TCTD được cung cấp thông tin khách hàng trong trường hợp nào?

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin bạn cho tổ chức khác, cá nhân thuộc 1 trong một số trường hợp sau đây: T

Bất chấp NHNN bơm ròng 3 tuần liên tiếp, lãi suất liên ngân hàng vẫn tăng cao
Vietbank có 2 kịch bản tăng trưởng nhưng đều khiêm tốn, thậm chí “phú quý giật lùi”
Lãi suất trái phiếu giảm, trái phiếu kỳ hạn 30 năm được phát hành trở lại sau 6 tháng tạm dừng

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin bạn cho tổ chức khác, cá nhân thuộc 1 trong một số trường hợp sau đây: Tổ chức khác, cá nhân có quyền đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin bạn được quy định cụ thể ở bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội.

TCTD được cung cấp thông tin bạn trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin bạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/11/2018.

Theo đây, về tiêu chuẩn giữ bí mật, cung cấp thông tin bạn, Nghị định nêu rõ: Thông tin bạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo quy định của Luật một số tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin chính xác bạn khi truy cập một số dịch vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập của bạn, thông tin chính xác bạn khác cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của bạn đây bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận có bạn đây.

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân chỉ được đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin bạn theo đúng mục đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc khi được sự chấp thuận của bạn và phải chịu trách nhiệm về việc đề nghị cung cấp thông tin bạn.

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân phải giữ bí mật thông tin bạn, sử dụng thông tin bạn đúng mục đích khi đề nghị cung cấp thông tin và không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của bạn, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, thông tin đối có thông tin bạn, hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin bạn, việc giao nhận thông tin bạn.

Nghị định cũng quy định một số trường hợp cung cấp thông tin bạn. Cụ thể, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin bạn cho tổ chức khác, cá nhân thuộc 1 trong một số trường hợp sau đây: Tổ chức khác, cá nhân có quyền đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin bạn được quy định cụ thể ở bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; có chấp thuận của bạn bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận có bạn.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin bạn cho chính bạn hoặc người đại diện hợp pháp của bạn đây.

Làm giả thông tin bạn chiếm đoạt tiền tỉ của ngân hàng

Bạn đang xem chuyên mục tai chinh ngan hang của CTT.EDU.VN

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: