Sẽ tập trung kiểm tra cổ phần hóa, thoái vốn của các “ông lớn” nhà nước

Theo kế hoạch năm 2018, mỗi tháng, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ kiểm tra từ 2 - 3 bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty... Bộ tr

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm bị thất lạc là quy hoạch chung được phê duyệt năm 1996, đã hết hiệu lực pháp lý
Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Thủ tướng: Chính phủ đối xử bình đẳng với các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô

Theo kế hoạch năm 2018, mỗi tháng, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ kiểm tra từ 2 – 3 bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty…

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018.

Theo đây, trong năm nay, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ họp định kỳ mỗi tháng một lần để triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra trong tháng; áp dụng kiểm tra một số bộ, cơ quan, địa phương từ ngày 10 – 22 hàng tháng.

Tổ công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra cũng như đề xuất, kiến nghị có Thủ tướng các nội dung, vấn đề cần chỉ đạo các nơi được kiểm tra và một số cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thi công báo cáo kết quả kiểm tra, gửi xin ý kiến một số thành viên Tổ công tác, đã đi vào làm việc báo cáo từ ngày 23 – 28 hàng tháng; báo cáo kết quả kiểm tra ở phiên họp Chính phủ thường kỳ của tháng.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ công tác, Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để một số bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện. Những vấn đề lớn, Tổ công tác sẽ báo cáo ở phiên họp Chính phủ thường kỳ để Chính phủ chỉ đạo trong Nghị quyết phiên họp.

Cũng theo kế hoạch, mỗi tháng, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ kiểm tra từ 2 – 3 bộ, cơ quan, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty.

Đối tượng kiểm tra là một số bộ, cơ quan, địa phương có nhiều nợ đọng trong thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao hoặc có nhiều tồn ở, hạn chế trong quản lý, điều hành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác cũng tái kiểm tra một số bộ, cơ quan, địa phương đã kiểm tra nhưng vẫn còn hiện trạng nhiệm vụ giao quá hạn chưa thực hiện.

Tổ công tác cũng sẽ kiểm tra một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước được Chính phủ, Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ trong tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn, phát triển sản xuất kinh doanh…

Tổ công tác sẽ tập trung đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao liên quan đến thi công thể chế, thi công và triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện một số nhiệm vụ giao ở Nghị quyết 01 của Chính phủ năm 2018.

Cùng có đây là tập trung đôn đốc, kiểm tra một số bộ quản lý chuyên ngành đối có hàng hóa xuất nhập khẩu trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh (cắt giảm 50% so có giai đoạn này) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và một số kết luận của Tổ công tác…

Tổ công tác cũng kiểm tra một số bộ ngành, địa phương liên quan trong việc giải quyết một số điểm nghẽn về logistics, như việc rà soát, cắt giảm giá thành logistics, nhất là giá thành liên quan trong lĩnh vực giao thông vận tải…

Đối có một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước, sẽ tập trung kiểm tra việc áp dụng cổ phần hóa, thoái vốn, niêm yết công khai trên phân khúc chứng khoán; tập trung tìm kiếm một số biện pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng được thành lập hồi tháng 8/2017.

Sau hơn 1 năm làm việc, Tổ đã áp dụng kiểm tra được 40 cuộc, trong đây 4 tháng cuối năm 2016 kiểm tra được 13 cuộc, năm 2017 đã kiểm tra được 27 cuộc.

Từ 1/1/2017 đến 31/12/2017, Chính phủ, Thủ tướng giao 21.914 nhiệm vụ cho một số Bộ, cơ quan, địa phương. Nhiệm vụ quá hạn chưa đã đi vào làm việc chỉ chiếm 1,38% (nhiệm vụ quá hạn năm 2014 là: 28,9%; năm 2015 là: 26,7%; năm 2016: Trước tháng 7/2016 thời điểm chưa có Tổ công tác của Thủ tướng là 25%, và đến 31/12/2016 còn 3,2%).

Trục lợi qua “vỏ bọc” cổ phần hóa

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0