Miễn thủ tục gửi thang, bảng lương với doanh nghiệp dưới 10 lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tiền thu nhập. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thị trường chứng khoán gần đây không ổn định, mật độ tăng giảm “dầy”
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Viettel phải đảm nhận những nhiệm vụ khó nhất nhưng cần phân tích, quản trị rủi ro tốt hơn
Tân Chủ tịch Viettel Global từng làm nhân viên giao hàng cho KFC và mơ ước trở thành viện sĩ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tiền thu nhập.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Bộ luật lao động về tiền thu nhập.

Miễn thủ tục gửi thang, bảng thu nhập có công ty dưới 10 lao động - Ảnh 1.

Chính phủ chỉ đạo sửa 1 số quy định về tiền thu nhập. Ảnh minh họa: chinhphu.vn


1. Định mức lao động được thực hiện cho từng bước công việc, từng công đoạn và tất cả quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở tổ chức lao động khoa học, tổ chức sản xuất hợp lý.Về nguyên tắc thi công định mức lao động, Nghị định nêu rõ: Doanh nghiệp thi công định mức lao động làm cơ sở để trả thu nhập cho người lao động hưởng thu nhập theo sản phẩm, chắc chắn một số nguyên tắc:

2. Mức lao động được thi công trên cơ sở cấp bậc của công việc hoặc chức danh, thích hợp có cấp bậc, trình độ đào tạo của người lao động, quy trình công nghệ, nguyên tắc kỹ thuật của máy móc thiết bị và bảo đảm một số nguyên tắc lao động.

3. Mức lao động phải là mức trung bình hiện đại, bảo đảm đa số người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời gian làm việc nguyên tắc của công ty theo quy định của pháp luật.

4. Mức lao động mới phải được ứng dụng thử trước khi ban hành chính thức. Doanh nghiệp phải thông báo cho người lao động biết ít nhất 15 ngày trước khi ứng dụng thử. Thời gian ứng dụng thử tùy theo tính chất công việc, nhưng tối đa không quá 3 tháng và phải phân tích việc thực hiện mức.

Trường hợp trong thời gian làm việc nguyên tắc, mức thực ở thực hiện tính theo sản lượng thấp hơn 5% hoặc cao hơn 10% so có mức được giao, hoặc mức thực ở thực hiện tính theo thời gian cao hơn 5% hoặc thấp hơn 10% so có mức được giao thì công ty phải điều chỉnh lại mức lao động.

5. Mức lao động phải được định kỳ rà soát, phân tích để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho thích hợp. Khi thi công hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mức lao động, công ty phải xem xét ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động ở công ty và mở bán công khai ở nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của công ty.

Miễn thủ tục gửi thang, bảng thu nhập đối có DN dưới 10 lao động

Nghị định cũng bổ sung quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thi công thang thu nhập, bảng thu nhập và định mức lao động trong trường hợp công ty sử dụng dưới 10 lao động.

Nghị định nêu rõ: Doanh nghiệp tổ chức thi công hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang thu nhập, bảng thu nhập, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của công ty để theo dõi, kiểm tra theo quy định ở Nghị định này.

Đối có công ty sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang thu nhập, bảng thu nhập, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của công ty.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2018./.

Sửa 1 số quy định về tiền thu nhập

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: