Kinh doanh về ôtô không được nắm quá 10% cổ phần của doanh nghiệp đăng kiểm

Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, bảo trì, sửa chữa xe cơ giới không nắm giữ cổ phần hoặc góp vốn trên 10% của tổ chức kinh doanh dịch

GDP quý I/2019 ước tính tăng 6,79%
Bộ trưởng Nội vụ: Cách chức không phải là mất hết
Công nghiệp ô tô 2019: Bộ Công Thương hỗ trợ và thúc đẩy các dự án

Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, bảo trì, sửa chữa xe cơ giới không nắm giữ cổ phần hoặc góp vốn trên 10% của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới…

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đây, vận hành dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải cung cấp qui định: Chỉ những tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vận hành kiểm định xe cơ giới mới được phép vận hành kiểm định xe cơ giới.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính có những tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, bảo trì, sửa chữa xe cơ giới.

Tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính được hiểu: Không cộng thuộc 1 cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý; tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, bảo trì, sửa chữa xe cơ giới không nắm giữ cổ phần hoặc góp vốn trên 10% của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Nghị định quy định tổ chức cung cấp điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực theo quy định và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm do Bộ Giao thông Vận tải ban hành được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vận hành kiểm định xe cơ giới.

Về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, Nghị định quy định những điều kiện về: Mặt bằng; xưởng kiểm định; dây chuyền kiểm định.

Bên cạnh đây, Nghị định cũng quy định 1 số điều kiện về nhân lực. Theo đây, nhân lực trong đơn vị đăng kiểm phải chắc chắn những điều kiện sau: Mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, trong đây có ít nhất 1 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao; Có phụ trách dây chuyền kiểm định. Mỗi phụ trách dây chuyền kiểm định chỉ được phụ trách tối đa hai dây chuyền kiểm định; Có lãnh đạo đơn vị đăng kiểm và nhân viên nghiệp vụ cung cấp những quy định.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ số lượng xe cơ giới được kiểm định của đơn vị đăng kiểm. Theo đây, số lượng xe cơ giới được cấp giấy chứng nhận kiểm định trong ngày (tính trong 8 giờ làm việc) phải làm hài lòng đồng thời những quy định:

– Trường hợp 1 đăng kiểm viên kiểm tra 1 xe trên dây chuyền kiểm định thì số lượng xe không quá 20 xe; trường hợp nhiều đăng kiểm viên cộng kiểm tra 1 xe trên dây chuyền kiểm định thì số lượng xe không quá 20 lần số lượng đăng kiểm viên.

– Không quá 90 xe đối có 1 dây chuyền kiểm định loại I và không quá 70 xe đối có 1 dây chuyền kiểm định loại II. Trường hợp dây chuyền kiểm định loại 2 chỉ sử dụng để kiểm định xe cơ giới có khối lượng phân bố lên mỗi trục đơn đến 2.000 kg thì số lượng xe kiểm định được tiến hành như đối có dây chuyền loại 1.

Bộ GTVT rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng kiểm xe bốn bánh

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: