Lập Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước phải bán

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ KH&ĐT mau chóng đã đi vào hoạt động trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành Danh mục doanh nghiệ

“Không phải lương tối thiểu, mức bảo hiểm mới từ 2018 mới là vấn đề lo lắng hơn”
Xử lý tồn dư tro xỉ nhà máy nhiệt điện: Cần cơ chế cụ thể
Lãng phí vốn ODA

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ KH&ĐT mau chóng đã đi vào hoạt động trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước phải phân phối trong GĐ 2017- 2020.

Sáng 16/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã họp có Bộ KH&ĐT, Tài Chính, Tư pháp và Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp để cho ý kiến về việc thi công Danh mục trên.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông cho biết, Quyết định số 58/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và Quyết định số 707/QĐ-TTg về cơ cấu lại DNNN trọng tâm là 1 vài Tập đoàn kinh tế, Tổng doanh nghiệp Nhà nước GĐ 2016-2020 đều giao Bộ KH&ĐT thi công Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện phân phối vốn GĐ 2017- 2020.

Trong thời gian qua, việc phân phối vốn Nhà nước do 1 vài bộ, địa phương chủ động thực hiện theo quy định hiện hành. Tới nay, việc Thủ tướng Chính phủ dự định ban hành 1 Danh mục tổng thể DNNN thực hiện thoái vốn GĐ 2017- 2020 có chia theo từng năm là cần thiết, nhằm bảo đảm thu từ thoái vốn để bố trí cho 1 vài dự án đầu tư trung hạn, là công cụ theo dõi, đôn đốc và giám sát tình hình triển khai phân phối vốn ở 1 vài bộ, địa phương, đẩy nhanh công đoạn thoái vốn.

Từ đầu năm đến nay, Bộ KH&ĐT đã rà soát và lấy ý kiến đủ 1 vài bộ, địa phương để lập danh mục theo tiêu chuẩn: Đối tượng rà soát là doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên có vốn Nhà nước (không rà soát doanh nghiệp cấp 2 trở xuống); xác định mật độ thoái vốn hàng năm căn cứ tiêu chí DNNN ở Quyết định số 58 của Thủ tướng và công đoạn thoái vốn hàng năm theo Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành, lĩnh vực trong năm 2017 và Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020.

Ông Đặng Huy Đông cho biết thêm, riêng năm 2017 thoái vốn là 60.000 tỷ đồng để bảo đảm nguồn thu từ cổ phần hoá. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, 1 vài doanh nghiệp sẽ thoái theo mệnh giá là hơn 19.779 tỷ đồng (tính sơ bộ theo giá trị niêm yết có thể có lại tới gần 30.000 tỷ đồng).

Ngoài ra, dự thảo Quyết định của Thủ tướng đề nghị phân phối vốn ở 1 vài doanh nghiệp cấp 1 này minh bạch, đúng quy định và theo cơ chế phân khúc. Với 1 vài doanh nghiệp có diện tích vốn lớn thì phân phối vốn thành 1 số đợt, nhưng mỗi đợt phải ở mức từ 20- 36% tổng số vốn cần thoái để tạo quyến rũ có nhà đầu tư.

Cho ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng về Danh mục này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết có các doanh nghiệp có vốn Nhà nước lớn như Habeco, Sabeco, SCIC, PVN, EVN, ACV… thì Thủ tướng Chính phủ sẽ có Quyết định riêng về cổ phần hoá, phân phối vốn Nhà nước. Số DNNN còn lại cần thiết phải được tập hợp đầy đủ trong 1 Danh mục cần phân phối vốn để công khai cho 1 vài nhà đầu tư biết, tính toán chọn lọc sở trường để đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng đồng tình có dự thảo khi quy định mật độ phân phối vốn từng năm (mật độ tối thiểu), nhưng không “đóng băng” mật độ này mà khuyến khích bộ, địa phương tăng mật độ và đẩy nhanh công đoạn phân phối vốn theo tình hình phân khúc. “Quy định danh mục doanh nghiệp phân phối vốn và mật độ phân phối vốn hàng năm từ nay tới năm 2020 để phân tách cụ thể và ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu bộ ngành, địa phương. Nếu không làm được thì phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính rà soát, tính toán số lượng DNNN, số vốn cần thoái của DNNN tới năm 2020 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017.

Theo Bộ KH&ĐT, Tổng số doanh nghiệp còn vốn Nhà nước (không tính doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TPHCM, Tổng Công ty SCIC, 1 vài doanh nghiệp phân phối vốn theo Quyết định riêng của Thủ tướng) là 375 doanh nghiệp có tổng vốn dao động 108.502 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). Tổng số vốn chuẩn bị thoái từ năm 2017- 2020 theo mệnh giá là 64.457 tỷ đồng.

Bộ KH&ĐT cũng dự thảo Danh mục doanh nghiệp cụ thể cần phân phối vốn theo từng năm khi năm 2017 sẽ phân phối vốn ở 161 doanh nghiệp, năm 2018 là phân phối vốn ở 185 doanh nghiệp, năm 2019 ở 65 doanh nghiệp và năm 2020 là ở 25 doanh nghiệp.

Chính phủ đề nghị 1 vài “ông lớn” chấn chỉnh việc thoái vốn Nhà nước

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0