Kiến nghị chưa đánh thuế lãi vay vượt nhiều lần vốn chủ sở hữu

Theo đại diện kiểm toán Ernst & Young, quy định đánh thuế lãi vay vượt nhiều lần vốn chủ có gây nhiều gặp khó đối có 1 số doanh nghiệp trong GĐ t

Vụ Navibank: VietinBank nói gì về khoản thiệt hại 200 tỷ đồng?
CB: 3 năm – 1 chặng đường vì những lợi ích của khách hàng
Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ

Theo đại diện kiểm toán Ernst & Young, quy định đánh thuế lãi vay vượt nhiều lần vốn chủ có gây nhiều gặp khó đối có 1 số doanh nghiệp trong GĐ tạm thời phải huy động vốn từ 1 số nguồn ngoại khu, trong GĐ đầu tư thi công căn bản…

Mới đây Bộ Tài chính đã đưa ra dự thảo quy định mới về “vốn mỏng” khi xác định 1 số khoản chi không được trừ .

Cụ thể, Khoản 4, Điều 3, Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung điểm q vào khoản 2 Điều 9 Luật thuế lương doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung ở khoản 5 Điều 1 Luật thuế lương doanh nghiệp số 32/2013/QH13 có giá thành trả lãi tiền vay vốn tương ứng có khoản vay vượt quá 5 lần vốn chủ có (5:1) đối có lĩnh vực sản xuất, vượt quá 4 lần vốn chủ có (4:1) đối có 1 số lĩnh vực còn lại.

Riêng 1 số tổ chức tín dụng, ngân hàng thì mật độ này không quá 12 lần vốn chủ có; đối có 1 số ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp đã có quy định của pháp luật về mật độ tối thiểu vốn chủ có trên tổng vốn đầu tư thì thực hiện theo quy định đây.

Theo Bộ Tài chính, thực ở nhiều doanh nghiệp có khoản vay vốn sản xuất kinh doanh vượt gấp nhiều lần vốn chủ có đã dẫn đến nguy cơ mất an toàn tài chính của doanh nghiệp và cũng là 1 trong các nhân tố làm ảnh hưởng đến thu ngân sách.

“Qua xem báo cáo tài chính cho thấy lý do dẫn đến hiện trạng thua lỗ của doanh nghiệp đa số do giá thành tài chính bao gồm giá thành trả tiền lãi vay vốn cho doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài quá lớn, thậm chí có doanh nghiệp giá thành trả lãi tiền vay vốn lên đến vài nghìn tỷ đồng mỗi năm”, Bộ Tài chính cho biết.

Nêu quan điểm về dự thảo của Bộ Tài chính, ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc dịch vụ giải đáp thuế – Deloitte Việt Nam cho biết, trên góc độ về thuế, giai đoạn này có rất nhiều 1 số quy định về giá thành lãi vay không được trừ chồng chéo, việc quy định thêm giá thành lãi vay không được trừ này sẽ dẫn tới trường hợp 1 số doanh nghiệp vi phạm hai trong ba quy định sẽ gặp gặp khó khi xác định giá thành không được trừ.

Cũng theo ông Tuấn, trên góc độ về kinh tế, hình thức sử dụng vốn vay là 1 trong 1 số biện pháp đẩy mạnh vận hành sản xuất kinh doanh, tăng tỷ suất lợi nhuận cho chủ đầu tư, việc khống chế mật độ vốn vay/vốn chủ có sẽ có thể hạn chế/cản trở sự phát triển nền kinh tế, giảm mật độ tăng trưởng tín dụng.

“Cơ sở để xác định mật độ vốn chủ có trên vốn vay để khống chế giá thành lãi vay mới chỉ tham khảo trên bình diện chung, chưa đánh giá dựa trên đặc biệt kinh doanh từng ngành/lĩnh vực, bởi thế, nếu đưa vào ứng dụng quy định này, trong thực tiễn triển khai có thể sẽ phát sinh bất cập đối có 1 số ngành”, ông Tuấn nói.

Theo đây, vị đại diện của Deloitte Việt Nam cho biết, Deloitte đề xuất tạm thời chưa bổ sung quy định về vốn mỏng vào Dự thảo Luật lần này để tránh sự chồng chéo giữa 1 số văn bản pháp luật, gây gặp khó cho 1 số doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Phía đại diện Công ty Ernst & Young Vietnam cho biết, ngoài quy định về lãi vay tương ứng có mật độ vốn chủ có có vốn vay, giá thành lãi vay còn bị khống chế bởi Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 về quản lý thuế đối có doanh nghiệp có chuyển nhượng liên kết. Cụ thể, giá thành lãi vay cửa 1 số doanh nghiệp có chuyển nhượng có bên liên kết không được vượt quá 20% EBITDA.

“Quy định này gây nhiều gặp khó đối có 1 số doanh nghiệp trong GĐ tạm thời phải huy động vốn từ 1 số nguồn ngoại khu, trong GĐ đầu tư thi công căn bản…”, bà Nguyễn Thu Trang, đại diện EY nói.

Do đây, bà Trang đề xuất phần giá thành lãi vay không đủ điều kiện khấu trừ sẽ được kết chuyển sang các năm sau trong thời gian là 5 năm, tương tự như chuyển lỗ. Đến năm làm hài lòng điều kiện thì có để được ghi nhận tăng giá thành thuế. Theo đây sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc huy động vốn, chắc chắn công bằng cho doanh nghiệp vì đây là khoản giá thành thực sự của doanh nghiệp và thích hợp có khuyến nghị trong Action 4 BEPS.

Vốn chủ có của BIDV tăng lên 34.187 tỷ đồng

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0