Phí trước bạ đối với ô tô, xe máy lại sắp có thay đổi lớn

Bộ Tài chính vừa đã đi vào hoạt động dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Theo dự thảo,

Bộ Công Thương muốn đóng dấu mật thông tin giá điện, xăng dầu
Việt Nam thành lập công ty đầu tư hạ tầng 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Cuba
Người Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về tiết kiệm

Bộ Tài chính vừa đã đi vào hoạt động dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Theo dự thảo, mức biến động giá mua bán xe bốn bánh, xe máy chuẩn bị giảm từ 20% GĐ này xuống 10% và điều chỉnh thu Lệ phí trước bạ (LPTB) lần đầu đối có xe pick-up (bán tải) và xe tải VAN bằng 60% xe bốn bánh con.

Theo Bộ Tài chính, nguồn gốc sửa đổi Nghị định 140 là bởi theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước thì LPTB là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%. Số thu của khoản này GĐ 2012-2017 bình quân đang chiếm dao động 2% tổng thu ngân sách, tương đương có 2,8% tổng thu nội địa. Tuy nhiên, bên cạnh một vài kết quả đạt được, sau 1 năm thực hiện, GĐ này đã phát sinh các bất cập cần cần thiết phải nghiên cứu kỹ, sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung của chính sách bán hàng LPTB hiện hành.

Phí trước bạ đối có xe bốn bánh, xe máy lại sắp có một vàih tân lớn - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức biến động giá mua bán xe bốn bánh, xe máy từ 20% xuống còn 10% (Ảnh minh họa: KT)


Ví dụ về giá tính LPTB, Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (Nghị định 140) quy định: Trường hợp xe bốn bánh, xe máy có giá mua bán thực ở trên phân khúc tăng hoặc giảm 20% trở lên so có giá tính LPTB ở bảng giá (do Bộ Tài chính ban hành) thì Bộ Tài chính điều chỉnh giá tính LPTB tài sản đây.

Trong thời gian qua, thực hiện một vài cam đoan quốc tế về cắt giảm thuế nhập khẩu, giá mua bán trên phân khúc của nhiều dòng xe có xu hướng giảm, nhưng mức giảm chưa đến 20% nên chưa đủ điều kiện để điều chỉnh giá tính LPTB đối có một vài dòng xe này.

Hiệp hội một vài nhà sản xuất xe bốn bánh Việt Nam (VAMA) đề nghị nghiên cứu kỹ điều chỉnh mức biến động để chắc chắn ích lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, VAMA đề nghị cần quy định thời gian Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính LPTB bổ sung, điều chỉnh để chắc chắn tính ổn định.

Về mức thu, Nghị định 140 quy định, mức thu LPTB lần đầu đối có xe bốn bánh khác không phải là xe bốn bánh con (bao gồm cả xe pick-up chở hàng và xe bốn bánh tải VAN) là 2% (Việc xác định xe xe bốn bánh con và xe bốn bánh khác để xác định mức thu LPTB được căn cứ theo Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm cấp). Tuy nhiên, GĐ này xe pick-up chở hàng và xe xe bốn bánh tải VAN có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống vừa chở người, vừa chở hàng, được tiến hành một vài hệ thống báo hiệu các con phố bộ như đối có xe xe bốn bánh con (xe chở người từ 9 chỗ trở xuống). Vì vậy, cần phải điều chỉnh mức thu LPTB lần đầu đối có loại xe này để chắc chắn công bằng có xe xe bốn bánh con…

Xe pick-up, xe tải VAN thu lần đầu bằng 60% xe bốn bánh con

Theo Bộ Tài chính, căn cứ quy định ở khoản 5 Điều 7 Nghị định số 140, mức thu LPTB lần đầu đối có xe pick-up trong khung 10-15% nếu trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (BVMT) do cơ quan đăng kiểm cấp ghi là xe bốn bánh chở người từ 9 chỗ trở xuống (mức thu cụ thể do HĐND cấp tỉnh chọn lọc); mức thu LPTB lần đầu đối có xe pick-up là 2% nếu ghi là loại xe bốn bánh khác không phải là xe bốn bánh con.

Đối có xe bốn bánh pick-up chở người và là xe xe bốn bánh con, trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT đã ghi là xe bốn bánh con nên theo quy định ở khoản 5 Điều 7 Nghị định số 140 thì mức thu LPTB lần đầu đối có loại xe này trong khung 10 – 15%.

Ô tô pick-up chở hàng, căn cứ quy định ở Nghị định số 140, nếu trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và BVMT ghi là loại xe bốn bánh khác không phải là xe bốn bánh con (xe bốn bánh pick-up chở hàng không phải là xe bốn bánh con) thì mức thu LPTB lần đầu là 2%.

Như vậy, loại xe xe bốn bánh nêu trên khi tham dự giao thông được tiến hành một vài hệ thống báo hiệu các con phố bộ như ôtô con, không bị hạn chế về thời gian được phép di chuyển trong thành phố, được phép di chuyển vào làn các con phố dành cho xe bốn bánh con.

Trong GĐ 2012-2017 số lượng xe pick-up, gồm cả xe chở hàng và xe chở người (nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước) tăng theo từng năm, đặc trưng tốc độ tăng trưởng nhập khẩu nhanh (xe pick-up nhập khẩu năm 2017 là 28.482 chiếc, tăng 8,7 lần).

Riêng số lượng xe pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống (nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp trong nước) GĐ 2012 – 2017 như sau: Năm 2012 là 3.305 chiếc, năm 2013 là 6.902 chiếc, năm 2014 là 10.961 chiếc, năm 2015 là 20.132 chiếc, năm 2016 là 28.091 chiếc, năm 2017 là 28.911 chiếc; bình quân dao động 16.383 chiếc/năm, chiếm dao động 99,8% số lượng xe pick-up.

Thực tế, xe xe bốn bánh pick-up chở hàng và xe bốn bánh tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống được sử dụng kết hợp vừa chở người, vừa chở hàng; một vài xe xe bốn bánh tải khác chủ yếu sử dụng để chở hàng.

Để chắc chắn công bằng về mức thu LPTB lần đầu đối có xe xe bốn bánh con; trên cơ sở nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật có liên quan nêu trên, Bộ Tài chính đề xuất quy định mức thu LPTB lần đầu đối có xe xe bốn bánh pick-up chở hàng và xe bốn bánh tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống như sau: Mức thu LPTB lần đầu bằng 60% mức thu LPTB lần đầu đối có xe bốn bánh con (trong khung 10 – 15%). Mức thu LPTB lần thứ 2 trở đi là 2%.

Giảm mức biến động giá mua bán xe bốn bánh, xe máy xuống 10%

Về mức biến động giá mua bán xe bốn bánh, xe máy để điều chỉnh Bảng giá tính LPTB, Nghị định 140 quy định: Giá tính LPTB đối có xe bốn bánh, xe máy là giá ở bảng giá do Bộ Tài chính ban hành; trường hợp giá mua bán tài sản thực ở trên phân khúc tăng hoặc giảm 20% trở lên so có giá tính LPTB ở bảng giá thì Bộ Tài chính điều chỉnh giá tính LPTB đối có tài sản đây.

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian qua, thực hiện cam đoan quốc tế về cắt giảm thuế nhập khẩu, giá mua bán trên phân khúc của nhiều dòng xe có xu hướng giảm nhưng ở mức thấp (chưa đến 20%) trong khi đây giá tính LPTB vẫn phải tiến hành theo bảng giá do chưa đủ điều kiện để điều chỉnh bảng giá.

Tổng hợp số liệu do VAMA cung cấp cho thấy, trong GĐ 2015 – 2017: Đối có xe bốn bánh, tùy từng mẫu xe, số lần một vàih tân giá từ 1 – 6 lần; mức biến động giá giảm phổ biến ở mức từ 2 – 7%; mức biến động giá tăng phổ biến ở mức từ 2 – 6%. Đối có xe máy, số lần một vàih tân giá và mức biến động giá chủ yếu là đối có xe lắp ráp trong nước; mức biến động giá tăng phổ biến ở mức từ 1 – 3%, mức biến động giá giảm không nhiều.

Do đây, để thích hợp có thực ở và cung cấp đề nghị quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi mức biến động giá mua bán xe bốn bánh, xe máy từ 20% trở lên xuống 10% trở lên so có bảng giá để điều chỉnh bảng giá. Bên cạnh đây, nhằm chắc chắn Bảng giá tính LPTB được ban hành theo đúng quy định và có tính ổn định, dễ dàng cho cơ quan thuế và người nộp LPTB, Bộ Tài chính đề xuất quy định: “Hàng năm, Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính LPTB bổ sung, điều chỉnh để tiến hành từ ngày 1 tháng 1 của năm thứ hai”./.

Lệ phí trước bạ xe bốn bánh, xe máy, tăng mạnh có dòng siêu xe

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0