Sửa đổi quy định về mua bán, xử lý nợ xấu của VAMC

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định về

32.000 người Việt sập bẫy siêu lừa 15.000 tỉ tiền ảo?
Miễn phí cũng tốt, nhưng đây mới là chiến lược khôn ngoan mà ngân hàng này theo đuổi
HDBank phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu, bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định về việc chuyển nhượng và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của một vài tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Thông tư số 09/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung về mua, phân phối và xử lý nợ xấu của VAMC cho thích hợp có quy định ở Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của một vài tổ chức tín dụng, Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối có khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn và thực tiễn làm việc của VAMC.

Thông tư số 09/2017/TT-NHNN gồm 3 Điều có 1 số nội dung căn bản như sau:
Thông tư số 09/2017/TT-NHNN gồm 3 Điều có 1 số nội dung căn bản như sau:

Sửa đổi, bổ sung giải đáp từ ngữ về khoản nợ và khoản nợ xấu để chắc chắn việc đối chiếu, tiến hành, xác định khoản nợ xấu thích hợp có quy định ở Nghị quyết số 42/2017/QH14 hoặc quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, biện pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong làm việc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Sửa đổi, bổ sung điều kiện một vài khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá trị phân khúc, trong đây quy định cụ thể điều kiện một vài khoản nợ xấu được mua theo giá trị phân khúc đối có: Khoản nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, biện pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong làm việc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Khoản nợ xấu quy định ở Điều 4 Nghị quyết số 42/2017/QH14.

Sửa đổi, bổ sung quy định về việc thực hiện mua nợ xấu theo giá trị phân khúc, quy định cụ thể một vài công việc VAMC phải thực hiện trước khi mua một vài khoản nợ xấu theo giá trị phân khúc, bao gồm cả việc chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc trưng thành khoản nợ xấu mua theo giá trị phân khúc, mua một vài khoản nợ xấu quy định ở Điều 4 Nghị quyết số 42/2017/QH14 theo quy định ở khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 42/2017/QH14.

Quy định cụ thể thực hiện việc chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc trưng thành khoản nợ xấu mua theo giá trị phân khúc của VAMC và TCTD phân phối nợ, gồm việc tất toán trái phiếu đặc trưng; chi trả số tiền thu hồi nợ, khoản vốn góp, vốn cổ phần liên quan; chi trả giá chuyển nhượng nợ; xử lý tài chính liên quan đến khoản nợ và dự phòng rủi ro đã trích lập cho trái phiếu đặc trưng đây…

Sửa đổi, bổ sung quy định miễn, giảm tiền lãi quá hạn chi trả, phí, tiền phạt vi phạm của một vài khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc trưng, trong đây bổ sung quy định VAMC tham khảo, giảm 1 phần hoặc miễn trọn vẹn tiền lãi quá hạn chi trả, phí, tiền phạt vi phạm mà bạn vay chưa trả của khoản nợ xấu khi bạn vay đã hoàn trả trọn vẹn nợ gốc của trọn vẹn một vài khoản nợ xấu ở VAMC.

Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến tiêu chuẩn phân phối nợ xấu đã mua, theo đây việc xác định giá phân phối khoản nợ, trường hợp phân phối đấu giá khoản nợ xấu, VAMC thực hiện theo quy định pháp luật về đấu giá tài sản.

Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến phân phối nợ xấu được mua theo giá trị phân khúc, theo đây, VAMC phân phối khoản nợ xấu theo phương thức thỏa thuận trực tiếp có bên mua nợ khi giá phân phối khoản nợ không thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu ở VAMC hoặc sau khi đã phân phối nợ theo phương thức đấu giá hoặc phương thức chào giá tranh đua không thành.

Sửa đổi, bổ sung quy định về phân phối tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc trưng, trong đây, quy định VAMC phải thảo luận có tổ chức tín dụng phân phối nợ trước khi thỏa thuận xử lý tài sản bảo đảm có bên bảo đảm theo quy định. Sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày VAMC có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng có ý kiến, VAMC chọn lọc và chịu trách nhiệm về việc xử lý tài sản bảo đảm có bên bảo đảm theo quy định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

Các văn bản giải đáp thực hiện Nghị quyết về xử lý nợ xấu phải ban hành trước 15/8/2017

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

Xem thêm tài liệu https://giakhanhland.vn/can-ho-cho-thue/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0