Ngân hàng Nhà nước lên tiếng sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm

NHNN cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ 1 số ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này có 1 số biện pháp và công đoạn nhằm nâng cao

Nới room tín dụng, dòng tiền có chảy vào “lĩnh vực nóng”?
VPBank ra mắt tính năng thanh toán hóa đơn bằng điểm thưởng iCash
Vụ xử 10 cựu lãnh đạo Navibank: Bác đề nghị triệu tập Thẩm phán Quảng Đức Tuyên

NHNN cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ 1 số ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này có 1 số biện pháp và công đoạn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng.

Chiều 1-9, Thanh tra Chính phủ đã thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện công dụng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Theo đây, công tác giám sát từ xa của NHNN chưa tổng hợp và phân tách sâu sắc 1 số báo cáo của tổ chức tín dụng để phân tách chính xác 1 số nội dung: diễn biến về cơ cấu tài sản nợ và tài sản có; chất lượng tài sản có; vốn tự có; tình hình lương, giá thành và kết quả kinh doanh; việc thực hiện quy định về 1 số tỉ lệ bảo đảm an toàn trong làm việc tổ chức tín dụng và 1 số quy định pháp luật khác.

Chất lượng công tác giám sát từ xa chưa cao trong việc phát hiện 1 số tiềm ẩn rủi ro, chưa phân tách nguy cơ tiềm ẩn đối có 1 số tổ chức tín dụng; chưa phát huy được hiệu quả của vai trò cảnh báo hệ thống…

Trước 1 số tài liệu này, phía NHNN đã chính thức lên tiếng.

Cụ thể, liên quan đến Kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công dụng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được đăng tải trên Cổng tài liệu điện tử của Thanh tra Chính phủ ngày 01/9/2017, NHNN sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ 1 số ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này có 1 số biện pháp và công đoạn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu nền kinh tế trong đây có cơ cấu lại hệ thống 1 số tổ chức tín dụng (TCTD), NHNN đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống 1 số tổ chức tín dụng GĐ 2011-2015 (Đề án 254) và Đề án Xử lý nợ xấu của hệ thống 1 số tổ chức tín dụng và Đề án Thành lập Công ty Quản lý tài sản của 1 số tổ chức tín dụng Việt Nam (Đề án 843).

Trong quá trình xây dựng, triển khai và tổng kết Đề án 254 và Đề án 843, NHNN phân tách làm việc thanh tra, giám sát ngân hàng đã góp phần vào kết quả của làm việc ngân hàng trong thời gian qua như: (i) Sự ổn định, an toàn hệ thống 1 số TCTD được giữ vững và từng bước được cải thiện; (ii) Không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn làm việc ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước; (iii) Hệ thống 1 số TCTD được cơ cấu lại 1 bước căn bản; (iv) Hoàn thiện 1 bước quan trọng khuôn khổ pháp lý về an toàn làm việc ngân hàng thích hợp có thông lệ, chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái cơ cấu, xử lý nợ xấu; (v) Quyền lợi của người gửi tiền được chắc chắn.

Tuy nhiên, NHNN cũng thẳng thắn nhìn nhận 1 1 sốh khách quan, trong thời gian qua, làm việc thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã bộc lộ 1 số hạn chế, bất cập như (i) Khuôn khổ pháp lý, pháp quy về thanh tra, giám sát ngân hàng, an toàn làm việc ngân hàng chưa đầy đủ và đồng bộ; (ii) Khả năng phát hiện và cảnh báo sớm, phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro trong làm việc thanh tra, giám sát ngân hàng còn hạn chế; (iii) Chất lượng, số lượng, năng lực thực xây dựng vụ của đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng còn 1 số tồn ở, hạn chế, chưa theo kịp có tốc độ phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng; (iv) Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng còn chưa cung cấp được đề nghị và chuẩn mực quốc tế; (v) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ cho làm việc thanh tra, giám sát ngân hàng còn bất cập.

Để khắc phục 1 số tồn ở, yếu kém của ngành Ngân hàng nhìn chung và làm việc thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng nói riêng đã được NHNN nhận diện cũng như 1 số mặt không tốt được Thanh tra Chính phủ đề cập trong quá trình thực hiện thanh tra ở NHNN, trên tinh thần phân tách khách quan, thẳng thắn về 1 số kết quả đạt được, 1 số tồn ở, hạn chế, lý do và rút ra bài học bí kíp trong quá trình cơ cấu lại hệ thống 1 số TCTD, NHNN đã báo cáo, tham mưu Thủ tướng Chính phủ trình Bộ chính trị Đề án Cơ cấu lại hệ thống 1 số tổ chức tín dụng gắn có xử lý nợ xấu GĐ 2016-2020. Theo đây, ngày 19/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án (Đề án 1058). Hiện nay, NHNN đã, đang và sẽ triển khai 1 số biện pháp và công đoạn được nêu trong Đề án 1058 1 1 sốh tích cực, chủ động, trách nhiệm và đúng pháp luật.

Cụ thể, đã đi vào hoạt động khuôn khổ pháp lý, pháp quy về thanh tra, giám sát ngân hàng, an toàn làm việc ngân hàng để chắc chắn đầy đủ và đồng bộ. Theo đây, NHNN đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của 1 số TCTD; Tham mưu Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH4 về thí điểm xử lý nợ xấu của 1 số TCTD (Nghị quyết 42); NHNN ban hành: Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 của NHNN về việc thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 1058; Thông tư số 36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng; Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng; đồng thời đang tiếp tục rà soát, đã đi vào hoạt động để ban hành 1 số quy định về quản trị rủi ro trong làm việc ngân hàng; xếp hạng 1 số tổ chức tín dụng; 1 số quy định về mật độ an toàn trong làm việc ngân hàng thích hợp, tiệm cận có thông lệ và chuẩn mực quốc tế… Đặc biệt trong thời gian tới, NHNN tiếp tục tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật 1 số tổ chức tín dụng để đã đi vào hoạt động 1 số quy định pháp luật nhằm ngăn ngừa có chéo, lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông lớn để thao túng làm việc của TCTD.

Tiếp tục đã đi vào hoạt động mô hình tổ chức và làm việc của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Tăng cường sự phối hợp công tác, chia sẻ tài liệu giữa NHNN và 1 số cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan công dụng trong làm việc thanh tra, giám sát ngân hàng;

Nâng cao khả năng cảnh báo sớm của NHNN đối có 1 số rủi ro tiềm ẩn có tính hệ thống và ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật ngành Ngân hàng của 1 số TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Nâng cao chất lượng, số lượng và năng lực, đạo đức thực xây dựng vụ của đội ngũ thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng để cung cấp có tốc độ phát triển của hệ thống tài chính-ngân hàng trong bối cảnh mới.

Đổi mới công tác giám sát theo hướng nâng cao hiệu quả làm việc giám sát an toàn vi mô và giám sát an toàn vĩ mô trên cơ sở triển khai 1 số công cụ, biện pháp giám sát rủi ro mới gắn liền có đẩy mạnh tiến hành công nghệ tài liệu. Công tác giám sát phải gắn chặt có công tác thanh tra, cấp phép và ban hành chế độ, chính sách bán hàng;

Đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra toàn diện, pháp nhân TCTD, thích hợp có thực tiễn làm việc của TCTD; kết hợp thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách bán hàng, pháp luật có thanh tra, giám sát rủi ro trong làm việc của đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng, tiến tới tiến hành biện pháp dựa trên cơ sở rủi ro theo 1 số thông lệ, chuẩn mực quốc tế;

Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ cho làm việc thanh tra, giám sát ngân hàng thích hợp có tình hình mới;

Tăng cường công tác giám sát phân khúc tiền tệ và làm việc ngân hàng, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng làm việc của 1 số TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời 1 số sai phạm và rủi ro gây mất ổn định; Thực hiện giám sát rủi ro ngân hàng, phân tách, đo lường rủi ro để từ đây cảnh báo sớm 1 số rủi ro, nguy cơ gây mất an toàn trong làm việc;

Giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện phương án cơ cấu lại gắn có xử lý nợ xấu của 1 số TCTD; đề xuất 1 số biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời 1 số vướng mắc phát sinh trong quá trình cơ cấu lại 1 số TCTD.

“Một số biện pháp nêu trên đã được NHNN chủ động, cầu thị thực hiện trong quá trình Thanh tra Chính phủ tiến hành làm việc thanh tra ở NHNN. Hiện nay, trọn vẹn 1 số biện pháp ở Đề án 1058 đã, đang và sẽ được NHNN triển khai quyết liệt theo đúng công đoạn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chắc chắn sự phát triển an toàn, lành mạnh, hội nhập quốc tế của ngành Ngân hàng”, phía NHNN cho hay.

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0