PVN vượt chỉ tiêu doanh thu cả năm 2,2% sau 11 tháng

Theo báo cáo sản xuất kinh doanh của PVN, Tập đoàn đã căn bản đã đi vào làm việc vượt mức một số chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng 11 và

Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước giờ “G”: 7 bộ vẫn đang “ỳ ạch”!
Truy thu thuế hàng ngàn chủ tài khoản Facebook, có người 9 tỉ
Vì sao tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chậm?

Theo báo cáo sản xuất kinh doanh của PVN, Tập đoàn đã căn bản đã đi vào làm việc vượt mức một số chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018.

Theo đây, về sản lượng, tổng sản lượng khai thác quy dầu tính riêng trong tháng 11-2018 đã đạt 1,99 triệu tấn, vượt 11,3% kế hoạch tháng, nâng tổng sản lượng khai thác 11 tháng đầu năm lên 22,1 triệu tấn, đã đi vào làm việc 96,8% kế hoạch năm. Trong đây sản lượng khai thác dầu 11 tháng đầu năm đạt 12,84 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 0,87 tỷ m3.

Về một số làm việc sản xuất kinh doanh khác, sản lượng sản xuất điện, xăng dầu và đạm đều đạt một số chỉ tiêu đề ra, đặc thù sản xuất đạm tính chung 11 tháng đầu năm đạt 1.477 nghìn tấn, đã đi vào làm việc 96,4% kế hoạch năm.

PVN vượt chỉ tiêu doanh thu cả năm 2,2% sau 11 tháng - Ảnh 1.

Người lao động PVTEX.


Đến hết tháng 11-2018, căn bản một số đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và đã đi vào làm việc tốt một số nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.Về một số chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn tập đoàn 11 tháng đầu năm đạt 542.344 tỷ đồng, vượt 2,2% kế hoạch năm. Tổng tiền nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 108.122 tỷ đồng, vượt đến 46,5% kế hoạch năm.

Có 3 đơn vị đã đi vào làm việc vượt mức kế hoạch cả năm một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất (tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách nhà nước): BSR (doanh thu đạt 103,9 nghìn tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 5,48 nghìn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch

năm; lợi nhuận sau thuế đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 10,97 nghìn tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm); PVGas (doanh thu đạt 66,316 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 12,592 nghìn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 10,119 nghìn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 4,776 nghìn tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch năm); PVTrans (doanh thu đạt 7,051 nghìn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 565 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 334 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm).

PVN vượt chỉ tiêu doanh thu cả năm 2,2% sau 11 tháng - Ảnh 2.

Người lao động Vietsovpetro tháo cần khoan.

Có 2 đơn vị đã đi vào làm việc vượt mức kế hoạch cả năm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất: PVI (lợi nhuận trước thuế đạt 774,8 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 611,8 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm); PVCFC (lợi nhuận trước thuế đạt 919,3 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 884,6 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm).

Trong tháng 11- 2018, căn bản một số chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đã đi vào làm việc vượt mức từ 2 – 8,7% kế hoạch tháng. Tính chung 11 tháng, một số chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đã đi vào làm việc và đã đi vào làm việc vượt mức từ 3,3%- 18% kế hoạch 11 tháng đề ra.

Tập đoàn đã đã đi vào làm việc kế hoạch cả năm chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, vượt 46,5% kế hoạch năm, tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt 16,8% kế hoạch 11 tháng, tăng 21% so có cộng kỳ năm 2017.

Nhờ vào sự nỗ lực của cán bộ người lao động toàn ngành và giá dầu trung bình 11 tháng cao hơn mức kế hoạch, đa số một số chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều đã đi vào làm việc vượt mức kế hoạch 11 tháng đề ra.

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: