Quốc hội đồng ý nới trần ODA 60.000 tỷ

Quốc hội cho phép tăng mức trần nguồn vốn nước ngoài lên tối đa 360.000 tỷ đồng trên tiêu chuẩn điều chỉnh giảm tương ứng nguồn vốn vay trong nước...

Tổng cục Du lịch mời du khách Úc quay lại Việt Nam sau “chuyến đi kinh dị”
Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung: Việt Nam bị ảnh hưởng lâu dài
Những điểm nóng về kinh tế trong hai ngày Quốc hội thảo luận

Quốc hội cho phép tăng mức trần nguồn vốn nước ngoài lên tối đa 360.000 tỷ đồng trên tiêu chuẩn điều chỉnh giảm tương ứng nguồn vốn vay trong nước…

Chỉ có 12 vị không tán thành và 5 vị không biểu quyết, sáng 12/11 Quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020.

Theo đây, Quốc hội đồng ý điều chỉnh tăng tổng mức vốn nước ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020 từ 300.000 tỷ đồnglên tối đa 360.000 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh giảm tương ứng vốn vay trong nước để cung cấp yêu cầu giải ngân đối có những dự án sử dụng vốn nước ngoài.

Báo cáo trước khi Quốc hội bấm nút, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, có ý kiến yêu cầu giải trình khả năng huy động vốn và tác động ảnh hưởng đến bội chi và nợ công của việc tăng mức trần ODA.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải trình, theo quy định ở Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020, mức vốn nước ngoài là 300.000 tỷ đồng. Trong thực ở triển khai thực hiện thời gian qua, để cung cấp nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, thi công cơ sở hạ tầng, Chính phủ đã ký kết những hiệp định vay vốn ODA có tổng số vốn cần bố trí để triển khai thực hiện theo cam đoan có nhà tài trợ vượt mức trần nêu trên nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020.

Do vậy, việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, tạo điều kiện để triển khai, thực hiện những dự án vay vốn ODA đã có chủ trương đầu tư, đã được ký kết nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn là cần thiết, tranh thủ nguồn lực nước ngoài, chắc chắn cam đoan có nhà tài trợ.

Tuy nhiên, nhằm bảo đảm kiểm soát chỉ tiêu nợ công và bội chi ngân sách nhà nước không vượt mục tiêu đã được Quốc hội thông qua, cần phải giữ mức trần 2.000.000 tỷ đồng của kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội chọn lọc.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo thi công nghị quyết theo hướng trình Quốc hội cho phép tăng mức trần nguồn vốn nước ngoài lên tối đa 360.000 tỷ đồng trên tiêu chuẩn điều chỉnh giảm tương ứng nguồn vốn vay trong nước.

Quốc hội cũng cho phép sử dụng nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020 trên cơ sở bảo đảm khả năng cân đối vốn đầu tư của ngân sách nhà nước hằng năm và giữ mức trần đầu tư công 2.000.000 tỷ đồng (không bao gồm nguồn tăng chi đầu tư phát triển do tăng thu ngân sách địa phương và nhữngh tân cơ chế đối có nguồn vốn để lại đầu tư cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội được đưa vào cân đối trong ngân sách nhà nước từ năm 2019.

Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải báo cáo, sau 2 phiên trao đổi, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã lấy phiếu xin ý kiến những đại biểu Quốc hội về thẩm quyền chọn lọc danh mục những dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu công trung hạn GĐ 2016-2020.

Kết quả, nhiều ý kiến yêu cầu sử dụng nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn để có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Một số ý kiến yêu cầu chưa sử dụng nguồn dự phòng chung vì thu ngân sách trung ương không đạt kế hoạch, không cân đối được nguồn vốn để phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ dẫn đến hiện trạng dở dang, dàn trải, xin-cho.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh nguồn vốn dành cho đầu tư công còn hạn hẹp, thấp hơn nhiều so có nhu cầu đầu tư thực ở, việc sử dụng nguồn dự phòng chung trong phạm vi mức tối đa là 2 triệu tỷ đồng là cần thiết. Việc này góp phần kịp thời bổ sung nguồn vốn để khắc phục hiện trạng nhiều dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn dở dang, phát triển chậm độ do thiếu vốn.

Điều này cũng thích hợp có tiêu chuẩn của nghị quyết 26 năm 2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thứ tự ưu tiên sử dụng nguồn vốn dự phòng chung là tập trung cho những dự án đã có trong danh mục đầu tư công trung hạn đang thực hiện dở dang, thiếu vốn nhằm cung cấp công đoạn đầu tư, đã đi vào hoạt động, đưa vào sử dụng, tránh lãng phí, dàn trải trong đầu tư.

Tán thành quan điểm này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu cho phép sử dụng nguồn dự phòng chung như quy định ở dự thảo nghị quyết để bổ sung kịp thời nguồn lực cho đầu tư trên cơ sở chắc chắn cân đối ngân sách, giữ mức chỉ tiêu bội chi và chỉ tiêu an toàn nợ công đã được Quốc hội chọn lọc.

Với việc Chính phủ đề xuất phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng còn lại, kết quả xin ý kiến đại biểu biểu hiện, có 348 trên tổng số 429 phiếu thu nêu quan điểm tán thành để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chọn lọc danh mục những dự án sử dụng nguồn dự phòng, chỉ 81 phiếu yêu cầu phải trình Quốc hội quyết ở kỳ họp sau. Kết quả biểu quyết riêng điều này phần lớn chọn phương án 1.

Báo cáo giải trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề cập ý kiến yêu cầu bố trí vốn để trả nợ của ngân sách Trung ương đối có những dự án PPP đã cam đoan. Có ý kiến yêu cầu cân nhắc ưu tiên cho 11 dự án PPP thuộc dự án các con phố xa lộ Bắc – Nam phía Đông trong trường hợp không huy động được.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, giai đoạn này ngân sách Trung ương đang nợ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa chi trả theo công đoạn cam đoan có 1 số dự án PPP do ngân sách có nhiều gặp khó, chưa bố trí được nguồn hoàn trả. Do đây, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc ưu tiên trả nợ cho những nhà đầu tư theo đúng cam đoan.

Với dự án xa lộ Bắc – Nam, Chủ nhiệm Uy ban Tài chính Ngân sách cho biết, năm 2017, Quốc hội đã chọn lọc bố trí 55.000 tỷ đồng cho những dự án thành phần của xa lộ này. Trong trường hợp đấu thầu huy động, chọn lọc nhà đầu tư gặp khó, những cơ quan cần báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tham khảo sau. Vậy nên nội dung này không được đưa vào nghị quyết điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn.

Tại nghị quyết, Quốc hội Giao Chính phủ rà soát, hoàn chỉnh những thủ tục, điều kiện phân bổ vốn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam; những dự án các con phố sắt thành thị của Thành phố Hà Nội và Tp.HCM trình Quốc hội tham khảo, chọn lọc. Chưa phân bổ nguồn vốn nước ngoài cho Tổng doanh nghiệp Đường xa lộ Việt Nam, Tổng doanh nghiệp Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam.

Thủ tướng duyệt định hướng sử dụng ODA trong 7 năm tới

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: