Phát hiện hàng loạt vi phạm tại Ngân hàng nhà nước

Thanh tra Chính phủ chỉ ra vô số vi phạm trong công tác thanh tra, giám sát và phòng chống tham nhũng ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chiều 1-9, Than

Tỷ giá ngân hàng đã ổn định, USD tự do bật tăng trở lại
Tăng phí và dư luận
ĐHCĐ Ngân hàng Quân đội: Muốn tăng vốn lên 21.600 tỷ, tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng dự kiến 25%

Thanh tra Chính phủ chỉ ra vô số vi phạm trong công tác thanh tra, giám sát và phòng chống tham nhũng ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chiều 1-9, Thanh tra Chính phủ (TTCP) thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện tính năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Theo đây, công tác giám sát từ xa của NHNN chưa tổng hợp và phân tách sâu sắc các báo cáo của tổ chức tín dụng để phân tách chính xác các nội dung: diễn biến về cơ cấu tài sản nợ và tài sản có; chất lượng tài sản có; vốn tự có; tình hình lương, giá thành và kết quả kinh doanh; việc thực hiện quy định về các tỉ lệ bảo đảm an toàn trong vận hành tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác.

Chất lượng công tác giám sát từ xa chưa cao trong việc phát hiện các tiềm ẩn rủi ro, chưa phân tách nguy cơ tiềm ẩn đối có các tổ chức tín dụng; chưa phát huy được hiệu quả của vai trò cảnh báo hệ thống.

Việc chọn lọc đối tượng thanh tra ở kế hoạch thanh tra chi tiết của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng chưa thích hợp có định hướng. Hệ thống tín dụng có nhiều tiềm ẩn rủi ro nhưng NHNN chưa có giải pháp áp dụng thanh tra đồng bộ và kịp thời; không rà soát và phối hợp có kết quả giám sát từ xa đề thi công kế hoạch. Điều này dẫn đến việc các năm luôn phải điều chỉnh kế hoạch 1 cách bị động.

Một số kết luận thanh tra chưa nghiêm, chưa kịp thời có giải pháp xử lý, chấn chỉnh hữu hiệu đối có 1 số tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả.

Bên cạnh đây, NHNN chậm ban hành chọn lọc đặt các tổ chức tín dụng vào hiện trạng kiểm soát đặc thù, khi tổ chức tín dụng lâm vào 1 trong các trường hợp theo quy định ở Khoản 3 Điều 146 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Về công tác phòng chống tham nhũng, các văn bản giải đáp về kê khai và công khai tài sản, lương của NHNN không tuân thủ các quy định, dẫn tới việc thực hiện kê khai tài sản, lương của NHNN hàng năm chưa đúng về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, chậm thời gian.

Ngoài ra, NHNN và các cơ quan trực thuộc còn nhiều tồn ở, mặt khuyết trong việc chuyển đổi địa điểm công tác, luân chuyển công tác…

Từ các vi phạm trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo NHNN rà soát các quy định, giải đáp trong công tác thanh tra, giám sát và phòng chống tham nhũng để điều chỉnh, sửa đổi cho thích hợp có tình hình giai đoạn này.

Đồng thời kiến nghị Thống đốc NHNN chỉ đạo các ngân hàng nhà nước áp dụng kiểm điểm trách nhiệm đối có tập thể, các cá nhân có vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng phải rà soát các kết luận thanh tra phát hiện vi phạm hành chính nhưng chưa áp dụng xử phạt hoặc xử phạt không đúng quy định pháp luật để xử lý theo đúng quy định.

Bên cạnh đây, Thanh tra Giám sát ngân hàng cần sớm chỉ đạo ngân hàng nhà nước các tỉnh, đô thị giám sát, đôn đốc nghiêm ngặt việc thực hiện kiến nghị sau thanh tra; nếu thấy dấu hiệu tội phạm thì cần chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo pháp luật…

Cần tăng cường Bên cạnh đây vai trò của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0