Siêu Uỷ ban quản lý tài sản nhiều triệu tỷ đồng của Nhà nước sẽ làm những gì trong năm nay?

Là cơ quan mới thành lập, việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ là thách thức lớn đối có Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước ở doanh nghiệp. Theo ông

Hà Nội công khai danh sách 140 đơn vị nợ thuế, phí
Bộ Tài chính đòi tăng thuế xăng dầu, chuyên gia kêu sửa Nghị định 83
Trước tỷ phú Phạm Nhật Vượng, có 2 “đại gia” Việt đình đám cũng từng nuôi giấc mơ ô tô và đây là kết quả

Là cơ quan mới thành lập, việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ là thách thức lớn đối có Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước ở doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban này, cần phải có những đổi mới, cải tiến trong biện pháp tiếp nhận và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chính phủ vừa qua đã mở bán Nghị quyết thành lập Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước ở doanh nghiệp đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư tỉnh uỷ Cao Bằng vào “ghế nóng.

Tân Chủ tịch Uỷ ban cho rằng để làm tốt vai trò quản trị và sử dụng hiệu quả, bảo toàn, phát triển và tối đa hóa giá trị vốn nhà nước được giao, Uỷ ban cần phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn và bộ máy tổ chức hiệu quả và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự giám sát nghiêm ngặt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp nhịp nhàng của những bộ, ban, ngành liên quan.

Nhận định việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ là thách thức lớn đối có Ủy ban, đòi hỏi phải có những đổi mới, cải tiến trong biện pháp tiếp nhận và triển khai, ông Nguyễn Hoàng Anh đã đặt ra 6 nhóm biện pháp chính cần triển khai ngay trong năm 2018 và những năm thứ hai.

Một là nhóm biện pháp về ổn định cơ cấu tổ chức, tính năng nhiệm vụ của Ủy ban. Theo đấy, tập trung thi công Kế hoạch hành động của Ủy ban, trong đấy có phân giao trách nhiệm và thời gian cụ thể để đã đi vào vận hành từng nội dung công việc theo đúng công đoạn đề nghị của Chính phủ.

Đặc biệt là công đoạn tiếp nhận quyền đại diện chủ có vốn nhà nước ở doanh nghiệp. Ủy ban sẽ phối hợp nghiêm ngặt có những bộ, ngành để đến hết năm 2018 tiếp nhận tất cả những doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý của Ủy ban theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là nhóm biện pháp về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư. Ủy ban sẽ tập trung rà soát, làm việc có những tập đoàn, tổng doanh nghiệp, thúc đẩy và động viên những doanh nghiệp tiếp tục vận hành sản xuất kinh doanh và đầu tư ổn định, theo kế hoạch và thực hiện những nhiệm vụ đã được giao theo quy định của pháp luật. Phấn đấu đã đi vào vận hành và đã đi vào vận hành vượt mức những chỉ tiêu kế hoạch đã giao của năm 2018.

Uỷ ban cũng sẽ rà soát, phân tách và thúc đẩy những doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tiết giảm giá thành sản xuất kinh doanh và đầu tư; áp dụng tổ chức lao động khoa học trong sản xuất, sắp xếp lại lao động để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc…

Bên cạnh đấy, Uỷ ban sẽ thúc đẩy áp dụng, đầu tư cho đổi mới công nghệ, sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở tận dụng thành quả của nhữngh mạng công nghiệp 4.0, từng bước nâng cao giá trị tăng lên, tăng cường hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Đối có 1 số Tập đoàn, Tổng doanh nghiệp nhà nước đang có gặp khó, Ủy ban sẽ phối hợp có những Bộ, ngành áp dụng rà soát, phân tách hiện trạng, xác định lý do và biện pháp xử lý.

Ba là về nhóm biện pháp về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Trong năm 2018 và những năm thứ hai, Ủy ban sẽ tiếp tục chỉ đạo và thúc đẩy sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước ở những doanh nghiệp theo những chọn lọc và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đấy, nhấn mạnh việc không làm chậm, gián đoạn, đình trệ công đoạn đã được phê duyệt; rà soát, chỉ đạo và đề nghị những doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện nghiêm quy định về đăng ký lưu ký, đăng ký chuyển nhượng, đăng ký niêm yết trên phân khúc chứng khoán.

Bốn là về quản trị doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, trong năm 2018 và những năm thứ hai Ủy ban sẽ chủ trì và phối hợp có những bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản nguồn gốcanh nghiệp cho thích hợp, cung cấp được đề nghị của tình hình, nhiệm vụ mới.

Mặt khác, Ủy ban cũng sẽ tăng cường quản lý, giám sát nghiêm ngặt việc vay nợ và sử dụng vốn vay DNNN, nhất là vay nợ nước ngoài, thực hiện mở bán, minh bạch báo cáo tài chính, tài liệu tài chính, kinh doanh, điều hành của những tập đoàn kinh tế, tổng doanh nghiệp nhà nước…

Năm là lấy phát triển của doanh nghiệp làm mục tiêu, coi đấy là trọng tâm của quá trình đổi mới và cơ cấu lại DNNN.

Sáu là nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, phong nhữngh làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong vận hành của Ủy ban.

Cơ chế nào cho “siêu” Uỷ ban quản lý vốn?

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

Bạn nên click xem thêm tài liệu của trang nàyhttps://giakhanhland.vn/kien-thuc/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0