Làm thêm ngày lễ, tết có thể được trả lương hơn 300%?

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương bổng được trả lương bổng ít nhất bằng 300% cho 2 giờ đầu, 330% cho giờ là

Nền kinh tế nào có nhiều tỷ phú nhất thế giới?
Việt Nam lần đầu lọt top 60 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới
Xử lý 12 dự án nghìn tỷ yếu kém: Tìm ra điểm “hóc” nhất để hóa giải

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương bổng được trả lương bổng ít nhất bằng 300% cho 2 giờ đầu, 330% cho giờ làm thêm thứ 3 và 360% cho giờ làm thêm thứ 4…

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương bổng được trả lương bổng ít nhất bằng 300% cho 2 giờ đầu, 330% cho giờ làm thêm thứ 3 và 360% cho giờ làm thêm thứ 4.

Đó là quy định ở 1 trong hai phương án ở dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) mới nhất, được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng 14/8.

Cần giải trình thấu đáo

Báo cáo về quy định mở rộng khung thoả thuận thời giờ làm thêm tối đa, Chủ nhiệm Uỷ ban Về một vài vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết, vấn đề này giai đoạn này còn có ý kiến khác nhau từ phía Công đoàn, người lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một vài hiệp hội công ty.

Thảo luận ở kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành việc mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm (tăng 100 giờ so có quy định hiện hành) nhưng chỉ ứng dụng đối có 1 số ngành, nghề nhất định, trả tiền lương bổng lũy tiến cho thời gian làm thêm giờ và khống chế số giờ làm thêm tối đa theo tháng.

Một số ý kiến đại biểu cho rằng nên cân nhắc kỹ vấn đề này để thích hợp có điều kiện làm việc, sức khỏe và thời giờ làm việc của người lao động Việt Nam.

Nhấn mạnh cần cân nhắc kỹ lưỡng, cơ quan thẩm tra phân tích, mặc dù, trên thực ở, nhu cầu làm thêm giờ là có thật, từ phía người lao động bản chất là do tiền lương bổng và lương bổng chưa bảo đảm trang trải cuộc sống, từ phía người sử dụng lao động là do nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tùy theo từng thời điểm.

“Bộ luật hiện hành đã quy định qui định thỏa thuận khi làm thêm giờ, nhưng việc thực hiện rất gặp khó, hạn chế, hiện trạng vi phạm về thời giờ làm thêm khá phổ biến. Mặt khác, việc kéo dài thời giờ làm thêm là đi ngược lại có xu hướng tiến bộ, khi trình độ công nghệ càng ngày càng phát triển, trình độ quản trị công ty hiệu quả hơn, tay nghề người lao động được nâng lên thì năng suất lao động, giá trị sản phẩm tăng lên, thời giờ làm việc sẽ giảm xuống để bảo đảm sức khỏe và cải thiện cuộc sống của người lao động”, cơ quan thẩm tra nhấn mạnh.

Đáng quan tâm hơn, cơ quan thẩm tra cho rằng, việc mở rộng khung thời gian làm thêm giờ tối đa trong trường hợp đặc trưng là 400 giờ/năm gấp 2 lần tổng số giờ làm thêm tối đa trong trường hợp lẽ thường luật định (200 giờ/năm) và bằng 50 ngày làm việc lẽ thường (8 giờ/ngày) là vấn đề cơ quan soạn thảo cần có giải trình thấu đáo cộng có mối quan hệ có thời giờ làm việc thực ở, tiền lương bổng thực ở, hiệu quả, năng suất lao động và giải quyết việc làm…

Bên cạnh đây, việc tăng thời giờ làm thêm trong điều kiện công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý vi phạm còn hạn chế sẽ có thể dẫn đến hiện trạng công ty lợi dụng thời giờ làm thêm khai thác sức lao động, dẫn đến hậu quả người lao động sẽ cạn kiệt sức lao động sớm hơn so có tuổi lao động.

Từ các phân tích trên, cơ quan thẩm tra yêu cầu, vấn đề này cần phải được cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ thêm và việc quy định thời gian phải làm thêm giờ phải theo hướng chắc chắn nghiêm ngặt, giới hạn trong 1 số trường hợp đối có 1 số ngành, nghề, công việc nhất định và phải bảo chắc chắn 1 số qui định.

Như, phải có sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Phải ứng dụng tiền lương bổng lũy tiến cho thời gian làm thêm giờ. Phải bổ sung quy định khống chế giờ làm thêm tối đa theo tháng và phải có cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát chắc chắn sự tuân thủ quy định về thời gian làm thêm giờ, tránh để xảy ra hiện trạng phổ biến vi phạm pháp luật về làm thêm giờ như giai đoạn này.

Bên cạnh đây, Ủy ban yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát kỹ để bảo đảm tính đầy đủ của danh mục và có dự thảo văn bản giải đáp thi hành cụ thể, nghiêm ngặt trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Hai phương án tiền lương bổng

Về tiền lương bổng làm thêm giờ, do còn ý kiến khác nhau của một vài bên, Ủy ban thẩm tra chuẩn bị hai phương án trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phương án 1: như dự thảo do Chính phủ trình

Quy định như Bộ luật hiện hành (vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương bổng, ít nhất bằng 300%; làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm ít nhất 20%), đồng thời bổ sung thêm quy định: việc trả lương bổng lũy tiến làm thêm giờ có mức lương bổng cao hơn quy định trên thì do hai bên thỏa thuận để thực hiện.

Phương án 2: được kiến trúc trên cơ sở ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là trả lương bổng lũy tiến đối có thời gian làm thêm giờ tính theo số giờ làm thêm trong ngày và có sự khác biệt tương ứng có làm thêm giờ trong ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, tết và ngày nghỉ có hưởng lương bổng và thể giai đoạn này Điều 100 của dự thảo Bộ luật.

Ủy ban thẩm tra cho rằng, cả hai phương án thực chất đều là trả lương bổng theo lũy tiến. Phương án 2 được đề xuất nhằm để người sử dụng lao động cân nhắc, tính toán khi có nhu cầu, nếu thấy thật sự cần thiết và bảo đảm hiệu quả mới huy động làm thêm giờ, trên cơ sở thỏa thuận của hai bên.

Tuy nhiên, cần phải phân tích tác động về kinh tế – xã hội, trong đây có nguồn lực ngân sách nhà nước phải chi trả đối có khu vực công; lấy thêm ý kiến người lao động, người sử dụng lao động, chuyên gia, một vài nhà quản lý… để việc chọn lọc có cơ sở khoa học, thực tiễn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động, chú trọng việc chắc chắn tái tạo sức lao động của người lao động.

Đồng thời, việc trả lương bổng lũy tiến cần đặt trong mối quan hệ giữa giờ làm thêm theo ngày, theo tháng và theo năm để nhất quán về quan điểm. Trên thực ở, khi người sử dụng lao động chỉ tổ chức cho người lao động làm thêm tối đa không quá 2 giờ/ngày thì việc tính lũy tiến theo phương án 2 cũng không có nhiều ý nghĩa. Ngoài ra, cũng cần tính đến một vài lao động làm thêm giờ có tính đặc biệt như trực theo ca của cán bộ y tế, lái xe, bảo vệ

Điều 100: Tiền lương bổng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Phương án 1. Như để xuất của Chính phủ

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương bổng tính theo đơn giá tiền lương bổng hoặc tiền lương bổng theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương bổng, ít nhất bằng 300%.

Việc trả lương bổng lũy tiến làm thêm giờ có mức lương bổng cao hơn quy định ở khoản này thì do hai bên thỏa thuận để thực hiện.

Phương án 2

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương bổng tính theo đơn giá tiền lương bổng hoặc tiền lương bổng theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150% cho 02 giờ đầu, 165% cho giờ làm thêm thứ 3 và 180% cho giờ làm thêm thứ 4.

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200% cho 02 giờ đầu, 220% cho giờ làm thêm thứ 3 và 240% cho giờ làm thêm thứ 4.

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương bổng, ít nhất bằng 300% cho 02 giờ đầu, 330% cho giờ làm thêm thứ 3 và 360% cho giờ làm thêm thứ 4.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương bổng tính theo đơn giá tiền lương bổng hoặc tiền lương bổng theo công việc làm vào ban ngày.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc được trả theo quy định ở Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm ít nhất bằng 20% tiền lương bổng tính theo đơn giá tiền lương bổng hoặc tiền lương bổng theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc lẽ thường.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này

(Nguồn: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ở phiên họp thứ 36).60% công ty làm ăn không lãi, chưa phải khi tăng lương bổng giảm giờ làm?

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: