Tăng 10% giá dịch vụ tại cảng biển

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ hoa tiêu, sử dụng cầu, bến, phao neo, bốc dỡ container và lai dắ

Vấn đề thuế – những cú sốc lớn: Tăng ào ào – giảm nhỏ giọt
Hủy 2 văn bản chỉ đạo bán cảng Quy Nhơn cho tư nhân
Các tỉnh chây ì khoản nợ quá hạn 500 tỉ đồng

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ hoa tiêu, sử dụng cầu, bến, phao neo, bốc dỡ container và lai dắt ở cảng biển Việt Nam.

Theo Thông tư này, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất ở khu vực 1 (không tiến hành đối có khu vực bến cảng Lạch Huyện) được điều chỉnh tăng 10% so có Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, từ 30 USD/container 20 feet, 45 USD/container 40 feet lên 33 USD/container 20 feet, 50 USD/container 40 feet (đối có dịch vụ bốc dỡ từ tàu (sà lan) sang bãi cảng và ngược lại). Riêng đối có dịch vụ bốc dỡ từ tàu (sà lan) sang sà lan, xe hơi, toa xe ở cầu cảng và ngược lại, mức giá được điều chỉnh tăng dao động 50%, từ 18 USD/container 20 feet, 27 USD/container 40 feet lên 26 USD/container 20 feet, 40 USD/container 40 feet.

Cùng đây, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất ở khu vực Lạch Huyện được điều chỉnh tăng 10% theo công đoạn thực hiện đến năm 2021, từ 46 USD/container 20 feet, 68 USD/container 40 feet lên 52 USD/container 20 feet, 77 USD/container 40 feet.

Tại khu vực Cái Mép – Thị Vải, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất được điều chỉnh tăng 10%, từ 46 USD/container 20 feet, 68 USD/container 40 feet lên 52 USD/container 20 feet, 77 USD/container 40 feet; Đồng thời, khung giá bốc dỡ container trung chuyển, quá cảnh (từ tàu, sà lan sang bãi cảng và ngược lại) giảm dao động 10%, từ 34 USD/container 20 feet , 51 USD/container 40 feet xuống 31 USD/container 20 feet, 46 USD/container 20 feet.

Còn ở khu vực bến cảng Đông bằng sông Cửu Long, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất được điều chỉnh giảm 50% so có khu vực 3.

Khung giá dịch vụ cầu, bến, phao neo đối có khách du lịch cũng được điều chỉnh tăng so có Quyết định 3946/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, từ 0,99 – 1,1 USD/người/lượt lên 2,5 – 3,5 USD/người/lượt.

Thông tư 54 của Bộ Giao thông vận tải cũng nêu rõ, trường hợp một vài nhân tố hình thành giá một vàih tân có thể khiến cho giá dịch vụ ở cảng biển thấp hơn mức giá tối thiểu hoặc cao hơn mức giá tối đa theo khung giá quy định và trường hợp một vài cầu, bến cảng được đầu tư thi công mới chuyện dụng để khai thác tàu khách quốc tế, công ty cung ứng dịch vụ phải đề xuất mức giá, báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải tham khảo chọn lọc sửa đổi, bổ sung Thông tư.

Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, bãi bỏ Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT và Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải./.

Cổ phiếu cảng biển dậy sóng trước dự thảo điều chỉnh giá dịch vụ: Câu chuyện chỉ có giá trị thoáng qua!

Bạn đang xem chuyên mục Kinh Te VI Mo Dau Tu ở CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: