REE, NKG, BWE, HDC, IMP, QNS, TEG, VIE: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin chuyển nhượng lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX. CTCP Cơ điện lạnh (REE): Quỹ ngoại Platium Victory Pte. Ltd đăng ký mua 350.918 cp. Trước c

FPT, MBB, SBT, TIX, DCG, MSC, MPT, CEE, DIG, HII, PGI: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
Tiết giảm chi phí quản lý, lợi nhuận Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tăng gần 10% trong nửa đầu năm 2018 dù doanh thu giảm sút
Đá Hóa An sắp chi hơn 30 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 20%

Thông tin chuyển nhượng lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Quỹ ngoại Platium Victory Pte. Ltd đăng ký mua 350.918 cp. Trước chuyển nhượng Platium Victory có 77.161.503 cp (tỷ lệ 24,89%). Giao dịch chuẩn bị thực hiện từ 24/1 đến 22/2/2019.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Quỹ ngoại Norges Bank đã mua 180.000 cp, nâng lượng có cả nhóm gồm 6 nhà đầu tư liên quan từ 38.273.000 cp (tỷ lệ 21,027%) lên 38.093.000 cp (tỷ lệ 20,929%). Giao dịch thực hiện ngày 17/1/2019.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Công ty TNHH SX và Thương mại Quỳnh Phúc đăng ký phân phối tất cả 2,85 triệu cp đang có. Giao dịch chuẩn bị thực hiện từ 22/1 đến 20/2/2019.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Đoàn Hữu Hà Vinh, Phó TGĐ, đăng ký mua 200.000 cp. Trước chuyển nhượng ông Vinh có 355.740 cp. Giao dịch chuẩn bị thực hiện từ 10/1 đến 17/1/2019.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP): Quỹ ngoại Norges Bank đã phân phối 110.120 cp, giảm lượng có cả nhóm gồm 7 nhà đầu tư liên quan từ 11.387.516 cp (tỷ lệ 23,048%) xuống 11.277.396 cp (tỷ lệ 22,825%). Giao dịch thực hiện ngày 17/1/2019.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Đặng Phú Quý, Ủy viên HĐQT, đã phân phối 100.000 cp, giảm lượng có sau chuyển nhượng xuống 1.571.532 cp (tỷ lệ 0,54%). Giao dịch thực hiện từ 18/12/2018 đến 15/1/2019.

CTCP bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG): Ông Hoàng Đình Lợi, Phó Chủ tịch, đăng lý phân phối tất cả 1.250.640 cp (tỷ lệ 6,43%) đang có. Giao dịch chuẩn bị thực hiện từ 22/1 đến 20/2/2019.

CTCP Công nghệ viễn thông Viteco (VIE): Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 608.500 cp, nâng lượng có sau chuyển nhượng lên 682.800 cp (tỷ lệ 43,73%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/1/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIE, cộng ngày, ông Đỗ Mạnh Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 156.500 cp (tỷ lệ 10,02%) và trở thành cổ đông lớn. Trước chuyển nhượng ông Tuấn không có cổ phiếu nào.

HPG, VPH, FTM, SMB, BWS, VDP, NPS, LMC: Thông tin chuyển nhượng lượng lớn cổ phiếu

Bạn đang xem chuyên mục thi truong chung khoan của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: