Làm gì để kiểm soát rủi ro khi đẩy mạnh cho vay tiêu dùng?

Theo TS. Nguyễn Đức Độ cần phải có hạn mức nhất định đối có một vài loại tín dụng, bao gồm cả tín dụng tiêu dùng, để kiểm soát rủi ro. Làm sao kiểm soát rủi ro khi đẩy mạnh cho vay tiêu dùng? Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Tiền tiếp tục chảy mạnh vào bảo hiểm
Ngân hàng Bản Việt: Tầm nhìn lớn cho doanh nghiệp nhỏ
Triệu tập ông Trần Bắc Hà trong vụ xử Phạm Công Danh

Theo TS. Nguyễn Đức Độ cần phải có hạn mức nhất định đối có một vài loại tín dụng, bao gồm cả tín dụng tiêu dùng, để kiểm soát rủi ro.

Làm sao kiểm soát rủi ro khi đẩy mạnh cho vay tiêu dùng?

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: