Nghị định 32: Thoái vốn Nhà nước không được thấp hơn giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch trên TTCK

Quy định mới thu hẹp ngành nghề Nhà nước được tăng đầu tư để duy trì mật độ có và bổ sung nhiều điểm liên quan đến thoái vốn. Chính phủ vừa ban hành

QCG tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp, VnIndex hồi phục nhẹ sau phiên giảm sâu
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/3
Viglacera Tiên Sơn (VIT): Chốt quyền nhận 40% cổ tức bằng tiền và mua cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cp

Quy định mới thu hẹp ngành nghề Nhà nước được tăng đầu tư để duy trì mật độ có và bổ sung nhiều điểm liên quan đến thoái vốn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản ở doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ tháng 5/2018.

Thu hẹp ngành nghề Nhà nước được duy trì mật độ có

Theo nghị định 32, doanh nghiệp được Nhà nước tiếp tục đầu tư vốn để duy trì mật độ cổ phiếu, vốn góp của Nhà nước vận hành một số ngành, lĩnh vực như quản lý, khai thác một số cảng hàng không, sân bay, dịch vụ khai thác khu bay; quản lý, bảo trì hệ thống các con phố bộ, các con phố thủy nội địa, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng các con phố sắc quốc gia; dịch vụ tài liệu dẫn các con phố, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không; khai thác khoáng sản diện tích lớn theo quy định hiện hành về phân loại diện tích mỏ khoáng; tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí; chắc chắn nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở một số địa bàn kinh tế – xã hội đặc trưng gặp khó, địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn có quốc phòng, an ninh; cuối cùng là trồng và chế biến cao su, cà phê ở một số địa bàn kinh tế – xã hội đặc trưng gặp khó, địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn có quốc phòng, an ninh.

So có quy định ở Nghị định 91 thì quy định mới đã loại bỏ khá nhiều ngành nghề như sản xuất thuốc lá điếu, phân phối điện, phân phối buôn xăng dầu, phân phối buôn lương thực, thoát nước thành phố, hóa chất hữu cơ, vận tải biển quốc tế, vận tải các con phố sắt, giống cây trồng, vận hành trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy định của pháp luật….

Nhiều bổ sung cho việc thoái vốn Nhà nước ở doanh nghiệp

Nghị định 32 bổ sung khá nhiều vấn đề ở điều 29, Nghị định 91 về chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp Nhà nước (thoái vốn). Quy định mới nêu rõ một số qui định và thẩm quyền chọn lọc thoái vốn Nhà nước ở doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Về qui định chuyển nhượng, việc thoái vốn thực hiện theo quy định ởkhoản 1 Điều 31 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ở doanh nghiệp và kèm theo 1 số quy định khác. Như việc chuyển nhượng phải gắn có phương án cơ cấu lại doanh nghiệp đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; chắc chắn theo qui định phân khúc, công khai minh bạch, bảo toàn vốn Nhà nước; việc chuyển nhượng vốn ở doanh nghiệp khác có liên quan đến quyền sử dụng đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai…

Mức giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn được xác định bởi tổ chức định giá nhưng không được thấp hơn giá tham chiếu bình quân 30 ngày chuyển nhượng không ngừng nghỉ trên phân khúc chứng khoán trước ngày mở phân phối tài liệu thực hiện phân phối.

Đồng thời, việc chuyển nhượng vốn ở doanh nghiệp cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký chuyển nhượng trên phân khúc chứng khoán theo một số phương thức chuyển nhượng cổ phiếu trên hệ thống chuyển nhượng của phân khúc chứng khoán (sàn chuyển nhượng chứng khoán) do Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức, phải chắc chắn giá chuyển nhượng (giá sàn) không thấp hơn giá khởi điểm.

Khi chuyển nhượng vốn thông qua chuyển nhượng cổ phiếu trên sàn chuyển nhượng chứng khoán, cơ quan đại diện chủ có gửi một số văn bản đến Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện mở phân phối tài liệu về chuyển nhượng cổ phiếu chuyển nhượng vốn; việc chuyển khoản để chi trả một số chuyển nhượng mua, phân phối cổ phiếu, chuyển quyền có cổ phiếu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Khi chuyển nhượng vốn ở doanh nghiệp cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký chuyển nhượng trên phân khúc chứng khoán nhưng không thực hiện trên sàn chuyển nhượng chứng khoán thì thực hiện theo thứ tự phương thức đấu giá công khai, chào phân phối tranh đua, thỏa thuận (thực hiện chuyển nhượng ngoài sàn).

Giá phân phối cổ phần mà nhà đầu tư phải chi trả cho cơ quan đại diện chủ có khi chuyển nhượng ngoài sàn là giá được xác định theo quy định thích hợp có từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào phân phối tranh đua, thỏa thuận).

Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào phân phối tranh đua, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối có phương thức thỏa thuận) mà giá chuyển nhượng cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần tính theo giá sàn cao hơn giá chi trả được xác định thích hợp có từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào phân phối tranh đua, thỏa thuận) thì nhà đầu tư phải chi trả tiền mua cổ phần cho cơ quan đại diện chủ có theo giá chuyển nhượng là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào phân phối tranh đua, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối có phương thức thỏa thuận).

Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai, chào phân phối tranh đua, ký hợp đồng chuyển nhượng vốn (đối có phương thức thỏa thuận) mà giá chuyển nhượng tính theo giá sàn cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần thấp hơn giá chi trả được xác định thích hợp có từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào phân phối tranh đua, thỏa thuận) hoặc không có giá sàn do không có chuyển nhượng thì nhà đầu tư phải chi trả tiền mua cổ phần cho cơ quan đại diện chủ có theo giá được xác định thích hợp có từng phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào phân phối tranh đua, thỏa thuận).

Cơ quan đại diện chủ có phải công khai tài liệu về giá chi trả phân phối cổ phần chuyển nhượng vốn ở doanh nghiệp cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký chuyển nhượng trên phân khúc chứng khoán trong trường hợp chuyển nhượng ngoài hệ thống chuyển nhượng của phân khúc chứng khoán (chuyển nhượng ngoài sàn) cho một số nhà đầu tư biết và thực hiện.

Trường hợp chuyển nhượng vốn Nhà nước ở một số doanh nghiệp cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký chuyển nhượng trên phân khúc chứng khoán thì thời hạn chi trả đối có nhà đầu tư thích hợp có từng phương thức chuyển nhượng nhưng thời hạn chuyển tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp thực hiện theo quy định đối có trường hợp chuyển nhượng vốn nhà nước ở doanh nghiệp cổ phần chưa niêm yết trên phân khúc chứng khoán hoặc chưa đăng ký chuyển nhượng trên phân khúc chứng khoán ở Điều 39 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Việc chuyển nhượng vốn ở doanh nghiệp cổ phần chưa niêm yết (hoặc đã niêm yết, đăng ký chuyển nhượng trên phân khúc chứng khoán nhưng không thực hiện chuyển nhượng trên sàn chuyển nhượng chứng khoán) theo phương thức đấu giá công khai; trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào phân phối tranh đua; trường hợp chào phân phối tranh đua không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Sau khi thực hiện một số phương thức đấu giá công khai, chào phân phối tranh đua, thỏa thuận để chuyển nhượng vốn mà vẫn không chuyển nhượng hết số vốn nhà nước cần chuyển nhượng thì cơ quan đại diện chủ có căn cứ nhu cầu phân khúc chọn lọc thời điểm để tiếp tục thực hiện chuyển nhượng vốn Nhà nước theo một số phương thức chuyển nhượng và thứ tự thực hiện một số phương thức chuyển nhượng quy định ở Nghị định này.

Ngoài một số phương thức chuyển nhượng vốn nêu trên cơ quan đại diện chủ có có thể ứng dụng biện pháp “dựng sổ” để chuyển nhượng vốn theo chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ. Việc ứng dụng biện pháp “dựng sổ” chuyển nhượng vốn phải phân tích được hiệu quả so có phương án chuyển nhượng vốn theo hình thức đấu đấu giá công khai hoặc khi chuyển nhượng trên sàn.

Đấu giá cổ phần năm 2017: Hoạt động thoái vốn “lên ngôi”

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

Nguồn tin ở https://giakhanhland.vn/tin-tuc-bat-dong-san/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0