Nghị quyết “tam nông” tạo đà phát triển kinh tế nông nghiệp

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 1 trong những kết quả lớn ngành nông nghiệp đạt được đấy l

Uỷ ban Kiểm tra trung ương tiếp tục xem xét kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai
Nghị định 15: Giảm 90% thủ tục, tiết kiệm 10 triệu ngày công
Mở nhà máy sản xuất smartphone lớn nhất thế giới tại Ấn Độ, Samsung khẳng định sản lượng ở Việt Nam vẫn tăng trong năm 2018

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 1 trong những kết quả lớn ngành nông nghiệp đạt được đấy là bước đầu đã tái cơ cấu, thi công nền nông nghiệp toàn diện theo hướng tân tiến; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

Giá trị sản xuất tăng gần 4%/ năm

Theo phân tách của Bộ NN&PTNT, GĐ này ngành nông nghiệp đã duy trì tăng trưởng và đang chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa có diện tích, năng suất và chất lượng càng ngày càng cao, an toàn thực phẩm được coi trọng. Về căn bản GĐ này ngành nông nghiệp đã bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và từng bước bảo đảm an ninh dinh dưỡng, góp phần quan trọng xóa đấyi, giảm nghèo, nâng cao lương và cải thiện cuộc sống cho người dân nông thôn, độc đáo trong những GĐ gặp khó của nền kinh tế. Giai đoạn 2008 – 2017 tốc độ tăng trưởng GDP ngành đạt 2,66%/năm, giá trị sản xuất tăng 3,9%/năm.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế, thích hợp nhu cầu phân khúc và thích ứng có biến đổi khí hậu. Trong nội bộ từng ngành, sản phẩm có lợi thế và phân khúc thuận lợi đã tăng nhanh cả về qui mô, năng suất, sản lượng, chất lượng và tỷ trọng đấyng góp cho tăng trưởng. Cơ cấu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu biểu hiện rõ kết quả tăng tỷ trọng những ngành, sản phẩm có lợi thế và phân khúc như: thủy sản, rau, hoa, quả, cây công nghiệp giá trị cao, đồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Cụ thể, lĩnh vực trồng trọt có giá trị sản xuất tăng 2,9%/năm; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt tăng 46,2 triệu đồng, sản lượng lúa tăng thêm 4,25 triệu tấn; Lĩnh vực chăn nuôi cũng tăng 5,2%/năm về giá trị, thịt hơi những loại tăng từ 3,3 triệu tấn lên 5,2 triệu tấn, bình quân tăng 4,95%/năm; sữa những loại tăng 3,36 lần, trứng tăng 2,15 lần, sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng 2,35 lần.

Lâm nghiệp có giá trị sản xuất tăng 5,95%/năm; qui mô rừng cả nước tăng 900.316 ha, độ che phủ rừng tăng từ 38,7% lên 41,45%. Lâm nghiệp đã khẳng định rõ vai trò 1 ngành kinh tế, xã hội và môi trường; thu từ Dịch vụ môi trường rừng GĐ 2011 – 2017 là 8.005,179 tỷ đồng (chiếm 16,2% giá trị sản xuất ngành); Giá trị sản xuất thủy sản cũng tăng 5,4%/năm; sản lượng tăng 48,34%, từ mức 4,87 triệu tấn lên 7,22 triệu tấn, trong đấy khai thác xa bờ tăng 1,13 triệu tấn, nuôi trồng tăng 1,22 triệu tấn.

Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển đổi theo hướng tăng nhanh công nghiệp và dịch vụ. Hệ thống dịch vụ nông nghiệp phát triển mạnh và được xã hội hóa, nhất là dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật, cơ giới hoá, thủy lợi và thương mại cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản, nước sạch, xử lý rác thải sinh hoạt…

Nghị quyết “tam nông” tạo đà phát triển kinh tế nông nghiệp - Ảnh 1.

Trái cây vươn lên ngành hàng xuất khẩu tỷ đô – Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Bước đầu phát triển công nghiệp chế biến

Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đang được đầu tư theo hướng phát triển chế biến sâu, chế biến tinh. Hiện nay, trên cả nước có trên 7.000 cơ sở chế biến nông lâm thủy sản diện tích công nghiệp; có 86,2% số xã có cơ sở chuyên chế biến nông sản, 73,7% số xã có cơ sở chuyên chế biến lâm sản, 7,4% số xã có cơ sở chuyên chế biến thủy sản; 60,8% xã có chợ đang làm việc.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng nhanh, tiếp tục đấyng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng, góp phần giảm nhập siêu cho cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 năm (2008 – 2017) đạt 261,28 tỷ USD, tăng bình quân 9,24%/năm; riêng năm 2017 đạt 36,52 tỷ USD, tăng 20,05 tỷ so có năm 2008 và 6,14 tỷ USD so có năm 2013. Đã có 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên, trong đấy có 5 mặt hàng (trái cây, hạt điều, cà phê; tôm; đồ gỗ) đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD (năm 2008 chỉ có 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên và 2 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD). Nông sản Việt Nam hiện có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xuất khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 15 địa cầu.

Năm năm (2013 – 2017) thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu và những biện pháp của Nghị quyết. Vì vậy, mặc dù phải đối mặt có nhiều gặp khó, thách thức, nhưng ngành vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 2,55%/năm (2013 – 2017) để phấn đấu đạt mục tiêu kinh tế đã đề ra đến năm 2020 (tốc độ tăng GDP ngành đạt dao động 3%/năm), kim ngạch xuất khẩu đạt 157,07 tỷ USD, đạt 31,5 tỷ USD/năm, tăng 51,2 % so có bình quân của 5 năm trước. Về mục tiêu xã hội, cộng có chắc chắn an ninh lương thực quốc gia, an ninh dinh dưỡng, cơ cấu lại nông nghiệp đã giúp tăng hiệu quả sản xuất, tăng lương, góp phần giảm mật độ hộ nghèo nông thôn bình quân 1,5%/năm. Về mục tiêu môi trường, đến hết năm 2017 mật độ che phủ rừng đạt 41,45%.

Ngày 7/9 tới đấy, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có trên 200 đại biểu là đại diện những bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, những chuyên gia, hiệp hội ngành hàng, công ty, hợp tác xã nông nghiệp. Hội nghị này là 1 sự kiện cực kỳ quan trọng nhằm phân tách kết quả đạt được, hạn chế và lý do, bài học bí kíp sau 10 năm thực hiện Nghị quyết; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho thời gian tới.Thủ tướng ‘đặt hàng’ ngành nông nghiệp vào top 15 địa cầu

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0