Kiến nghị xử phạt SBIC, VEC, Agribank cùng loạt doanh nghiệp Nhà nước

Trong số 1 vài doanh nghiệp chưa ra mắt tài liệu có các cái tên đáng chú tâm như: Tổng doanh nghiệp Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, VEC, Agribank...

Cổ phiếu NVB của Ngân hàng Quốc tăng liên tục
Chuyên gia: Tỉ giá tăng là… hợp lý
Triệu tập bổ sung nguyên Phó TGĐ OceanBank Trần Thanh Quang đến phiên tòa phúc thẩm vụ Hà Văn Thắm

Trong số 1 vài doanh nghiệp chưa ra mắt tài liệu có các cái tên đáng chú tâm như: Tổng doanh nghiệp Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, VEC, Agribank…

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về tình hình ra mắt tài liệu của doanh nghiệp Nhà nước năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo quy định, 1 vài doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ có, doanh nghiệp con do doanh nghiệp Nhà nước có 100% vốn điều lệ phải ra mắt tài liệu trên trang điện tử của doanh nghiệp, gửi báo cáo về cơ quan có.

Tuy nhiên, tính đến hết năm 2017 có 265/622 doanh nghiệp (chiếm 42,6% số doanh nghiệp) gửi báo cáo đến bộ.

Trong số 357 doanh nghiệp còn lại chưa ra mắt tài liệu, có các cái tên đáng chú tâm như: Tổng doanh nghiệp Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (SBIC), Tổng doanh nghiệp Đầu tư và Phát triển các con phố xa lộ Việt Nam (VEC), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), 1 số doanh nghiệp thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch…

Một số doanh nghiệp con do doanh nghiệp mẹ nắm 100% vốn ở 1 số doanh nghiệp lớn như 1 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 2 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, 5 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và 4 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cũng chưa thực hiện ra mắt tài liệu theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Về nội dung ra mắt tài liệu, 1 số tổng doanh nghiệp lớn như: Lương thực miền Bắc, Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị, Phát triển các con phố xa lộ, Cà phê, Đảm bảo an toàn hàng hải Miền Bắc chưa thực hiện ra mắt báo cáo tài chính năm 2016.

Liên quan đến chất lượng ra mắt tài liệu của 1 số tập đoàn kinh tế, báo cáo cũng cho biết, chỉ có Tập đoàn Dầu khí thuê doanh nghiệp kiểm toán quốc tế ở Việt Nam để thực hiện kiểm toán, 1 vài tập đoàn kinh tế còn lại thuê doanh nghiệp kiểm toán trong nước để thực hiện kiểm toán.

Do đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có đủ cơ sở để phân tích về tính công khai, minh bạch và khách quan trong việc phân tích làm việc sản xuất, kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận của 1 vài tập đoàn kinh tế này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng phân tích, 1 vài cơ quan chủ có và 1 vài doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc yêu cầu về ra mắt tài liệu theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Những tồn ở này làm hạn chế đến tính minh bạch, công khai và việc giám sát của 1 vài cấp, 1 vài cơ quan, tổ chức đến doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có sử dụng vốn nhà nước.

Điều 27 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định mức phạt vi phạm quy định về ra mắt tài liệu của doanh nghiệp nhà nước, cụ thể như: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối có 1 trong 1 vài hành vi ra mắt tài liệu của doanh nghiệp nhà nước không đầy đủ, không chính xác.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối có 1 trong 1 vài hành vi như không thực hiện ra mắt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm của doanh nghiệp đã được phê duyệt; không ra mắt tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, chế độ tiền lương bổng, tiền thưởng của doanh nghiệp…

Đối chiếu có quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh tham khảo, xử lý trách nhiệm đối có viên chức quản lý doanh nghiệp theo hướng khiển trách; xử phạt 1 vài doanh nghiệp theo quy định trên, yêu cầu 1 vài doanh nghiệp đã đi vào hoạt động việc ra mắt tài liệu theo đúng quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Xử phạt, tịch thu trọn vẹn lô hàng tiền tỷ của Viettel

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0