NHNN có trách nhiệm thế nào trong việc phát hành và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ?

Ngày 30/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành đăng ký, lưu ký, niêm yết và chuyển nhượng công cụ nợ của Chín

Nhu cầu vay mượn liên ngân hàng tăng mạnh
“Nóng” lãi suất huy động
Ngân hàng nào đang có lãi suất thẻ tín dụng “dễ chịu” nhất hiện nay?

Ngày 30/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành đăng ký, lưu ký, niêm yết và chuyển nhượng công cụ nợ của Chính phủ trên phân khúc chứng khoán.

Cụ thể, Chính phủ giao NHNN phối hợp có Bộ Tài chính trong công tác tổ chức phát hành trực tiếp tín phiếu Kho bạc cho NHNN. Theo đây, trường hợp ngân sách trung ương thiếu hụt tạm thời, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp NHNN thi công Đề án phát hành tín phiếu Kho bạc trực tiếp cho NHNN trình Thủ tướng Chính phủ chọn lọc. Đề án phát hành bao gồm 1 số nội dung căn bản: Mục đích phát hành; khối lượng, kỳ hạn, hình thức tín phiếu; mệnh giá tín phiếu; lãi suất phát hành, thời điểm phát hành dự kiến; phương thức và nguồn chi trả tín phiếu khi đáo hạn; đăng ký, lưu ký và niêm yết, chuyển nhượng tín phiếu (nếu có).

Căn cứ chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ, Bộ tài chính thống nhất có NHNN về khối lượng, lãi suất, kỳ hạn cho từng đợt phát hành. Trường hợp ngày phát hành và ngày đáo hạn tín phiếu Kho bạc không cộng 1 năm ngân sách thì thực hiện theo quy định về tạm ứng từ NHNN quy định ở khoản 1 Điều 58 Luật ngân sách nhà nước và Điều 26 của Luật NHNN.

Lãi suất tín phiếu Kho bạc phát hành trực tiếp cho NHNN là lãi suất thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và NHNN, trên cơ sở xem xét lãi suất đấu thầu phát hành tín phiếu Kho bạc hoặc lãi suất tín phiếu NHNN hoặc lãi suất chuyển nhượng trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn tương đương ở thời điểm gần nhất.

Trên cơ sở thống nhất về khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và thời điểm phát hành, Kho bạc Nhà nước ký hợp đồng phân phối tín phiếu trực tiếp cho NHNN trong đây quy định 1 số điều kiện, điều khoản của đợt phát hành bao gồm: Khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phát hành, ngày phát hành, giá phân phối, ngày chi trả tiền mua, ngày đáo hạn, tài khoản nhận tiền mua tín phiếu, việc đăng ký, lưu ký và niêm yết, chuyển nhượng tín phiếu (nếu có).

Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán tiền mua tín phiếu của NHNN và ngân sách nhà nước và chi trả tín phiếu khi đáo hạn.

Cũng ở Nghị định này, Chính phủ giao NHNN thực hiện giải đáp 1 số tổ chức tín dụng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro khi thực hiện 1 số chuyển nhượng chuyển nhượng lại và kết hợp mua lại trái phiếu Chính phủ trên phân khúc chứng khoán theo quy định.

NHNN phối hợp có Bộ Tài chính trong việc thi công đề án phát hành và tổ chức phát hành trái phiếu quốc tế.

NHNN Việt Nam có trách nhiệm cung cấp 1 số số liệu, thông tin thuộc phạm vi quản lý về dự trữ ngoại hối, cán cân chi trả quốc tế, chính sách phân phối hàng tiền tệ, tín dụng, lãi suất, và làm việc để dự kiến cho việc xếp hạng tín nhiệm quốc gia và phát hành trái phiếu quốc tế…

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0