PVN đề xuất một loạt cơ chế đặc thù để “thay da đổi thịt”

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ cơ cấu lại đầu tư, chuyển dịch mạnh tập trung cho lĩnh vực Thăm dò khai thác từ 38% lên 67%, đồng thời tiếp tục giảm hoặ

Bán hàng không xuất hóa đơn GTGT gây thất thu lớn cho ngành thuế
Đột phá bằng liên kết “bốn nhà”
“Sẽ là thảm họa nếu xóa chính sách miễn thị thực”?

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ cơ cấu lại đầu tư, chuyển dịch mạnh tập trung cho lĩnh vực Thăm dò khai thác từ 38% lên 67%, đồng thời tiếp tục giảm hoặc giãn, thoái vốn ở những lĩnh vực ngoài sản xuất kinh doanh chính và hiệu quả thấp.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có công văn gửi Bộ Công thương về Đề án Tái cơ cấu toàn diện PVN GĐ 2017 – 2025.

PVN trong Đề án trình lên nói rõ những vấn đề mà Tập đoàn gặp phải trong thời gian qua ở nhiều mặt.

Ví dụ, ở công tác quản trị, hệ thống quy định nội bộ dù tương đối đầy đủ, được cập nhất và rà soát không ngừng nghỉ nhưng vẫn thiếu đồng bộ, không theo kịp biến động và nhữngh tân của nền kinh tế phân khúc.

Hệ thống tổ chức chưa tinh gọn, trùng lắp, nhiều tầng nấc, đầu mối chịu trách nhiệm xử lý chưa đến cộng, thiếu sự phối hợp nghiêm ngặt đến những Ban chuyên môn.

Công tác đầu tư, việc quản lý danh mục đầu tư cũng được PVN thừa nhận là “chưa bài bản, chuyên nghiệp”, đầu tư còn dàn trải dẫn đến việc huy động vốn, hiệu quả đầu tư thấp.

Công tác quản lý tài chính và kinh phí thiếu tính hệ thống và kịp thời. Tại 1 số đơn vị, thiếu định mức, chi phí, quản lý công nợ chưa tốt…

Đối có công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, công đoạn thực hiện, theo PVN là còn chậm so có kế hoạch đề ra. Công tác đào tạo chưa bám sát đặc biệt của ngành. Việc nghiên cứu kỹ khoa học, ứng dụng công nghệ cũng còn nhiều bất cập.

Khó khăn nội ở cộng nhiều gặp khó từ ngoại khu khiến PVN đề ra phương án Tái cơ cấu toàn diện trong thời gian tới.

Cổ phần hoá, thoái vốn là trọng tâm

Quan điểm của PVN là tập trung phát triển mạnh mối liên kết hữu cơ, tương hỗ chuỗi giá trị Thăm dò khai thác dầu khí – khí – chế biến dầu khí nhằm phát huy tối đa thế mạnh, lợi thế của ngành, tăng lên sức tranh giành trong những nước để tham dự đầu tư ở nước ngoài. Tập đoàn sẽ tiếp tục thoái vốn khỏi những lĩnh vực Dịch vụ (trước và sau năm 2020 sớm nhất cơ thể) và lĩnh vực Điện (trước và sau năm 2025 sớm nhất có thể).

PVN cũng sẽ tái phân bổ, tối ưu hoá những nguồn lực giữa những lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông qua cổ phần hoá, thoái vốn, M&A, đầu tư mới theo cơ chế phân khúc, lấy chỉ tiêu hiệu quả làm nồng cốt, loạt bỏ tranh giành nội bộ.

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh cũng được tổ chức lại, giảm đầu mối tùy thuộc. Đồng thời, đã đi vào vận hành hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Việc thực hiện tái cơ cấu PVN được chia làm những GĐ.

Ở GĐ 1, từ năm 2017 – 2020, Tập đoàn sẽ đã đi vào vận hành cổ phần hoá 3 đơn vị là BSR, PVP, Pvoil. PVN cũng dự trù điều kiện để cổ phần hoá PVEP sớm nhất có thể sau năm 2020, sắp xếp hợp nhất PVU, VPI thành Học viện Dầu khí (chuẩn bị vào năm 2020), thoái vốn ở những đơn vị, lành mạnh hoá, tái cơ cấu tình hình tài chính ở những đơn vị/dự án thua lỗ.

PVN trong thời gian này cũng sẽ thực hiện tái cơ cấu đổi mới mô hình tổ chức bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp mẹ Tập đoàn PVN theo hướng gọn nhẹ, năng động, chuyên nghiệp.

Giai đoạn 2 từ năm 2021 – 2025, PVN sẽ tiếp tục duy trì đầu tư chủ yếu vào 4 lĩnh vực chính nhưng giảm mức độ chi phối, chỉ nắm quyền chi phối đối có Thăm dò khai thác và khí (>50%). PVN tiếp tục tăng cường vốn hoá phân khúc ở những lĩnh vực Thăm dò khai thác, Chế biến, Điện. Riêng lĩnh vực Dịch vụ thoái tất cả vốn ở những đơn vị dịch vụ, trừ dịch vụ ký thuật dầu khí cấp cao phục vụ cho khâu thượng nguồn.

Giai đoạn sau năm 2025 và tầm nhìn đến 2035, PVN tiếp tục duy trì liên kết hữu cơ ở 3 lĩnh vực chính là Thăm dò khai thác – Khí – Chế biến dầu khí, dịch vụ kỹ thuật cao chuyên ngành trực tiếp cho thăm dò khai thác đầu khí.

Bên cạnh đây, chuyển dịch dần cơ cấu đầu tư sản xuất, chế tạo, lắp đặt hệ thống năng lượng mới, năng lượng tái tạo…

“Xin” 1 loạt cơ chế đặc biệt để tái cơ cấu

Trong Đề án gửi đi, PVN đã nêu ra kiến nghị để có điều kiện tái cơ cấu toàn diện. Theo đây, PVN đề xuất ban hành Luật Dầu khí sửa đổi, trong đây quy định đặc biệt cho lĩnh vực Tìm kiếm thăm dò, khai thác đầu khí theo hướng ứng dụng tối đa những điều kiện của Luật chuyên ngành, thích hợp có thông lệ quốc tế.

Trong GĐ từ nay đến 2020, PVN kiến nghị Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tham khảo ban hành 1 số quy định đặc biệt trong vận hành dầu khí, được ứng dụng cho những dự án thuộc lĩnh vực Thăm dò và khai thác, quản lý hợp đồng dầu khí, quản lý kinh phí, phân chia lãi dầu khí, những loại quỹ, cơ chế xác định thuế… để phát triển những dự án dầu khí.

Đối có Bộ Tài chính, PVN “xin” những cơ chế như:

Cơ chế trích nguồn dự phòng để bù đắp rủi ro trong vận hành tìm kiếm thăm dò dầu khí có mật độ 30% lợi nhuận trước thuế .

Cơ chế cho phép trích lập Quỹ Tìm kiếm thăm dò có mật độ đến 17% doanh thu từ những dự án dầu khí trong nước (trừ VSP).

Cho phép PVN được để lại tối thiểu 32% lãi dầu khí Nước Chủ nhà từ những Hợp đồng Chia sản phẩm Dầu khí và tham khảo bổ sung quy định tiền lãi dầu khí để lại cho PVN, không bao gồm nguồn kinh phí mà PVN thực hiện những nhiệm vụ đặc trưng và 100% lợi nhuận từ vận hành hàng năm của Liên doanh Vietsovpetro.

Đối có Bộ Công thương, PVN kiến nghị Bộ tham khảo và trình những cấp thẩm quyền cơ chế đặc biệt hút đầu tư nước ngoài vào vận hành dầu khí trong nước, có tính đến ưu tiên những vùng nước sâu, xa bờ, vùng nhạy cảm, những mỏ nhỏ, mỏ có điều kiện kinh tế cận biên.

PVN nói gì về việc chưa gửi báo cáo chống lãng phí?

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0