Quảng Ninh: Cải cách hành chính, “chìa khoá” mở cửa thu hút đầu tư

Đến thời điểm giai đoạn này đã có 1.193 thủ tục hành chính (chiếm 100%) được công khai ở trọng điểm hành chính công 1 vài cấp, trang tài liệu điện tử

Thủ tướng dự lễ công bố Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam
Sự trỗi dậy của vùng đất “4 không” và kỳ vọng mới của Thủ tướng
Nhìn lại những điểm nhấn của bức tranh tài chính – ngân sách năm 2018

Đến thời điểm giai đoạn này đã có 1.193 thủ tục hành chính (chiếm 100%) được công khai ở trọng điểm hành chính công 1 vài cấp, trang tài liệu điện tử thành phần của 1 vài sở, ngành, địa phương liên quan; cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và công ty…

Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư , kinh doanh, hỗ trợ công ty phát triển, hiện 1 vài sở, ban, ngành, địa phương ở tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc triển khai thực hiện tốt 1 số nội dung và đạt được các kết quả tích cực. Đặc biệt là việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác cải 1 vàih hành chính.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2017, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, trong đây xác định 1 trong các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2017 là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành cấp tỉnh.

Tại 1 vài cuộc họp thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh đều có chỉ đạo quyết liệt đến 1 vài sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển công ty nhất là cải 1 vàih hành chính – “chìa khoá” mở cửa lôi kéo đầu tư.

Đến nay, Quảng Ninh đã giảm thời gian đăng ký công ty từ 3 ngày theo Luật Doanh nghiệp xuống còn 2 ngày làm việc; giảm 50-60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Thời gian thông quan hàng hoá trung bình đối có hàng xuất khẩu là 21 giờ 34 phút 21 giây, đối có hàng nhập khẩu là 39 giờ 45 phút 13 giây; thời gian cấp phép thi công và 1 vài thủ tục liên quan tối đa không quá 45 ngày.

Bên cạnh đây, 1 vài chỉ tiêu hoàn thuế, quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế, thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4; mật độ công ty kê khai thuế điện tử đạt 99% và nộp thuế điện tử đạt 95%.

Điển hình, trong việc cải 1 vàih thủ tục thành lập công ty, đầu tư, tỉnh đưa vào hoạt động cổng tài liệu hành chính công, tất cả 1 vài thủ tục của 1 vài sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh được công khai và đăng ký trực tuyến mức độ 3, qua đây rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người dân, công ty, nhà đầu tư.

Về cải 1 vàih hành chính thuế, tiếp tục triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị tăng thêm bằng biện pháp điện tử. Thực hiện công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế 1 1 vàih không ngừng nghỉ, chắc chắn 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh đã triển khai thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn thuế điện tử có 50 công ty trên địa bàn…

Nhằm công khai, minh bạch tài liệu, đến thời điểm giai đoạn này đã có 1.193 thủ tục hành chính (chiếm 100%) được công khai ở trọng điểm hành chính công 1 vài cấp, trang tài liệu điện tử thành phần của 1 vài sở, ngành, địa phương liên quan ở trang http://quangninh.gov.vn và trang http://hanhchinhcong.quangninh.gov.vn. Toàn bộ 1 vài thủ tục hành chính được đăng ký trực tuyến qua cổng tài liệu http://hanhchinhcongquangninh.gov.vn.

Phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, hiện toàn tỉnh đã có 1.085 thủ tục được đăng ký trực tuyến, trong đây bao gồm 27 thủ tục cấp độ 4 và 718 thủ tục cấp độ 3; 340 thủ tục cấp độ 2. Qua đây, đã cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và công ty.

Quảng Ninh cũng đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ công ty.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển công ty, Quảng Ninh đang tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, nhất là về dễ làm hoá thủ tục hành chính, đẩy mạnh áp dụng công nghệ tài liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, công ty.

Đặc biệt là tiếp tục triển khai phân tách năng lực tranh giành cấp sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh nhằm tạo sự vào cuộc chủ động, thực chất và tranh giành trong triển khai công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành của tỉnh Quảng Ninh…

Thủ tướng cho phép Quảng Ninh lập đặc khu kinh tế Vân Đồn

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0