NHNN nhắc nhở các ngân hàng kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu được giao

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng thích hợp có khả năng huy động vốn và chỉ tiêu đã được NHNN giao. Theo tài

Cuộc đua mới trên thị trường thẻ tín dụng?
Công ty bảo hiểm của Hyundai sẽ mua 25% vốn cổ phần Bảo hiểm VietinBank
Mỹ cân nhắc cấm thẻ tín dụng visa, mastercard ở Venezuela

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng thích hợp có khả năng huy động vốn và chỉ tiêu đã được NHNN giao.

Theo tài liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngày 17/7/2018, NHNN đã có công văn số 5321/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) về việc thực hiện quy định về lãi suất cho vay đối có 1 số lĩnh vực ưu tiên.

Theo văn bản này, để tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp về lãi suất, tín dụng ở Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2018 và các quy định của NHNN về lãi suất cho vay đối có 1 số lĩnh vực ưu tiên, NHNN đề nghị các TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng thích hợp có khả năng huy động vốn và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã được NHNN thông báo, chắc chắn tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của công ty và người dân, đặc thù là đối có công ty được phân tích có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

Các TCTD chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, đặc thù là nhu cầu vốn đối có lĩnh vực ưu tiên theo quy định ở Khoản 2 Điều 13 thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN (các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; công ty nhỏ và vừa; công ty ứng dụng công nghệ cao).

Cùng có đây, chấp hành nghiêm các quy định ở Khoản 5 Điều 7, Khoản 2 Điều 13 và Điều 16 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN. Trường hợp bạn đủ điều kiện theo quy định và thuộc lĩnh vực ưu tiên, có nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam thì TCTD phải tiến hành lãi suất cho vay đối có bạn này theo đúng quy định ở Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của Thống đốc NHNN.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ chắc chắn kịp thời phát hiện các sai phạm về mức lãi suất cho vay; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu và cá nhân có liên quan ở các chi nhánh, đơn vị của TCTD để xảy ra vi phạm, không chấp hành các quy định của NHNN.

NHNN đề nghị các TCTD thực hiện tiết giảm giá thành làm việc, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối có các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm chia sẻ gặp khó có bạn vay nhưng chắc chắn an toàn tài chính trong làm việc.

Sức ép tăng trưởng tín dụng giảm

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0