Sắp có hướng dẫn cụ thể về thí điểm xử lý nợ xấu

Ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 89 văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban h

Eximbank báo cáo thế nào với cổ đông về 2 vụ khách hàng gửi tiền mất gần 300 tỷ?
Dàn lãnh đạo Ngân hàng Đông Á gây thiệt hại gần 3.500 tỷ đồng
Nghi can cướp ngân hàng: Từng tổ chức khủng bố, tống tiền cán bộ

Ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 89 văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 89 văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa 14 thông qua ở kỳ họp thứ 3.

Theo danh mục, 1 số bộ, ngành được giao soạn thảo 40 nghị định của Chính phủ, 4 Quyết định của Thủ tướng và 45 Thông tư để quy định chi tiết thi hành 13 luật, nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 42/2017/NQ-QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của 1 số tổ chức tín dụng; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ công ty nhỏ và vừa; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Du lịch; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật Đường sắt; Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, chất liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Thủy lợi; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trong đây, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo 5 nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo 3 nghị định, Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo 1 nghị định quy định chi tiết Luật Hỗ trợ công ty nhỏ và vừa.

Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo 14 nghị định, 1 chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mỗi bộ chủ trì soạn thảo 1 chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo 2 nghị định, 18 thông tư quy định chi tiết Luật Đường sắt (sửa đổi);…

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung ưu tiên, bố trí nhân lực và chi phí cho việc nghiên cứu kỹ soạn thảo 1 số văn bản, bảo đảm chất lượng, công đoạn trình Chính phủ, Thủ tướng theo chọn lọc này; đồng thời chủ động ban hành 1 số thông tư quy định chi tiết 1 số nội dung được luật, nghị quyết giao, bảo đảm có hiệu lực cộng thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết, không để hiện trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

Cho phép ứng dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối có 1 số văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng được xác định cụ thể theo danh mục phân công; đối có 1 số văn bản còn lại, căn cứ từng trường hợp cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể yêu cầu Thủ tướng cho phép ứng dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp nghiêm ngặt có Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình thi công, ban hành đối có từng văn bản; không ngừng nghỉ đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc thi công, trình ban hành văn bản công khai nội dung công việc, công đoạn, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng GĐ.

Trong quá trình nghiên cứu kỹ, soạn thảo văn bản, nếu có gặp khó, vướng mắc, cơ quan chủ trì soạn thảo phải chủ động phối hợp có Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và 1 số cơ quan có liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng hoặc Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử cán bộ, công chức tham dự soạn thảo, chỉnh lý và theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình thi công, trình ban hành 1 số nghị định của Chính phủ, chọn lọc của Thủ tướng; ứng dụng thẩm định, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, trình 1 số dự thảo nghị định của Chính phủ, chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, công đoạn theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ.

Định kỳ ngày 20 hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật tài liệu điện tử về tình hình, công đoạn soạn thảo và hằng quý, gửi báo cáo về tình hình thi công văn bản được phân công về Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ ở phiên họp thường kỳ.

Sửa đổi quy định về chuyển nhượng, xử lý nợ xấu của VAMC

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0