Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Mức vốn vay tối đa bằng 100% giá thành người lao động đâyng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký có công ty. Người lao độn

Dự trữ ngoại hối: Kỷ lục nhưng đừng chủ quan!
TPBank: 10/12 chốt quyền trả cổ tức và chia thưởng cổ phiếu 28%
Đâu là nguyên nhân chính khiến giá vàng nhảy múa liên tục?

Mức vốn vay tối đa bằng 100% giá thành người lao động đâyng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký có công ty. Người lao động được vay vốn mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối có người lao động ở huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Theo đây, điều kiện vay là (1) Người lao động có hộ khẩu thường trú từ 12 tháng trở lên ở một số huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và (2) Người lao động được phía nước ngoài đồng ý vào làm việc và đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có công ty, tổ chức sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Mức vốn vay tối đa bằng 100% giá thành người lao động đâyng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký có công ty, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật. Người lao động được vay vốn theo quy định nêu trên mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Về lãi suất cho vay, người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay có lãi suất bằng 50% vay vốn đối có hộ nghèo do Chính phủ quy định; người lao động khác ở huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối có hộ nghèo do Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so có lãi suất vay vốn quy định nêu trên.

Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động có công ty, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận có người lao động về việc trả gốc nhưng tối đa không quá 12 tháng/lần. Trường hợp đến hạn, người lao động không trả được nợ thì Ngân hàng Chính sách xã hội theo dõi vào kỳ thứ hai.

Lãi tiền vay được thu theo kỳ hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng hoặc Sổ vay vốn. Trường hợp, người lao động có nhu cầu trả lãi theo tháng thì Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện thu theo yêu cầu của người lao động.

Ngân hàng Chính sách xã hội xử lý nợ rủi ro vốn vay đối có người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định pháp luật.

Nâng mức cho vay tối đa đối có hộ nghèo lên 100 triệu đồng

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: