Lỗ lớn từ hoạt động đầu tư, lợi nhuận quý 2 của Chứng khoán Bảo Việt (BVS) giảm 25%

Trên phân khúc, cổ phiếu BVS của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đi ngang ở vùng đáy 18.000 đồng/cp. Kết thúc quý 2/2018, doanh thu vận hành của Chứng k

PTKT tuần 11/09 – 15/09: Áp lực điều chỉnh sẽ xuất hiện?
Khối ngoại bán ròng gần 300 tỷ đồng trong phiên review ETF
Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Trên phân khúc, cổ phiếu BVS của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đi ngang ở vùng đáy 18.000 đồng/cp.

Kết thúc quý 2/2018, doanh thu vận hành của Chứng khoán Bảo Việt (BVSS) tăng nhẹ 4% so có cộng kỳ, đạt 133 tỷ đồng. Trong đây, Công ty ghi nhận lãi từ tài sản từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gấp đôi so có cộng kỳ đạt trên 27 tỷ đồng. Mặt khác, lãi từ một vài khoản cho vay và phải thu tăng 31% so có cộng kỳ, đạt 51 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu môi giới trong kỳ giảm mạnh 29% so có kỳ trước, đạt hơn 45 tỷ đồng.

Đáng chú tâm là trong vận hành đầu tư, khoản lỗ từ tài sản tài chính FVTPL của Công ty tăng tới 432% so có cộng kỳ, từ mức 6 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng. Cùng có đây, đa số một vài khoản mục kinh phí khác đều tăng so có quý 2 năm trước.

Kết quả là, BVSC ghi lãi sau thuế 26,5 tỷ đồng, giảm 25% so có cộng kỳ năm trước. Theo giải trình của Công ty, lý do giảm chủ yếu do chênh lệch phân tách lại một vài tài sản tài chính FVTPL.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu vận hành và lãi sau thuế của Công ty lần lượt đạt hơn 259 tỷ đồng và 55 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% và giảm 9% so có cộng kỳ. So có kế hoạch, Công ty đã thực hiện được hơn 51% chỉ tiêu doanh thu và 41% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên bản cân đối kế toán, tính đến thời điểm 30/06/2018, tổng tài sản của BVS đạt mức 3,853 tỷ đồng, tăng 75% so có đầu năm. Trong đây, nợ phải trả tăng mạnh từ 500 tỷ đồng lên 2,103 tỷ đồng.

Lỗ lớn từ vận hành đầu tư, lợi nhuận quý 2 của Chứng khoán Bảo Việt (BVS) giảm 25% - Ảnh 1.

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: