Nỗ lực bền bỉ của Chính phủ, nhìn từ bảng xếp hạng toàn cầu

Suốt từ năm 2014 tới nay, Chính phủ không ngừng nghỉ ban hành 6 Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành, nhưng n

Con gái Dr Thanh: “Tôi tự hào vì mình là phụ nữ, được mặc đầm xinh đẹp và tỏa sáng ở nơi có rất nhiều nam giới”
‘Không ra tuyên bố chung Mỹ-Triều là một thủ thuật thương thuyết’
Ngành điện lí giải hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng đột biến

Suốt từ năm 2014 tới nay, Chính phủ không ngừng nghỉ ban hành 6 Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành, nhưng năm 2019 đã ghi 1 số dấu ấn cả về quyết tâm mạnh mẽ hơn, biện pháp đột phá hơn, cả về kết quả đạt được.


Đầu tháng trước, UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt đề án thi công và triển khai bộ chỉ số năng lực tranh giành cấp sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn. Với việc Đắk Nông vốn 2 năm liền (2017 – 2018) đứng thứ hạng 63/63 cả nước về năng lực tranh giành cấp tỉnh, đấy là chỉ dấu cho thấy đã có 1 số chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của Đắk Nông nói riêng và 1 số địa phương trên cả nước về công tác này.

Nay, theo xếp hạng vừa được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ra mắt, Việt Nam đứng thứ 67 trong 141 nền kinh tế về năng lực tranh giành, tăng tới 10 bậc so có năm trước.

Năm 2019 là năm thứ sáu không ngừng nghỉ Chính phủ ban hành 1 số Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành. Tuy nhiên, nếu 1 số năm trước, Nghị quyết này được đánh số 19 thì năm nay, Nghị quyết được lấy số 02, ngay sau Nghị quyết 01 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Một điểm đáng chú khác: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị quyết này ngay trong ngày Thứ nhất của năm mới, cộng khi có Nghị quyết 01.

Cũng như 1 số Nghị quyết 19 trước đấy, Nghị quyết 02 sử dụng 1 số xếp hạng của quốc tế về Việt Nam và lấy 1 số thứ hạng đây làm thước đo, đồng thời cũng căn cứ vào nội dung 1 số xếp hạng để tìm kiếm 1 số biện pháp và mục tiêu tương ứng.

Tuy nhiên, so có 1 số Nghị quyết 19, Nghị quyết 02 có nhiều điểm mới căn bản về 1 sốh tiếp cận. Trước hết, Nghị quyết xác định cơ quan chịu trách nhiệm có từng chỉ số về môi trường kinh doanh, năng lực tranh giành. Nếu 1 số Nghị quyết 19 trước đấy đưa ra hàng trăm biện pháp cụ thể, mỗi bộ có thể có hàng chục biện pháp do Chính phủ chỉ định thì năm nay, Chính phủ tăng cường trách nhiệm của 1 số bộ được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện 1 số bộ chỉ số và 1 số bộ được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối có 1 số nhóm chỉ số, chỉ số thành phần. Nói 1 sốh khác, về căn bản, Chính phủ đã trao quyền chủ động cho 1 số Bộ trưởng, thay vì “cầm tay chỉ việc” giao biện pháp và nhiệm vụ cụ thể có từng chỉ số như trước đấy.

Mặc dù vậy, Nghị quyết cũng nêu rõ 1 số nhóm nhiệm vụ mà Chính phủ chọn lọc để ưu tiên chỉ đạo quyết liệt. Đó là, tiếp tục bãi bỏ, dễ làm hóa 1 số điều kiện kinh doanh 1 1 sốh thực chất; tiếp tục cải 1 sốh toàn diện kiểm tra chuyên ngành; tăng cường chi trả không dùng tiền mặt; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Mặt khác, ngoài 1 số bảng xếp hạng đã được đề cập trong 1 số Nghị quyết 19, Nghị quyết 02 sử dụng thêm 1 xếp hạng nữa về mức độ sẵn sàng của 1 số quốc gia cho nền sản xuất tương lai, vừa được WEF thực hiện từ 2018; cộng hai xếp hạng chuyên ngành về dịch vụ hậu cần logistics và năng lực tranh giành du lịch.

Như vậy, cho tới nay, địa cầu có xếp hạng nào đo lường về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành quốc gia thì chúng ta đều sử dụng và ứng dụng vào Nghị quyết 02.

Và thực ở đã cho thấy, 1 số nhóm biện pháp trong Nghị quyết đều đã được triển khai khá đồng bộ và quyết liệt. Chẳng hạn, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, 1 nội dung rất mới của Nghị quyết là đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2019. Kế hoạch hành động của 1 số địa phương đều chú trọng tới nội dung này. Theo khảo sát của Công ty kiểm toán PWC đối có 27 nước đã ghi nhận Việt Nam là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất về chi trả di động trong năm 2018 có mật độ người tiêu dùng chi trả di động ở Việt Nam đã tăng từ 37% lên 61%.

Cùng có đây, mặc dù còn phải tiếp tục cải 1 sốh, thời gian qua, trung bình trên 50% số điều kiện kinh doanh, 50% số dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành đã được cắt bỏ hoặc dễ làm hoá…

Vẫn theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, vận hành kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Nghị quyết được coi trọng. Văn phòng Chính phủ thực hiện tích cực, quyết liệt và hiệu quả trong việc đôn đốc 1 số Bộ, ngành, địa phương triển khai Nghị quyết. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cũng không ngừng nghỉ, liên tục tổ chức 1 số vận hành kiểm tra, giám sát, qua đây thúc đẩy sự vào cuộc mạnh mẽ của 1 số Bộ, ngành. Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực tranh giành (do Tổng thư ký chủ trì) tổ chức 1 số cuộc họp phân tách độc lập về thực hiện Nghị quyết số 02…

Ở địa phương, cũng có 1 số kết quả điển hình trong thực hiện cải 1 sốh. Chẳng hạn, về Khởi sự kinh doanh, theo phân tách của Ngân hàng Thế giới năm 2018, thủ tục này trải qua 8 bước và mất 17 ngày. Một số địa phương đẩy mạnh cải 1 sốh chỉ tiêu này theo hướng tích hợp 1 số bước thủ tục và rút ngắn thời gian, theo đây số thủ tục và thời gian giảm đáng kể. Ví dụ như số thủ tục giảm còn 5 bước; thời gian còn 5 ngày (ở Đồng Tháp), 8 ngày (Quảng Ninh)…

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực tranh giành, trong năm qua, chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam tăng 3 bậc, từ 45 lên 42. Chỉ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm vừa qua tăng 15 bậc lên thứ 59. Thanh toán điện tử tăng 19,6% số lượng chuyển nhượng, 26,6% giá trị, đặc thù chi trả qua di động tăng 104% số chuyển nhượng và 155% giá trị. Chỉ số an toàn an ninh tài liệu của Việt Nam tăng 50 bậc từ 100 lên 50. Giáo dục phổ thông xếp thứ 38. Việt Nam có 2 trường đại học vào tốp 1000 trường đại học danh tiếng địa cầu…

Có 1 thực ở là hiếm có phiên họp Chính phủ nào mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không đề cập tới đề nghị tiếp tục quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành quốc gia. “Liệu có bao nhiêu đồng chí đã nghiên cứu kỹ kỹ 12 nhóm trụ cột, 98 tiêu chí trong phân tách năng lực tranh giành của WEF hay 10 nhóm chỉ tiêu trong phân tách môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới?”, Thủ tướng từng đặt câu hỏi có 1 số thành viên Chính phủ.

Mới nhất, ở phiên họp Chính phủ vừa diễn ra đầu tháng 10, trước mức độ vào cuộc khác nhau giữa 1 số Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết 02, Thủ tướng đề nghị cần cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh và cho biết, lần này phân tách thi đua, phải tham khảo môi trường đầu tư kinh doanh của 1 số địa phương.

Một chọn lọc đáng chú tâm khác mới đấy của Thủ tướng, là chọn lọc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có mục tiêu thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền móng phát triển khoa học và công nghệ.

Đúng như Thủ tướng đã nhận định, nếu chúng ta không làm thực sự quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ cải 1 sốh thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành quốc gia, thì chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà, thua ngay 1 số đối tác truyền thống đang cải 1 sốh rất mạnh mẽ xung quanh. Kết quả đạt được của năm 2019, được quốc tế ghi nhận, sẽ là động lực để Chính phủ tiếp tục thúc đẩy 1 số biện pháp cải 1 sốh mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh 1 số kết quả đạt được, vẫn phải thừa nhận rằng trong suốt 1 số năm qua, 1 số nỗ lực cải 1 sốh là không đồng đều giữa 1 số bộ, cơ quan, địa phương. Mặt khác, 1 số nước trên địa cầu cũng đang trong cuộc đua cải 1 sốh không ngừng, trong bối cảnh tình hình địa cầu cũng có nhiều biến động. Đây chính là 1 nguyên nhân dẫn tới việc, sau khi nhảy tới 5 bậc trong bảng xếp hạng năm 2017 của WEF, thì sang năm 2018, Việt Nam lại tụt 3 bậc, đứng thứ 77 trong 140 nền kinh tế, bất chấp điểm số tăng nhẹ.

Do đây, việc Việt Nam tăng tới 10 bậc trong bảng xếp hạng năm nay của WEF càng có ý nghĩa khi từ năm ngoái, WEF sử dụng biện pháp mới để phân tách toàn diện 1 số động lực của nền kinh tế toàn cầu trong 1 sốh mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đây nhấn mạnh đến đổi mới sáng tạo.

Đằng sau việc Việt Nam tăng 10 bậc, là quán quân trong cuộc đua cải thiện năng lực tranh giành toàn cầu là gì?

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: