Lỗ lớn từ hoạt động đầu tư, lợi nhuận quý 2 của Chứng khoán Bảo Việt (BVS) giảm 25%

Trên phân khúc, cổ phiếu BVS của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đi ngang ở vùng đáy 18.000 đồng/cp. Kết thúc quý 2/2018, doanh thu vận hành của Chứng k

Thái Hưng gom cổ phiếu dư của Thép Việt Ý với giá 15.000 đồng/cp
Tuần giao dịch cuối tháng 4: Chờ đợi tín hiệu tích cực từ thanh khoản và sự trở lại của khối ngoại
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/6

Trên phân khúc, cổ phiếu BVS của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đi ngang ở vùng đáy 18.000 đồng/cp.

Kết thúc quý 2/2018, doanh thu vận hành của Chứng khoán Bảo Việt (BVSS) tăng nhẹ 4% so có cộng kỳ, đạt 133 tỷ đồng. Trong đây, Công ty ghi nhận lãi từ tài sản từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gấp đôi so có cộng kỳ đạt trên 27 tỷ đồng. Mặt khác, lãi từ một vài khoản cho vay và phải thu tăng 31% so có cộng kỳ, đạt 51 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu môi giới trong kỳ giảm mạnh 29% so có kỳ trước, đạt hơn 45 tỷ đồng.

Đáng chú tâm là trong vận hành đầu tư, khoản lỗ từ tài sản tài chính FVTPL của Công ty tăng tới 432% so có cộng kỳ, từ mức 6 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng. Cùng có đây, đa số một vài khoản mục kinh phí khác đều tăng so có quý 2 năm trước.

Kết quả là, BVSC ghi lãi sau thuế 26,5 tỷ đồng, giảm 25% so có cộng kỳ năm trước. Theo giải trình của Công ty, lý do giảm chủ yếu do chênh lệch phân tách lại một vài tài sản tài chính FVTPL.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu vận hành và lãi sau thuế của Công ty lần lượt đạt hơn 259 tỷ đồng và 55 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% và giảm 9% so có cộng kỳ. So có kế hoạch, Công ty đã thực hiện được hơn 51% chỉ tiêu doanh thu và 41% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên bản cân đối kế toán, tính đến thời điểm 30/06/2018, tổng tài sản của BVS đạt mức 3,853 tỷ đồng, tăng 75% so có đầu năm. Trong đây, nợ phải trả tăng mạnh từ 500 tỷ đồng lên 2,103 tỷ đồng.

Lỗ lớn từ vận hành đầu tư, lợi nhuận quý 2 của Chứng khoán Bảo Việt (BVS) giảm 25% - Ảnh 1.

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: