Phó Thủ tướng: Chủ đề điều hành kinh tế – xã hội 2019 của Chính phủ là “tăng tốc”

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng nội hàm chủ đề điều hành kinh tế- xã hội của năm 2019 của Chính phủ là "tăng tốc", bảo đảm không địa điểm lãnh

PVN nói gì về ‘tiền hoa hồng’ ở các hợp đồng dầu khí ?
Thái, Hàn, Nhật thi nhau thâu tóm nhựa Việt
Những câu hỏi khó về công tác nhân sự của Tổng Bí thư tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng nội hàm chủ đề điều hành kinh tế- xã hội của năm 2019 của Chính phủ là “tăng tốc”, bảo đảm không địa điểm lãnh đạo nào trong hệ thống hành chính còn chần chừ, sợ trách nhiệm thực thi công vụ.

Sáng ngày 27/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp có 1 vài Bộ, ngành và 1 số địa phương để thi công dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ).

2019 cần tạo tiền đề phát triển cho 1 vài năm thứ hai

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, dự thảo Nghị quyết số 01 tiếp tục cô đọng, ngắn gọn hơn; ưu tiên nêu các nhiệm vụ, biện pháp có tính đột phá, có tác động lan toả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, cần triển khai ngay năm 2019 và tạo tiền đề phát triển cho 1 vài năm thứ hai.

Nghị quyết đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu gồm: Củng cố nền móng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm 1 vài cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt 1 vài đột phá chiến lược và đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn có đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức tranh đua của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường quốc phòng, an ninh bảo đảm toàn vẹn chủ quyền và môi trường hòa bình; nâng cao hiệu quả đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế; tiếp tục thúc đẩy cải 1 vàih hành chính, tư pháp; đẩy mạnh tài liệu, truyền thông…

Để thực hiện 1 vài nhiệm vụ này, Bộ KH&ĐT cho biết Nghị quyết không giao 1 vài nhiệm vụ, biện pháp cụ thể cho từng bộ, ngành địa phương như năm nay mà sẽ trao quyền chủ động cho 1 vài bộ, ngành địa phương lựa chọn đưa vào chương trình hành động/văn bản điều hành của bộ, ngành địa phương để thực hiện.

Tránh việc bàn nhiều rồi không làm gì được

Từ góc độ của mỗi bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo 1 vài cơ quan đã góp ý, đề xuất 1 vài biện pháp, nhiệm vụ trong dự thảo Nghị quyết số 01 của năm 2019. Theo đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà yêu cầu Chính phủ chỉ đạo thi công Chương trình hành động Nghị quyết số 36 của Trung ương về phát triển bền vững, thi công quy hoạch không gian biển để 1 vài bộ, địa phương thống nhất thực hiện.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu năm 2019, Chính phủ cần tham khảo, phân tách, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về đất đai để loại bỏ 1 vài bất cập của 1 vài hình thức đầu tư BT, BOT, góp phần tiếp cận tiện dụng và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai. Đồng thời có 1 vài biện pháp rõ ràng cho thúc đẩy đầu tư công, nhất là 1 vài biện pháp đề cao vai trò, tính chủ động của người đứng đầu Bộ, ngành, UBND địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công.

“Nguồn lực không cần nhiều nhưng có bao nhiêu phải sử dụng hiệu quả, tránh việc bàn nhiều rồi không làm gì được. Đấy là đột phá. Đã sang tới tháng 12 rồi mà vẫn còn địa phương xin ý kiến để giải ngân là không được”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Đồng tình có Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho rằng có tình trạng cán bộ “vẫn chưa tin tưởng khi ra lựa chọn” và yêu cầu Nghị quyết số 01 cần đề cập sâu tới yếu tố con người trong thực thi nhiệm vụ.

Trong khi đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy yêu cầu nhiều nhiệm vụ, biện pháp đã từng được Nghị quyết của Chính phủ đặt ra từ trước nhưng chưa thực hiện hiệu quả thì vẫn cần được nhắc lại trong Nghị quyết 01 để 1 vài bộ, địa phương quan tâm thực hiện tiếp như đào tạo nguồn nhân lực, thi công chuẩn dữ liệu mở, bảo vệ dữ liệu cá nhân,… Ngoài ra ông Duy cũng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ động triển khai đã đi vào làm việc Đề án kinh tế số, kinh tế chia sẻ và định hướng kịch bản phát triển loại hình này trong các năm tới; thực hiện cơ cấu lại 1 vài công trình khoa học công nghệ để khớp có cơ cấu lại 1 vài ngành khác; thi công Đề án biến tri thức trí tuệ thành tài sản và hình thành mạng lưới tài sản trí tuệ, đồng thời hình thành hệ thống công ty công nghệ trên nền móng tài sản trí tuệ.

Đại diện cho khối báo chí, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ yêu cầu Chính phủ cần nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả tinh giản bộ máy và sắp xếp, đổi mới làm việc 1 vài đơn vị sự nghiệp công lập theo 1 vài Nghị quyết của Trung ương. Qua theo dõi, ông Kỷ cho rằng nhiều địa phương chỉ làm theo số lượng thôi chứ chưa tập trung vào chất lượng khi sáp nhập 1 vài đoàn chèo và kịch sẽ khó bảo đảm phát triển chuyên môn, hình thành 1 vài nghệ sĩ lớn của 1 vài bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh đây, Chính phủ cần thực hiện hiệu quả Quy hoạch báo chí, thi công 1 vài tòa báo làm việc đúng tôn chỉ mục đích, không chỉ giúp phát triển ngành mà còn tác động lớn tới sự phát triển của xã hội.

Không sợ trách nhiệm để nền kinh tế tăng tốc trong năm 2019

Phát biểu ở cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ đồng tình có nhiều ý kiến phát biểu của lãnh đạo 1 vài Bộ, ngành và địa phương. Phó Thủ tướng cho rằng nội hàm chủ đề điều hành kinh tế- xã hội của năm 2019 của Chính phủ là “tăng tốc”, bảo đảm không địa điểm lãnh đạo nào trong hệ thống hành chính còn chần chừ, sợ trách nhiệm thực thi công vụ. “Tăng tốc trong điều hành, thực thi nhiệm vụ và kết quả thực hiện ở cả 1 vài cấp trung ương và địa phương”, Phó Thủ tướng nhận định.

Về bố cục, nội dung của dự thảo Nghị quyết số 01, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế thừa 1 vàih làm của năm 2018, bảo đảm tính khoa học, có 1 vài phụ lục về 1 vài nhiệm vụ, biện pháp rõ ràng. Tuy nhiên, dự thảo không nêu hết 1 vài nhiệm vụ cho 1 vài bộ, ngành địa phương mà đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm, trung tâm, bám sát 1 vài Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng trong các năm gần đây, 1 vài Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước năm 2018, Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương,…

Nội dung 1 vài nhiệm vụ, biện pháp, Phó Thủ tướng phải bám sát kết luận 37 của TW 8, NQ 69 của QH về phát triển kinh tế xã hội 2019, NQ 70 kế hoạch tài chính ngân sách 2019 và NQ 73 về phân bổ ngân sách TW và 1 vài NQ khác của QH. Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn 1 vài nhiệm vụ, đề án lớn để làm trong năm 2019 và 1 vài đề án nhiệm vụ khác chưa xong gắn có Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, 6, 7 gần đây để đưa vào dự thảo Nghị quyết số 01.

Về 1 vài chỉ tiêu kinh tế- xã hội của năm 2019, Phó Thủ tướng nêu tinh thần của Chính phủ là phấn đấu 1 vài chỉ tiêu của dự thảo Nghị quyết số 01 đặt ra ở “cận cao” so có 1 vài chỉ tiêu trong Nghị quyết của Quốc hội giao cho Chính phủ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2019, Chính phủ muốn tập trung thực hiện 2 việc là xác định nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức thực hiện. Cụ thể, trọng tâm là duy trì đà tăng trưởng kinh tế và củng cố nền móng vĩ mô và quy định cụ thể trách nhiệm bộ ngành địa phương, người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, bao gồm cả xử lý cán bộ nếu không đã đi vào làm việc nhiệm vụ, thời gian thực hiện và bố trí không đúng cán bộ triển khai nhiệm vụ. “Người đứng đầu phải thay các cá nhân không làm được việc”, Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu bổ sung 1 số nhiệm vụ quan trọng để thực thi trong năm 2019 về chỉ đạo sắp xếp cấp xã, phường không chỉ bảo đảm chỉ tiêu về dân số, đất đai mà bảo đảm yếu tố lịch sử, địa lý và văn hoá; Bộ Nội vụ đã đi vào làm việc Đề án xác định địa điểm việc làm và có kế hoạch thực hiện Nghị quyết cải 1 vàih tiền thu nhập của Trung ương từ năm 2021; Bộ Giao thông vận tải triển khai 2 dự án cấp bách là xa lộ Bắc- Nam phía Đông và sân bay Long Thành, đã đi vào làm việc việc gỡ bỏ 1 vài vướng mắc của BOT, đã đi vào làm việc thi công cầu Vàm Cống, dự kiến 1 vài dự án cho GĐ 2021- 2015,…

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục lấy ý kiến đâyng góp thi công dự thảo Nghị quyết 01; giao Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND 1 vài tỉnh, đô thị trực tiếp chỉ đạo việc góp ý thi công dự thảo và Kế hoạch hành động trong thực thi.

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: