12/2016, nợ phải trả người phân phối là hơn 765 tỷ đồng của 251 đối tượng nợ. Nhưng Habeco chỉ đối chiếu xác nhận được 52 đối tượng nợ, giá trị đối chiếu xác nhận là 83%. Các khoản trả trước cho người phân phối chưa được đối chiếu có giá trị 56 tỷ đồng, chiếm 65,5% giá trị trả trước cho người phân phối.

Có 2 khoản nợ có khả năng mất vốn là khoản nợ của Công ty Cổ phần sữa Việt Mỹ 834 triệu đồng, của Công ty Cổ phần nhựa Đại Trường Phát 177 triệu đồng. Habeco đã phải trích lập dự phòng 958 triệu đồng cho 2 khoản nợ này.

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Bia Hà Nội tăng nộp ngân sách 1.847 tỷ đồng - Ảnh 3.

KTNN yêu cầu chia gần 374 tỷ đồng cho cổ đông khác và 1.679 tỷ đồng cho cổ đông nhà nước.

Theo Báo cáo tài chính năm 2016 của Habeco, số dư Quỹ đầu tư phát triển Habeco là 2.052 tỷ đồng (trong đây phần vốn Nhà nước có trong Quỹ là gần 1.679 tỷ đồng). Nhưng kết quả kiểm tra của KTNN cho thấy, tổng số dư Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp mẹ là 2.320 tỷ đồng (phần vốn nhà nước có trong Quỹ là 1.879,8 tỷ đồng).

Để chắc chắn hài hòa lợi ích những cổ đông, KTNN yêu cầu Habeco hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho những cổ đông theo mật độ vốn góp: gần 374 tỷ đồng cho cổ đông khác và gần 1.679 tỷ đồng cho cổ đông nhà nước. Trước mắt, KTNN yêu cầu Habeco chia cổ tức theo số dư đầu tư tài chính ngắn hạn ở Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ là 1.533 tỷ đồng cho những cổ đông. Trong đây, chia cho những cổ đông khác trên 279 tỷ đồng và cổ đông nhà nước gần 1.254 tỷ đồng.

Tiếp tục thoái vốn Nhà nước ở Petrolimex, VEAM, Habeco trong năm 2018

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0