Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

PVS, SEA, DHT, HAB, VTE, VLG vừa ra mắt lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền. Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PVS): Ngày 31/10 – ngày

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 20-25/2
[Quy tắc đầu tư vàng] Cá sấu có thể dạy điều gì trong đầu tư chứng khoán?
Trong cùng ngày REE bán ra hơn 6 triệu cổ phiếu của 2 doanh nghiệp ngành than

PVS, SEA, DHT, HAB, VTE, VLG vừa ra mắt lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PVS): Ngày 31/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền mật độ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian chi trả 26/11/2018. Đồng thời công ty cũng phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa bán của năm 2015 mật độ 7%.

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (SEA – Upcom): Ngày 7/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mật độ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian chi trả 28/11/2018.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT): Ngày 1/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền mật độ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian chi trả 15/11/2018.

CTCP Sách và thiết bị trường học Hà Nội (HAB): Ngày 26/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mật độ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian chi trả 15/1/2018.

CTCP Viễn thông điện tử Viacap (VTE – Upcom): Ngày 26/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mật độ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian chi trả 9/11/2018.

CTCP Vinalines Logistics Việt Nam (VLG): Ngày 2/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mật độ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian chi trả 26/11/2018.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 công ty

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: