NHNN “thúc” các ngân hàng lên phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu

Phương án cơ cấu lại gắn có xử lý nợ xấu đến năm 2020 phải chắc chắn chất lượng, thời hạn và theo đúng yêu cầu của NHNN, phân tách đầy đủ 1 số mặt là

Chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT
Nghề thẩm định tài sản: Đóa hồng có gai!
Căn cứ vào đâu, NHNN xác định OceanBank thiệt hại 1.576 tỷ đồng do chi lãi ngoài?

Phương án cơ cấu lại gắn có xử lý nợ xấu đến năm 2020 phải chắc chắn chất lượng, thời hạn và theo đúng yêu cầu của NHNN, phân tách đầy đủ 1 số mặt làm việc của TCTD xác định rõ mục tiêu, gắn xử lý nợ xấu có 1 số biện pháp cơ cấu lại.

Ngày 30/8/2017, NHNN Việt Nam có văn bản số 6921/NHNN-TTGSNH gửi 1 số tổ chức tín dụng (không bao gồm QTDND và tổ chức tài chính vi mô) về việc quán triệt 1 số tổ chức tín dụng (TCTD) thi công và triển khai phương án cơ cấu lại gắn có xử lý nợ xấu đến năm 2020.

Theo văn bản, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của 1 số TCTD và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn có xử lý nợ xấu GĐ 2016-2020”, Thống đốc NHNN quán triệt và yêu cầu 1 số TCTD tập trung triển khai thi công phương án cơ cấu lại gắn có xử lý nợ xấu đến năm 2020 theo đúng mục tiêu, định hướng của NHNN.

Không chỉ riêng 5 NHTM trọng tâm xử lý nợ xấu, toàn bộ 1 số ngân hàng đều cần lên phương án tái cơ cấu

Không chỉ riêng 5 NHTM trọng tâm xử lý nợ xấu, toàn bộ 1 số ngân hàng đều cần lên phương án tái cơ cấu

Theo đây, 1 số TCTD khẩn trương thi công và đã đi vào hoạt động phương án cơ cấu lại gắn có xử lý nợ xấu đến năm 2020 theo đúng chỉ đạo của NHNN.

Phương án cơ cấu lại gắn có xử lý nợ xấu đến năm 2020 phải chắc chắn chất lượng, thời hạn và theo đúng yêu cầu của NHNN.

Trong đây, NHNN yêu cầu 1 số ngân hàng phải phân tách đầy đủ 1 số mặt làm việc của TCTD; Thực trạng làm việc (phân tách các điểm mạnh, điểm yếu, các tồn tại, hạn chế…) đến thời điểm thi công phương án; Xác định rõ mục tiêu, định hướng cơ cấu lại từng năm và đến năm 2020; Gắn xử lý nợ xấu có 1 số biện pháp cơ cấu lại; Thực hiện thi công phương án theo đúng nội dung NHNN đã giải đáp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 1 số TCTD chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN trong việc chỉ đạo thi công phương án cơ cấu lại gắn có xử lý nợ xấu. Chất lượng, hiệu quả và ý thức chấp hành trong việc thi công phương án cơ cấu lại của 1 TCTD là 1 trong các tiêu chí của NHNN phân tách khi tham khảo yêu cầu liên quan đến làm việc của TCTD.

NHNN quán triệt 1 số TCTD khẩn trương thi công phương án tái cơ cấu gắn có xử lý nợ xấu

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0