Nhà đầu tư phải nộp những loại thuế gì với Chứng quyền có bảo đảm?

Ngày 07/02, Bộ Tài chính vừa ra thông báo số 1468/BTC-CST về việc chính sách phân phối hàng thuế đối có chứng quyền có bảo đảm. Theo đây, Bộ Tài chí

Xuất siêu 2,67 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm
TS. Lương Hoài Nam: Mỗi năm thu hàng tỷ đô từ khách Trung Quốc, sao lại bài xích họ?
Hoang phế nhà máy giấy ngàn tỉ

Ngày 07/02, Bộ Tài chính vừa ra thông báo số 1468/BTC-CST về việc chính sách phân phối hàng thuế đối có chứng quyền có bảo đảm.

Theo đây, Bộ Tài chính giải đáp về thuế giá trị tăng thêm (GTGT), thuế lương doanh nghiệp (TNDN) và thuế lương cá nhân (TNCN) đối có chứng quyền có bảo đảm là chứng quyền mua dựa trên tài sản cơ sở là cổ phiếu niêm yết, thực hiện quyền kiểu châu Âu và có phương thức chi trả bằng tiền.

Về thuế GTGT, 1 số vận hành liên quan tới chào phân phối, niêm yết, mua phân phối, tạo lập phân khúc, kinh doanh chứng khoán, bù trừ, chi trả chứng quyền thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Về thuế TNDN, quy định có sự khác biệt giữa doanh nghiệp trong nước và 1 số tổ chức nước ngoài.

Cụ thể, đối có doanh nghiệp trong nước có lương từ chứng quyền có bảo đảm thì phải kê khai và nộp thuế TNDN có thuế suất 20%.

Thu nhập có thể phát sinh từ vận hành đầu tư kinh doanh, chào phân phối và chi trả chứng quyền, vận hành tạo lập phân khúc và phòng ngừa rủi ro của chứng quyền có chắc chắn.

Các doanh nghiệp trong nước bao gồm doanh nghiệp chứng khoán phát hành chứng quyền và nhà đầu tư là doanh nghiệp được thành lập và vận hành theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khoản chênh lệch tăng/giảm do phân tích lại chứng quyền có bảo đảm và tài sản cơ sở cuối năm tài chính không tính vào lương/kinh phí khi xác định lương chịu thuế TNDN.

Đối có nhà thầu nước ngoài, lương từ mua phân phối chứng quyền có bảo đảm tiến hành mật độ thuế 0,1% trên giá mua phân phối chứng khoán từng lần.

Về thuế TNCN, số tiền thuế sẽ tính bằng giá mua phân phối chứng quyền có chắc chắn từng lần nhân có mức thuế suất 0,1%.

Thời điểm xác định lương tính thuế có CTCK phát hành chứng quyền là thời điểm phát hành chứng quyền mua, thời điểm chứng quyền bị hủy niêm yết hoặc thời điểm thực hiện quyền. Đối có nhà đầu tư, thời điểm xác định lương tính thuế là khi nhà đầu tư mua phân phối chứng quyền mua trên hệ thống mua phân phối của Sở Giao dịch chứng khoán hoặc thời điểm chứng quyền bị hủy niêm yết hoặc thời điểm nhà đầu tư thực hiện quyền.

Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant – CW)là chứng khoán có tài sản bảo đảm do CTCK phát hành. Người có sẽ có quyền (không phải nghĩa vụ) mua hoặc phân phối Chứng khoán cơ sở ở 1 mức giá xác định trước, vào trước hoặc ở 1 thời điểm cụ thể trong tương lai.

Theo chuẩn bị sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm (CW) sẽ chính thức được triển khai trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 3/2018. Có thể nói, CW vừa là sản phẩm đầu tư, vừa là công cụ quản lý rủi ro có kinh phí hiệu quả, chờ mong sẽ cung cấp nhu cầu phong phú của nhà đầu tư.

Chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 02/2018

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0