NHNN yêu cầu siết chặt các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý 1 vài vận hành liên quan tới Bitcoin và 1 vài loại tiền ảo tương tự khác (gọi chung l

Kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan đến thanh tra, giám sát Oceanbank từ 2009 – 2014
12 “sếp” VPBank đăng ký mua 56% tổng số cổ phiếu ESOP
Báo Nhật: Vietcombank sắp bán 10% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, GIC và Mizuho là đối tác tiềm năng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý 1 vài vận hành liên quan tới Bitcoin và 1 vài loại tiền ảo tương tự khác (gọi chung là tiền ảo), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về 1 vài biện pháp tăng cường kiểm soát 1 vài chuyển nhượng, vận hành liên quan tới tiền ảo.

Tại Chỉ thị này, Thống đốc NHNN đề nghị 1 vài tổ chức tín dụng (TCTD), tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian chi trả không được cung ứng 1 vài dịch vụ chi trả, thực hiện chuyển nhượng thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, chi trả, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện chuyển nhượng chi trả, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới chuyển nhượng tiền ảo cho bạn do có thể phát sinh các rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.

Mặt khác, 1 vài TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian chi trả tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời 1 vài chuyển nhượng đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo; rà soát 1 vài tổ chức, cá nhân có chuyển nhượng chuyển nhượng, thảo luận tiền ảo, 1 vài tổ chức có vận hành xử lý chuyển nhượng chuyển nhượng, thảo luận tiền ảo và có biện pháp xử lý chắc chắn tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.

Các đơn vị ở trụ sở chính NHNN trên cơ sở công dụng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện 1 vài biện pháp tăng cường kiểm soát, xử lý 1 vài chuyển nhượng, vận hành liên quan tới tiền ảo theo 1 vài nội dung liên quan ở Chỉ thị này.

Đồng thời, chủ động phối hợp có 1 vài bộ, ngành liên quan trong việc đề xuất, thi công khung pháp lý, xử lý đối có 1 vài loại tiền ảo, tài sản ảo và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn 1 vài vận hành lợi dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống chi trả để chuyển nhượng, thảo luận, sử dụng tiền ảo làm phương tiện chi trả trái pháp luật.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng làm đầu mối phối hợp Vụ chi trả và 1 vài đơn vị liên quan thuộc NHNN tham mưu, đề xuất có Thống đốc NHNN việc thanh tra về rủi ro tiền ảo đối có 1 vài TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian chi trả trường hợp xét thấy cần thiết, có nguy cơ rủi ro hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

NHNN chi nhánh 1 vài tỉnh, đô thị căn cứ công dụng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, chủ động tài liệu, tuyên truyền, phổ biến chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ và NHNN Việt Nam, 1 vài quy định của pháp luật có liên quan đối có tiền ảo tới 1 vài TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian chi trả trên địa bàn biết để thực hiện.

Cùng có đây, tăng cường công tác giám sát, phát hiện 1 vài chuyển nhượng, vận hành tiền ảo có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật để xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý, đặc trưng đối có vận hành sử dụng tiền ảo làm phương tiện chi trả trái quy định pháp luật.

Thống đốc NHNN đề nghị 1 vài TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian chi trả thi công kế hoạch và tổ chức thực hiện 1 vài nhiệm vụ, biện pháp cụ thể ở Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về NHNN (Vụ Thanh toán) trước ngày 30/6/2018.

Trước đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 10/CT-TTg đề nghị tăng cường quản lý 1 vài vận hành liên quan tới Bitcoin và 1 vài loại tiền ảo tương tự khác.

Chỉ thị phân tách, vận hành đầu tư, chuyển nhượng tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo, đặc trưng là vận hành sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp càng ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của phân khúc tài chính, trật tự an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối có tổ chức, cá nhân tham dự.

Chỉ thị của Thủ tướng đề nghị tăng cường quản lý 1 vài vận hành liên quan đến Bitcoin và 1 vài loại tiền ảo tương tự khác và đề nghị lãnh đạo 1 số bộ ngành và 1 vài địa phương tăng cường xử lý, ngăn chặn 1 vài hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo liên quan đến tiền ảo.

Trong đây, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho NHNN là phải chỉ đạo 1 vài tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian chi trả không được thực hiện 1 vài chuyển nhượng liên quan đến tiền ảo trái pháp luật. Các chuyển nhượng nào đáng ngờ liên quan đến tiền ảo cần phải được báo cáo ngay.

Đồng thời, NHNN phải phối hợp có Bộ Công an trong việc phát hiện, xử lý 1 vài hành vi sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện chi trả trái pháp luật.

Trong năm nay, ngay từ phiên họp thường kỳ tháng 1/2018, trong 1 vài chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội tháng đầu năm 2018, trước diễn biến khá nóng và có 1 số tài liệu cho biết Việt Nam được coi là quốc gia đứng thứ 5 trên địa cầu về số lượng máy “đào tiền ảo”, Thủ tướng Chính phủ cũng đã lưu ý 1 vài đơn vị công dụng liên quan phải quản lý nghiêm ngặt tiền điện tử.

Sập bẫy đầu tư tiền ảo đa cấp mất hơn 15.000 tỉ đồng: Không có 1 vàih kiếm tiền nào là tiện lợiBạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0