Quốc tế Sơn Hà (SHI) trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu tổng tỷ lệ 10%

Trong đây, doanh nghiệp áp dụng trả cổ tức bằng tiền mặt mật độ 5% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức mật độ 5%. CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán S

Sau cú rung lắc đầu giờ chiều, CTG phất cờ kéo dòng ngân hàng cùng “khởi nghĩa”, VN-Index lên sát 1.120 điểm
GMD, VNG, SHA, LSS, TMS, VKC, RCL, NAF, VMI: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
23 cổ phiếu đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở của Chứng quyền có bảo đảm

Trong đây, doanh nghiệp áp dụng trả cổ tức bằng tiền mặt mật độ 5% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức mật độ 5%.

CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán SHI) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông đã đi vào vận hành năm 2016.

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cụ thể, doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt có mật độ 5%. Trong đây, Quốc tế Sơn Hà chia cổ tức mật độ 3% theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 21/03/2017. Thời gian chi trả vào 10/05/2017.

Bên cạnh đây, doanh nghiệp áp dụng trả cổ tức mật độ 2% theo danh sách cổ đông do trọng điểm Lưu ký chứng khoán Việt nam chốt ở ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu bằng tiền mặt. Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt và thời gian chi trả chuẩn bị trong quý 3/2017.

Như vậy, chuẩn bị Quốc tế Sơn Hà sẽ chi dao động 30,6 tỷ đồng cho việc trả cổ tức trong đợt này.

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Ngoài ra, doanh nghiệp chuẩn bị phát hành 3,04 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông đã đi vào vận hành có giá 10.000 đồng/cp. Giá trị phát hành theo mệnh giá 30,4 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 5% (cổ đông có 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 5 cổ phần mới).

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCRC kiểm toán năm 2016. Tính đến 31/12/2016 lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ghi nhận còn 103,4 tỷ đồng.

Năm 2017, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu là 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng và có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt mật độ 10%. Tính đến hết quý 2/2017, doanh thu thuần qua vận hành phân phối hàng của doanh nghiệp là 1.426 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về là 48 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã đã đi vào hoạt động hơn 57 % kế hoạch về doanh thu và 41,7% kế hoạch về lợi nhuận.

Elcom (ELC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu tổng mật độ 9

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

Nguồn tin ở https://giakhanhland.vn/tin-tuc-bat-dong-san/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0